“Snart bliver den danske vetoret i EU en fortid”

Denne dystre prognose kommer fra André Rossmann her

Taget herfra

Magtfulde føderalistiske kræfter i EU presser på for at ændre EU’s grundlæggende traktater med henblik på at opbygge en overstatslig union med yderligere føderalisme, afskaffelse af vetoretten, politisk integration og suverænitetsafgivelse samt ikke mindst etablering af en EU-hær.

Inden afstemningen om det danske forsvarsforbehold opfordrede både den franske præsident, Emmanuel Macron, og EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen til at gennemføre en ændring af EU-traktater med henblik på at afskaffe medlemmernes vetoret og indføre flertalsafgørelser.

Ja-siden har forsikret de danske vælgere om, at der ikke var noget at frygte, idet Danmark ville beholde vetoretten. Men nu er det officielt, at EU-toppen pønser på at gå meget længere end det, danskerne har stemt om den 1. juni 2022.

I dag siger Ursula von der Leyen igen, at vetoretten i EU skal afskaffes for at gøre EU klar til en virkelighed med flere end 27 medlemmer. Nordmakedonien, Albanien og Montenegro banker nemlig allerede på døren. Og når det sker, kan det blive endnu vanskeligere at sikre enighed blandt alle EU’s medlemslande. Medlemslandenes vetoret bør derfor afskaffes, og alle spørgsmål, der afgøres ved enstemmighed, bør afgøres med kvalificeret flertal, mener EU-toppen med Ursula von der Leyen i spidsen.

Europa-Parlamentet og EU-Kommissionen ønsker vetoretten afskaffet gennem en ændring af EU’s traktater. Men flere medlemslande forsøger at justere de eksisterende traktater for at opnå samme resultat uden en stor omvæltning. De eksisterende traktater giver nemlig medlemslandene mulighed for at sløjfe deres egen vetoret i enkeltsager eller på hele politikområder.

Mens der er opbakning til traktatændringer fra EU-Kommissionen, en stor del af EU-Parlamentet samt Frankrig, så er der stor modstand blandt flere, primært mindre, EU-lande, herunder Danmark, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Rumænien, Slovenien og Malta.

Den danske regering er imod EU-toppens planer. ’EU’s nuværende traktater indeholder flere muligheder for at justere på beslutningsprocedurerne på udvalgte områder. Dem burde man drøfte, før man overvejer at indlede en omfattende traktatændringsproces’, siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

Skulle det ende med, at beslutningerne i EU træffes ved flertalsbeslutninger, og ikke som nu i enstemmighed, så vil der kunne træffes beslutninger hen over hovedet på Danmark.

Hvis reglen om enstemmighed afskaffes, vil et flertal af EU-lande f.eks. godt kunne beslutte en ny militærmission under EU-flag mod mindretallets vilje – og dermed mod Danmark vilje.

Vi har set på mange områder i EU, at vi er tiltrådt noget, og lige pludselig har vi ikke stået selv og været herre over de beslutninger, som træffes i Danmark. Og det er jo en reel bekymring. Jeg synes, der er gentagne eksempler på, at det er sket”, sagde den tidligere forsvarsminister Trine Bramsen i en tv-debat i dec. 2020.

André Rossmann

Taget herfra

Man må vel forvente at de danske politikere er for vattede til at veto den slags magttilranelse

Men så må vi da håbe at østeuropæiske stater som Polen, Tjekkiet og Ungarn tør.

De har trods alt prøvet at leve under det kommunistiske styre, som jo ikke synes væsentlig forskelligt på topniveau fra EU 🙁

3 Kommentarer

 1. Chrborg, folkemordstinget, regeringen,
  Mette F og Trine Bramsen er ikke imod
  EU-toppens planer i dag. De lader måske
  som om, men det er kun skuespil og snak.

  Man er heller ikke imod Danmarks ned-
  læggelse og afskaffelse, eller en komplet
  folkeudskiftning. Danskere er ikke i høj
  kurs hos de fine inde i Borgen, de ser
  ned på os. Det er derfor invasionen fort-
  sætter. Der er nu ca. to millioner arabere
  og negre i vores land. Det officielle tal
  er selvfølgelig langt lavere.

  De gamle partier er trætte af deres egne
  landsmænd og -kvinder, og Danmark, folke-
  hjemmet, fædrelandet, hjemstavnen, livs-
  grundlaget, er sat på ophørsudsalg.

  Vi danskere er ved at være i samme situation
  som jøderne, indianerne og armenerne og de
  kristne i Afrika og Mellemøsten.

  Igår jøderne. I dag jyderne. Og fynboerne
  og dem fra Sjælland osv. Danskerne er et
  fortabt folkefærd der er til grin for deres
  egne penge. Men 4 af 5 danskere er lige så
  dumme som svenskerne. Og selv de klogere
  er sunket hen i apati. Med undtagelse af
  nogle håndfulde af fremsynede, der kæmper
  for sandhed og ret. Men alt for få støtter
  dem, og tit kun halvhjertet.

  Danmark får nok samme skæbne som Preussen
  der som bekendt forsvandt fra landkortet,
  og blev til en del af Polen, efter at ty-
  skerne var fordrevet.

  Når islamiseringen er færdig, og danskerne
  er væk, bliver Danmark til et EU-protektorat
  i Neuropa. Gute nacht, däne, schlaf wohl.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.