Paradigmeskift

Med mellemrum ændres menneskers kollektive bevidsthed fundamentalt, og med enorme samfundsmæssige konsekvenser.

Den kopernikanske revolution handlede om mere end bare astronomi. Det afgørende, det direkte revolutionerende, i forbindelse med overgangen fra et geocentrisk verdensbillede til et heliocentrisk, var at mennesker kollektivt ændrede deres måde at opfatte sandheden og virkeligheden på.
Sandheden og virkeligheden var ikke længere noget der kun kunne og burde udledes af Guds og Aristoteles’ skrifter.
Sandheden og virkeligheden kunne og burde betvivles, efterprøves og direkte udfordres.

Den arabiske verden holdt fast ved at sandheden og virkeligheden kun kunne og burde udledes af Guds og Aristoteles’ skrifter, og blev eftertrykkeligt agterudsejlet af Vesten og den videnskabelige metode.

Nu er det igen på høje tid at vi betvivler, efterprøver og direkte udfordrer sandheden og virkeligheden, sådan som den udlægges af korrupte institutioner.
Vi står foran en langt vigtigere skillevej end Kopernikus, Galiei osv. Konsekvenserne af at træffe et forkert valg, eller slet intet valg at træffe, er mange gange større nu end for et halvt årtusinde siden.

Enten ændrer vi vores måde at opfatte sandheden og virkeligheden på, eller også bliver vi udslettet.
Medierne medierer usandheder, politikerne udgør en trussel mod demokratiet, bankerne imod vores velstand, medicinalindustrien imod vores helbred og universiteterne imod vores viden og dannelse.

Flere og flere af os er begyndt at forstå, eller i hvert fald at fornemme, at vi er blevet prakket så store løgne på, og med så stor en systematik, at et helt paradigme nødvendigvis må ligge for døden. Eller måske en hel række paradigmer??

A whole lot of shit is about to hit the fan

Ingen af os kan overskue hvor store omvæltninger der vil ske, hvor hurtigt de vil ske, og præcis hvornår, men de af os som kan se noget af, hvad der må og skal vælte, har måske også nogle bud på, hvad der måske kan rejses efterfølgende. Min egen nysgerrighed er blandt andet centreret omkring historie, og der kan jeg godt garantere at noget revolutionerende er på vej.
Men jeg tror at det allermest afgørende, nu som tidligere, handler om definitionsmagt, om hvem der afgør hvad der er sandt og virkeligt, og om hvordan.

Der må nødvendigvis renses ud indenfor undervisning og nyhedsformidling, og mange lektorer og studieværter, der plejede at gøre folk dumme og uvidende, må kunne omskoles til noget nyttigt f.eks. at slå græs og skovle sne.
Men vi er nødt til først at påtage os et større ansvar selv, at mistro og efterprøve flere af de påstande vi præsenteres for af dem, som i særlig grad former vores opfattelse af sandhed og virkelighed.

Her er ikke nødvendigvis tale om ‘raketvidenskab’, men mere om at 2 + 2 = 4, og at mennesket er et kønnet dyr, opdelt i hankøn og hunkøn. Når så basal viden kan tilsidesættes til fordel for politisk opportunt sludder, hvor meget almenviden er så ikke gået tabt for almenheden?

Logik

Skolebørn bør selvfølgelig hellere lære hvordan de kan tænke selv, end ‘lære’ at hade biler og hvide mænd. Men nogle af os bør måske også lige selv læse lidt op på elementær logik.
Med logik kan vi udlede faktuel viden af faktuel viden, men vi kan også bruge logik til at afsløre en masse ekspertudtalelser som svindel og humbug.

Sten kan ikke flyve
Morlille kan ikke flyve
ergo er Morlille en sten

Selv hvis hverken sten, flyvning eller Morlille gav nogen som helst mening for os, ville vi kunne dømme konklusionen åndssvag, hvis blot vi beherskede den allermest elementære logik.
Mange ekspertudsagn indkorporerer præmisser, som vi ikke kan forstå eller bedømme isoleret, men alene ved at analysere argumentationens struktur, vil vi i mange tilfælde kunne få øje på ren idioti bag alle fremmedordene alligevel.
Viden er magt, men uden logik kan vi ikke skelne viden fra overtro, og magt fra falsk tryghed.

Først når vi har lært at tænke selv, kan vi med sindsro fravriste andre mennesker deres magt.
Magt er ikke et nulsumsspil, og det mest vigtige er at vi vinder.

2 Kommentarer

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.