Udvisning af imamer

Flertal vil udvise imamer

02. feb. 2006 18.16 Politik Opdat.: 02. feb. 2006 19.59Dansk Folkeparti vil have undersøgt, om det vil være muligt at udvise de imamer, der på en rundrejse i Mellemøsten, ifølge partiet, har spredt misinformation til skade for danske interesser, og som med senere udtalelser til arabiske medier er fortsat med propagandaen, siger Dansk Folkepartis leder, Pia Kjærsgaard, til Ritzau.

Med tilslutning fra ordførerne fra Venstre og de konservative er der politisk flertal for at tage skridt over for de folk, partierne har kig på.arton8240.gif

Inddrage opholdstilladelser
– Nogle af imamerne har dansk statsborgerskab, men det gælder ikke alle. Derfor er det kun rimeligt at se på, om det er muligt at tage deres opholdstilladelse op til overvejelse, og om der kan gøres noget den vej rundt, siger Pia Kjærsgaard.

Venstres politiske ordfører, Jens Rohde er enig.

Mere her: http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2006/02/02/02180148.htm

 Man kigger måske lige nu på:

Straffeloven kap. 12

12. kapitel: Forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed§ 99. Den, som foretager en handling, der sigter til at påføre den danske stat eller nogen med den for krigstilfælde forbunden stat krig, besættelse eller andre fjendtligheder såsom blokade eller anden tvangsforanstaltning, eller som i øvrigt virker for, at den danske stats bestemmelsesfrihed ved udenlandsk bistand krænkes, straffes med fængsel indtil på livstid.
Stk. 2. Ved besættelse forstås her og andetsteds i kapitlerne 12 og 13 fremmed besættelse af dansk statsområde, når og sålænge den påtvinges landet ved magtanvendelse eller trussel derom.
§ 100. Den, som ved offentlige udtalelser tilskynder til, eller som fremkalder øjensynlig fare for fjendtlige forholdsregler mod den danske stat, straffes med fængsel indtil 6 år.
Stk. 2. Den, som ved offentlige udtalelser tilskynder til, eller som fremkalder øjensynlig fare for fremmed magts indblanding i den danske stats anliggender, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

 Straffeloven kap. 13

13. kapitel: Forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder m.v.§ 111. Den, som foretager en handling, der sigter til ved udenlandsk bistand, ved magtanvendelse eller trussel derom at forandre statsforfatningen eller sætte den ud af kraft, straffes med fængsel indtil på livstid.  

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.