USA har fået ram på endnu et Al-Qaida mordersvin: al-Zawahri (opdateret)

Bare synd det varede så længe …

Jeg er ikke nogen stor fan af FBI ( pga deres partiskhed), men nyd deres herlige eufemisme her:

“Deceased” = afdød

Det er da en elegant måde at beskrive en morder, der har fået en amerikansk raket i r…. 🙂

Taget herfra og herfra

USA er ikke de eneste, der bekæmper muslimske ekstremister , det er bare sjældent, man hører om det:

Her er lidt mere info om hvordan USA fandt ham ( hvis man ellers kan stole på det)

opdateret med dette passende meme:

17 Kommentarer

 1. Jamen så mangler vi jo bare at få ryddet op i
  resten af verdens ondskab…… Det klarer Biden
  og Pelosi og Obama Hussein sikkert nemt.

  Hvis det alligevel kikser for dem, vil Mette,
  Heunicke, Ida Auken og Lars Fadbums sikkert gerne
  påtage sig opgaven.

 2. Islam er en Usekulær diktatorreligion med en Førerprofetideal. Der er tolv lande i verden hvor der er dødstraf for at forlade Islam (kilde: http://www.frafalden.dk). Det siger sig selv med almen logik at du ikke kan -integrere (hader det ord- ser det som det Radikalt nationale forræderi, efter Jelveds arrogante uvidenhed og dekadente moral, når hun fra Folketingets talerstol mente der var for lidt Islam i Danmark…føj for den lede) i et frit menneskekærligt sekulært demokrati, hvor loven er til for menneskenes skyld. Enten går det ene eller det andet istykker-ligeså sikkert som amen i kirken, og med den politiske fejhed i mente bliver det friheden og demokratiet. Jeg har næsten kun afgrunds dybtgående foragt overfor samtiden leflen for den religion. Faktisk langt værre end dem der leflede for naziregimet i sin tid, fordi man dengang ikke kunne være helt sikker på hvor langt ondskaben strakte sig, i forhold til idag, hvor vi har TV, Sociale medier og frie mobiltelefoner via satelitter.
  Det siger sig selv at der er uhyggelig stor social kontrol dem der følger Islam internt. Vores love, som er baseret på kærlighed til medmennesket i balance med kollektive hensynstagen og den kristne menneskelige samvittighed- en ikke absolut størrelse, ses af dem der følger Islam, som en form for -legaliseret lovløshed- idet idealet for dem er at følge Diktatorprofeten med henvisning til underkastelse af Guds vilje, hvilket skaber nogle helt andre love med 4 lovskoler under Sunni Islam, og noget lignende i Shiaislam. De hader vores frihed fordi vi ikke lever under Deres slavelignende selvforståede religiøse univers, som de med tiden ‘nsker at undertvinge os….Jeg kunne blive ved. Gider virkelig (måske arrogant, men der skal en Cray-computer til at registrere alt den undertrykkelse, terror og krig islam direkte er skyld i- Vi kan nævne kvindeundertrykkelsen- kvinder er kun halvt så meget værd, og må godt få nogen på hovedet, hvis de gør oprør, og Familiedrab er frit med henvisning til “æren”- hvis hun er blevet voldtaget, og ikke kan skaffe 4 mandlige vidner, og hun beviseligt er blevet påtvunget sex, har hun begået hor, og skal derfor stenes til døde etc etc etc, Slaveri er tilladt. Tilladelse til fuldbyrdet giftermål med en 9 årig tøs ud fra det profetiske eksembel. Som en Imam udtrykte det- man kan ikke så godt tillade det Gud forbyder og forbyde det Gud tillader-. Den såkaldte “Sharialov” etc etc etc.). Shia (Alis parti-ifølge dem burde Ali af familiemæssige årsager, have været Diktatorprofetens -khlif-efterfølger) står imodsætning til Sunni (vi følger traditionerne), som er hinanden vantro. Verden deles op i Rettroende og Vantro, og de hader de Vantro, som man igen helst ikke må slåes i hardkorn med. Man må godt dræbe vantro, hvis man kan ifølge Islam med sværdverset fra koranen i mente, men det er en dum ide, hvis de betaler Dhimmiskat. De skal dog ydmyges og anses som 2 klassesmennesker i den islamiske selvforståelse, så derfor har Sadudi Arabien ikke underskrevet FN,s menneskerettighedserklæring af 1948 (Den strengeste udgave af Retsskolerne-Wahhabistiske retsskole)…Det er tilladt at lyve og bedrage Vantro- Tayqiaa-…Jeg kunne blive ved.
  Fint nok de fik Al Zawari….men i det store hele er det ligegyldigt, hvis man ikke gør op med Islam som religion. Det er ondets rod det drejer sig om, og hvis der lefles for det…..kan det jo være ligegyldigt.

