Sverige kan eksplodere om 10-20 år

“We are an open city. We see these immigrants as a resource for our society,” Malmoe’s Social Democratic mayor Ilmar Reepalu told AFP.

While immigrants to Sweden in the late 1950s and 1960s came as much-needed labourers, the trend has in recent decades shifted toward political refugees, according to Yves Zenou, an economics professor at Stockholm University specialised in integration problems.

“The famous welfare state takes care of everything on a social level. But that’s the limitation of the system — the country cannot provide any solution when it comes to jobs, which is the key to integration,” he said.

If nothing is done, he said, the situation in Sweden could explode within 10 or 20 years, as it already has in other parts of Europe.

Mere på Breitbart

Hvis noget bliver gjort? Med omkring 90.000 indstrømmende udlændinge om året.

Få så lavet den klap i Øresundsbroen – nu!

31 Kommentarer

 1. Oeresundsbroen vil muligvis komme til at blive et af Danmarks store sikkerhedsproblmer inden for faa aar.

  Naar den svenske velfaerdsstat er brudt sammen og landet gaaet i stykker, og Malmoe og omegn bliver 100% islamiseret vil jihadister og socialbedragere myldre mod Danmark.

  Hadjierne vil lave raids mod Danmark med koeretoejer over broen men ogsaa med baade, om natten, mens om dagen kommer svindlerne hertil uden papirer for at soege opholdstilladelse.

 2. #1

  LOL, my god i er paranoide herinde.

  Det er største grinersted jeg nogensinde har oplevet. I er godt nok langt ude!

  Det er svært at lade vær med at grine, men egentlig er det jo sørgeligt, at der findes mennesker med så paranoide fantasier.

 3. Hvad havde folk for 25 aar siden sagt hvis nogen havde forudset den enorme, muslimske voldsboelge der idag kendetegner Danmark, Frankrig eller Sverige? – noejagtig det samme som dig, “hvor er I paranoide”. Idag er folk ikke paranoide, de er bange.

  Hvad sagde folk i begyndelsen af 30’erne da Churchill advaerde det Engelske underhus mod Hitler, som vaerende den stoerste trussel mod den frie vedren? De grinede af ham, og sagde, ha!, Hitler er en klovn, han er ikke farlig. Og saa grinte de, lidt ligesom dig, Martin.

  Eller i aaret 710 foer araberne med Tariq ibn-Ziyad i spidsen indvaderede Spanien, for at lade landet lide i 800 aar under muslimsk herredoemme? Blev der grint dengang, i tiden op til aaret 711?

  Din historieloeshed er grinagtig men ikke noget at grine af.

 4. #4

  for det første så er den voldsbølge du omtaler ikke-eksisterende. Kriminaliteten er ikke højere blandt personer med anden etnisk baggrund, hvis der korrigeres for socia-økonomiske forhold.

  Jeg græder med det ene øje og griner med det andet. Din kommentar er så forrykt, at jeg ikke kan lade vær med at trække på smilebåndet. Men samtidig kan jeg ikke lade vær med at græde med det andet – fordi du dømmer en hel gruppe, der er mennesker på godt og ondt ligesom dig og mig.

  At de kalder gud for allah og istedet for bibelen har koranen – det gør dem ikke til dårligere mennesker.

 5. 85% af alle voldtaegter i DK er begaaet af ikke-Danskere.
  Over 80% af gadevold i DK begaas ikke af unge danskere men af unge muhamedanere.

  Hvis der korrigeres for tilstraekkelig mange forhold i lovgivningen, kan vi udvise enhver Fremmed der begaar kriminalietet foerste gang-for bestandigt, efter endt afsoning naturligvis.

  Men mener du virkelig at social-oekonomiske forhold boer virke som undskyldning der giver kriminelle ret eller grund til at begaa vold, roeveri og voldtaegt? Du maa vist vaere en multikulturalist.

  Du ved heller ikke noget om religion, kun en uvidende sammenligner Kristendommen med erobrer-bevaegelsen islam.