  Støt SIAD: http://www.siaddk.wordpress.com og http://www.frafalden.dk

  God tirsdag aften. mvh Michael Unn

   • At folk er født ind i den religion kan de selvfølgelig ikke gøre for, og en del aner heller ikke en dyt om den, da det er den lokale Imam der er tankegeneral for dem. Vedkomne fortæller endda (under ramadanen), hvornår solen står op og går ned, så en god måde at bekæmpe den på ville være at sætte Imamerne stolen for døren og få dem ud. Derfor er der igen grund til at lægge de enkelte muslimer for had, men pas på med Tayqiaa (Løgn og bedrag), og hold en sikker mental afstand til dem (især advar naive unge kvinder, så de ikke havner i det slaveri).

    Støt SIAD: http://www.siaddk.wordpress.com og http://www.frafalden.dk
    God onsdag. mvh Michael Unna

 3. Grunden til at man så har været underudviklet i den islamiske verden, som ville være uproduktive U-lande, hvis de ikke havde olie, er at de skal have tolket alt videnskabeligt forståelse ind i Koranen. “Har vi ikke bredt jorden ud..”Jorden er flad…”og kastet bjerge i den for at forhindre den i at skælve” etc etc etc. Man kan også betragte den passivitet til livet uden udvikling, som den menneskelige ansvarsfrie betragtning skaber. Det er jo Guds vilje man skal underkaste sig, og dermed er man ansvarsfri overfor medmennesket, og dø med visheden om 72 jomfruer, når man dør. Hvilken ung mandlig islamfølger vil ikke dø for sin religion med alle testoronhormonerne for fuld blus? (Kan skuffende måske tolkes som 72 rosiner:-)). De kvindelige påtvungne islambebyrdende, kan kun håbe på noget hvis de er lesbiske.:-).

  Nok for idag. Vil opfordre man støtter (har tidligere skrevet link) SIAD- Stop Islamiseringen Af Danmark, og foreningen frafalden. Der kan findes link i andre indlæg fra mig.
  God torsdag. mvh Michael Unna

 4. Man kan sige historisk kontinueligt at Jødedommen (1) er grundstammen til både kristendommen (2) og islam (3). Forskellen på de to religion og Islam, er at Islam fordre dødsstraf for at forlade den i 12 lande (kilde -frafalden). Hadet til vantro giver den logik. Der er ikke dødstraf for at ville foralde Jødedommen (Både einstein og sikkert også Marx havde ikke noget med den religion den var født ind i at gøre). For at give et overblik over udviklingen vil jeg (Prøve) at skitsere en logisk videnskabelig forklaring på de 3 religioner (En gammel artikel i “Illustreret videnskab” legede med tanken på at forklare Jødedommen (en antrepolog-sociolog, historiker og psykolog), og da Islam med nogle undtagelser er en Barsk kopi af den, dog langt mere drakonisk og diktatorisk end Jødedommen, er det let at drage paralleler). 1) Jødedommen er grundlæggende en oprørsreligon imod det Egyptiske slaveri. Omskærelsen kan være en Egyptisk tradition man har foretaget for at give de hebraiske slaver en sikker identitet. Man har så (Flugten med Moses) taget ud i ørkenen som normader, og formet de regler en ørkennormade religion kræver for at overleve i ørkenen. Hvad der er interessant i den sammenhæng er flere ting. Jøderne lå sikkert ofte i konflikt med de fastboende om græsgange til Deres husdyr, som muligvis ofte havde svin. Svin duer ikke som normadedyr, og er forrådskrævende. Man kan ikke få mælk fra et svin og skinnet er ikke værd i den sammenhæng til klæder (Kun kødet), sammentidigt med at det er uregerligt, så derfor pga konflikt med fastboende har man distanceret sig fra dem, og gjort svinet urent. Hvad der er endu smartere er at man ikke har haft en Guddommelig statshue at slæbe rundt på, af enten Guld eller træ eller et billede. Jødedommen ville være gået i opløsning, hvis en Jøderne var blevet erobret i Ørkenen og Statshuen omsmeltet eller nedbrændt. Derimod var Gudsnavnet helligt, og så profant at der var dødsstraf for at misbruge det (Blasfemi- hvilket er den Jødiske lov Jesus bliver dømt af kaifas for). Det giver den altafgørende forskel til at kunne mødes, hvis Jøderne blev fanget og gjort til slaver, via navnet, og ligesom vand samle sig igen. På samme måde gætter jeg på at de har samlet sig på Sinaibjerget for at planlægge befrielsen af Jøderne i Egypten. En brændende tornebusk-en ting der ikke er der- betyder hemmeligt møde. Den drakonsiske dødstaf for Hor (som skaber Jaulosi), og andre konfliktskabende ting, som kunne betyde dødsstødet for Jøderne i ørkenen- stenningsdødsstraffen- skyldes nok identitetsammenholdet, så een bøddel ikke skulle bære ansvaret, men hele stammen tage ansvaret for straffen for at overtræde den lov der krævede dødsstraf. Hvilket skabte et stammesammenhold. Den beholdt de da de erobrede (fik) Israel, for at værne om Deres identitet. 2)
  Kristendommen (BBC- prædiker- samt bibellogisk forklaring, og logik tænkt fra Jødisk og min side) er en grundlæggende et forsøg på at reformere den mere rigide del af den Jødiske lovreligion (og gøre den mere menneskelig). Hvis man filtrere det mere metafysiske bort fra kristendommen, kan man se at Jesus hele tiden er i mundkonflikt med den gruppering der hedder Farisærene, som var de lovhellige. I samtlige evangelier. De smykkede sig med loven. Jesus siger i Markus evg. Kap 2 imod slutningen Indirekte- Loven (Sabbathen=som var streng dødstrafværdig lov) blev til for menneskenes skyld. Menneskene ikke til for lovens skyld.
  Der er 4 flagrende evangelier. Men Lukasevg prøver at fortælle en logisk sammenhæng. Lukas evg. er det eneste evangelie, som fortæller om Jesus fødsel. Læg mærke til Josef ikke er Faderen. Logisk jordnært ud fra Jødedommen kunne man jo så hævde at Maria havde begået hor (eller voldtaget eller solgt sig selv-de var fattige), hvilet er ligegyldigt. Josef ender med at gifte sig med hende alligevel (Måske han er en ældre mand eller andet. Havde nok været gift før.Jesus havde jo brødre). Her vil jeg sætte Helligånden lige med kærligheden. Man kan jo logisk fremhæve at- hvis vi tror på gud også som altings skaber, og vi alle -jorden,dyrene,planterne- er skabt af ham i hans billede. Så er vi jo alle (indirekte)- Guds døtre og sønner-. Guds børn (Hvis vi altså tror). -Elsk din næste som dig selv- skaber det sammenhold som er nødvendigt i familien og stammen. Disse to love mener Jesus er de vigtigste ifølge evg (Da de ophæver de andre love). I evg-nævnes Saddukærene, Sammeritanerne (ikke fordi Jesus mente de var særligt gode, men de blev så brugt i en kendt lignelse, om hvem den næste skulle være-den der hjælper dig i nødens stund), samt de lovhellige farisærer. Nogle Jødiske forskere tænkte at Esserene ikke blev nævnt, men mener at Jesus nok var adopteret af dem (De var en slags omvandrende læger og kemikere, som hjalp lokalt).
  Igen i Lukas (og de andre evg) ender det med at Jesus bliver dømt for blasfemi af Kaifas. Sikkert tilsigtet da han jo lavede tempelran. I lukas er det tydeligst- kaifas spørger til Gudsnavnet (omstødt til Guds søn)- Jesus svar- Du siger det selv- (hvem er blasfemisk?). Kaifas har de andre rabbinere på sin side. Han bliver slæbt til Pilatus- som jo ikke kan hebræisk, og derfor ikke forstår, hvad det drejer sig om og blasfemien i den Jødiske lov. Da Pilatus spørger folket hvem de vil lade gå fri- Barnabas (morder) eller Jesus, er de blevet ophidset af Rabbinerne. Korsfæstelse var almindelig dødsstraf for at advare folk at gøre op med Romerne.
  3) (Kilderne er tildels hemmelige, da nogle af forskerne med god grund frygter for Deres liv, men BBC lavede også en god udseendelse om Islam, og indireke Lars hedegaard). Islam er som tidligere nævnt en usekulær diktatorreligion. Ud fra de hemmelige forskere mener man ikke Deres Profet har eksisteret, som andet end en Titel. “Den ophøjede”- “Apostlen”-
  Højst sandsynlig klanhøvdingen. Helt sikkert fordi navnet ikke eksisterede på den tid, men nok var en omskrivelse af de to titler. Her bliver profetnavnet profant til blasfemidødsdom imens man godt kan brokke sig over Gudsnavnet. Man må følge klanhøvdingen som diktator med hvad deraf følger. Lars Hedegaard fremhævede at nogle forskere mente Islam er opstået i konflikt imellem Mekka og Medina- to ørkenbyer, som er umulige at belejre, fordi de sikkert er bygget ovenpå oaser, og man kan ikke hente forsyninger og vand til dem der vil belejre byerne (så let). Derimod er det let for bykrigerne at lave Razzia ud fra byerne. En form for Røveri (jihad). Det har nok været alment. (De gamle kristne egyptere-mente det var en Jødisk tolkning ud fra to børn i biblen, som blev forladt i ørkenen Hassarenere-(hvis jeg husker korrekt). BBC mente i Deres udseendelse af landskaberne om paradis passede bedst til områder i Syrien/Jordan. Igen jødisk inspireret lovreligion, hvor håndsafhukkelse af tyve, måske kan tilskrives bjergprædiken fra biblen -hvis din arm bedrager dig så hug den af, da det er bedre den havner i helvede end hele din krop.
  Islam er så skabt af røvergrupperinger, og konkretiseret dengang biblen blev samlet i Konstantinobel- med en konkret -Koran- som i modsætning til Tora og bibel, skulle forstået bogstaveligt til alle tider. Sikkert for at konkurrere mentalt med De kristne. Jøderne har så sikkert tvunget som slaver til at skrive myten om Profeten, da det i amnge henseender -ikke alle- minder om jødedommen. men der har også været kristen inspiration (Bjergprædiken-håndsafhukkelse).
  Derfor er Islam blevet fastfrosset i sin moral og etik, fordi det kun drejede sig om underkastelse af Guds vilje ud fra Profethenvisningen- og ellers igennem hadith (andenhåndskendskab til profetens gøren og laden), og ikke havde den historisk begrænsning til tid og sted.