 6. Øh…dårligere mennesker ? hmmm, hvorfor kan disse religiøse væsner så ikke selvstændigt tage stilling til danske domsafsigelser, men åbentlyst erklærer “vi ved ikke hvad vi skal gøre, men må have andre til at beslutte hvad vi skal gøre” “”vi behøver en fatwa, for stadig at være ansvarsløse offer”” uselvstændige bogstavsfortolkere af en stupid idelogi af uanstændig ansvars forflyttelse, kan ikke legitimisere en troløs undergravende virksomhed, for diktaturet islams udbredelse. og magt overtagelse.
  Sero RESPEKT/ ACCEPT af idelogiens islams helvedes forbandelser. UD SLUT

 7. Li, Ham der underskriver sig som Martin er hoejst sandsynlig ikke Dansk men en muhamedaner:

  Det vedkommende skriver er typisk for muslimer i fora. Forhold generaliseres og fakta undgaas med stor omhyggelighed, og det udoeves tyndbenede forsoeg paa at henvise til en faelles humanisme- Taqiyya.

  “- fordi du dømmer en hel gruppe, der er mennesker på godt og ondt ligesom dig og mig. ”
  Nej, det er helt forkert, muslimerne har doemt sig selv ved deres handlinger.

 8. Dansker i TN: Det kan ikke betale sig , at spilde sit krudt på den slags. Apropos krudt, som Cromweel sagde: “Stol på Gud drenge, men hold krudtet tørt!”

 9. Matin viser blot hvor vigtigt et forum som Hodja er. Lad os rykke endnu tættere sammen og få endnu flere med!

  Er du blind, døv og dum Martin. Jo tidligere vi griber ind, jo mere hensyn tages til “en hel gruppe, der er mennesker på godt og ondt ligesom dig og mig”.

 10. @Martin
  Det der med at korrigere for sociale forhold er ofte misbrug af statistik, udelukkende for at fjerne ansvaret fra folk. Korrigerer man for en hel masse faktorer, kan man altid udligne hvad som helst, uden egentlig at forklare noget som helst. Der skal en hel del bedre argumenter på bordet for at danne en troværdig kausalkæde.
  Det giver jo sig selv, at opfører mig sig som en galning, så kommer man nok heller ikke meget frem i verden. Eller vendt om: Muslimer er mere fattige end danskerne. Men korrigerer man for kriminelle forhold, er de alligevel ikke fattigere.

  Kunne man ikke forstille sig, at I stedet for, at begrunde visse gruppers voldelige tendenser med at de tilhører en lavere socialklasse, så kunne man jo forestille sig at islam er bagvedliggende forklaringsfaktor?
  Altså. I stedet for at relativ fattigdom fører til voldelig adfærd, så fører islam til både manglende arbejdslyst (relativ fattigdom) og til vold. Uden at de to er gensidigt afhængige.
  Det er nok en anelse forsimplet, da der sandsynligvis skal en hel del flere faktorer i spil, bl.a. menneskets naturlige tendens til at inkludere og ekskludere. Men alt i alt vil jeg mene at min hypotese er noget mere troværdig end din.

  Jeg kender mange mennesker som lever for et meget lavt beløb – inklusiv mig selv – men ingen af dem begår voldelige overfald eller voldtægt.
  Jeg kender sågar en del flygtninge/indvandrere fra ikke-vestlige lande, der opfører sig helt og holdent som alle andre gode borgere. Sjovt nok definerer ingen af dem sig som værende muslimer.

 11. I Tyskland tegner “ikke-tyskere” sig for 90 af voldskriminaliteten.

  Socialt samspilsramte? Ha, ha – løgn og latin.
  Nej – muslimske overmennesker, der viser deres foragt for værtslandet.
  Kilde: JP, Kultur, 6/7-07, Europa på dødsruten.

 12. #9

  Det er for humoristisk, at i ikke forstår det – alle danskere er ikke så ensidige og fremmedfjendske som jer.

  Jeg har etnisk dansk oprindelse, men forfalder bare ikke til uigennemtænkte og intolerante udmeldinger, som i svælger i her på bloggen.

  Jeg kan iøvrigt ikke se hvad forskel det havde gjort, hvis jeg rent faktisk var MUSLIM.

 13. #14

  Hvorfor er det, at den mest rabiate højrefløj sætter et “politisk korrekt” stempel på alle, der udviser et minimum af empati.

  Er helt uenig. Steder som denne blog er bevis på, hvor uintelligent og intolerant mennesker kan udtrykke sig.

  Har i andreformål end, at håne og såre en hel befolkningsgruppe – som mennesker på godt og ondt – præcis som jer.

 14. @Hodja,

  Det er tydeligt at videnskabelig forskning og statistik ikke er noget du har brugt urimeligt meget tid på.

  Dit argument holder simpelthen ikke vand. Når man kan vise, at kriminalitetsraten er den samme for personer af anden etnisk herkomst og danskere er den samme – når de tilhører samme klasse.

  Det vil sige den rige muslim i nordsjælland begår ikke mere kriminalitet end den rige dansker.

  På samme måde er kriminalitetsraten blandt personer med anden etnisk herkomst og i laveste sociale klasse ikke mere kriminalitet end etniske danskere i laveste sociale klasse.

  Hvis islam skulle være den bagvedliggende baggrund, så skulle kriminalitetsraten være højere end raten for etniske danskere af samme sociale klasse. Det er ikke tilfældet – og derfor kan denne hypotese forkastes.

 15. -> 16

  Martin –
  Jeg tror nu fortsat, at du er muslim. Hvad har det i øvrigt med etnisk oprindelse at gøre?

  Alternativt er du nært beslægtet med Maltetossen.

  Som ham undlader du helt at forholde dig til kendsgerninger – her f.eks. det af TN og Holme anførte.
  Ævl, fjollede beskyldninger og løse påstande. Jo – du må være nært genetisk beslægtet med Maltetossen.

  Men hvad en landsbytosse mere eller mindre –

 16. @Anne

  Er det når dine argumenter ikke længere slår til, at du forfalder til den slags ?

  Der er da ingen grund til, at omtale andre som landsbytosser og det der er værre

 17. Iøvrigt vil jeg påpege, at det da nok er de færreste landsbytosser, der bor i kbh, og læser medicin på KU!

 18. -> #5

  Martin

  “ikke højere blandt personer med anden etnisk baggrund, hvis der korrigeres for socia-økonomiske forhold.”

  Det er utroligt i naive venstrefjøls-halahippier kan blive ved med at fremture med det løgnagtige argument. Det er forlængst påpeget af direktøren for Danmarks Statistik, at selv nør man tager højde for socio-økonomiske forhold, så er kriminaliteten højere hos ikke-vestlige indvandrere end for resten af befolkningen.

  Du kan jo selv læse Danamrks Statistiks senste rapport fra maj 2006. Rapporten har overskriften “Indvandrere og efterkommere begår flest lovbrud”:

  http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2006/NR239_2.pdf

  Når vi taler om ungdomskriminalitet kan du jo bare Checke følgende link fra DR:

  http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/kriminalitet/2006/05/09/232514.htm?nyheder

  Men for jer på venstrefløjen er det vel mere bekvemt, at krampagtigt fastholde jer til forklaringen om socio-økonomiske forhold som årsagen. For første slipper i for at indrømme at kultur har noget med sagen at gøre. Skal i først til at indrømme det falder hele jeres multikulturelle illusion totalt til gulvet. For det andet, ved at desperat at fasthold socio-økonomiske forhold som årsagen ‘opnår’ i, at så er løsningen jo bare et stykke socialt ingenør-arbejde som jeres sutteklud velfærdsstaten sagtens kan klare, (bare skatteyderne vil betale noget mer, selvfølgelig).

 19. -> 20
  Martin – nu bad jeg faktisk om, at du forholdt dig til kendsgerninger og/eller selv dokumenterer dine løsagtige påstande.

  Jeg ser ikke, at du har foretaget dig andet end at være såå krææænket – på ægte muslimsk facon.

  Lægestuderende, he., he – ja, hvis du tror den kendsgerning alene giver point, så tro om igen. Specielt når du end ikke har lært, at underbygge dine argumenter og påstande.