  Jeg er som sagt- islamhader- men prøver her at give en objektiv videnskabelig historisk forbindelse imellem disse 3 religioner. Det er nogle velbegrundede teorier, men intet kan bevises 100-procent.
  Fortsat god torsdag aften. mvh Michael Unna

 5. Ellers vil jeg anbefale man følger og støtter: Pamela Geller, SIAD, Frafalden,Tommy Robinson. Bøger og inspiration fra Lars Hedegaard, Helle Merete Brix. Selvom den er mere eller mindre Politisk korrekt og behandler Islam hensynsfuldt, så fremviser bogen: Islam- Jess Asmussen også paradokserne. Ældre bog fra 1970 erne- Gammel bog fra Franz Buhl (Koranstudier) kan også anbefales. Hirsi Ali, Wafa Sultan, og Rolf Slots Henriksens bøger er også værd at følge. Støt SIAD og frafalden. Hvis I vil have jeres børn-børnebørn, skal leve i et frit demokrati og nyde den frihed I fik i arv fra især Winston Churchill, så bekæmp Islam.
  God fredag og weekend.
  mvh Michael Unna

  • Polemikken indenfor kristendommen om Guds søn begrebet, kan man med Farisæriske briller tolke således: Kan man være “Guds søn”, hvis man er undfanget udenfor Guds lov?
   Her kommer kærligheden ind i billedet- i form af Helligånden. Det er livet der er helligt, ikke loven eller hvem der har gjort det muligt!

   • Det er selvfølgelig polimikken, som den må have været på den tid Jesus var til, og om ham blandt Farisærene o.a.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.