  Vore universiteter f.eks. har i min levetid – ja, siden 1930-erne været overfyldt med mennesker, der for en meget stor dels vedkommende (størstedelen?), har brilleret med deres indsigt og analytiske evner ved at tilbede despoter og folkemordere som Stalin, Mao, Pol Pot – kort sagt alt, hvad der befandt sig i folkefængslet bag muren/jerntæppet – der som du garanteret ikke ved, begyndte lige øst for Lübeck. Garanteret skriver jeg – fordi du, som du demonstrerede her på blog’en g.d. er fladpandet nok til at sammenligne danske frihedskæmpere, der anstrengte sig for at undgå at ramme uskyldige og civile med Arafats lystmordere, der har sprængt bomber i restauranter, skoler ved busholdepladser, etc., i den hensigt at ramme så mange civile, gamle, kvinder og børn som muligt.

  På den baggrund fastholder jeg, at du er enten muslim eller landsbytosse.

  Så meget for dit lægestudie og din påståede store indsigt.

 20. Tja Lafitteislamisten læser medicin..(og hun er da klart et langt stykke for at være den skarpeste krumsabel på kamelen).. Så skulle det nu være en hædersbetegnelse eller udtryk for stor intelligens at læse medicin ?
  (du regner dig måske allerede til “eliten” ? )

  Men jeg tvivler nu også på at du læser andet end Anders and.

 21. Martin, du har omhyggelig omgaaet enhver stillingtagen til fakta. Men du har ogsaa fortalt os om dine studenteraspirationer paa KU. Tror du at fordi du laeser til laege at dine betragtninger er noget vaerd? Der er masser af daarlige laeger hvis virke kun fortsaettes fordi de ikke kan fyrres. Kuffar.

 22. Martin lægger sig såmænd kun i slipstrømmen af Kamal-Jeg-ER-Læge-Qureshi .

  Eet eller andet går galt for disse mennesker .

  Ikke nok med at de i alvor mener Vantro skal opfatte Islam/muslimer som Allahs gave til dem.

  Men de Vantro skal tillige betragte muslimer som værende yderligere specielle, hvis de får sig en akademisk uddannelse.

  Hvad fortæller det i grunden ?

  At vi har at gøre med mennesker som på trods af deres udtalte Herremenneske-mentalitet i deres ubevidste roder rundt med den modsatte selvopfattelse .

  De står i det daglige lige midt i krydsfeltet mellem den dagsbevidste selvopfattelse og den der trænger sig på fra det ubevidste .

  Det må også være særdeles ubehagelig at kunne erfare hvordan det Vantro Vesten og Asien tordner derudad på udviklingstoget – mens de Arabisk /islamiske lande, som jo ifølge Allah er denne verdens bedste og mest udsøgte, har hægtet sig selv af .

  Intet- absolut intet har disse lande og befolkninger bidraget med af sig selv .

  Alt- og jeg mener ALT hvad de har og anvender, og det lige fra sikkerhedsnåle over fundet af olien til mobiltelefoner har de fra de Kuffar !

  Fattigdom, nød, stagnation og despoti er hvad de arabisk/islamiske befolkninger har og stadig får af deres magthavere .

  Enten tager de sig sammen og får revideret på deres Koran, får sig placeret i det 21. årh., får hænderne op af lommerne og sat gang i deres egne arbejdsevner i stedet for at overlade dette til de Kuffar – eller de bliver yderligere ladt tilbage .

  De øvrige Verden har ingen pligt til at vedblive med at hanke op i disse arabisk/islamiske lande .

  Og indvandrerlandene i Vesten har ej heller pligt til fortsat at affinde sig med Islam og dens afsindige tilhængeres huseren her .

  Det er kun et spørgsmål om tid før de Kuffar siger, nok er nok og det er det nu.

 23. hey idiotiske svenskere jeg vil bare lige sige HAHA IDIOTER JERES LAND EKSPLODRE ELLER SÅ I KAN FORSTÅR DET `SVENSKERLAND VIL SIGE BOMBOM´HAHA TABERE!!!!!!!!!!!!!!!!!

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.