Den ny regering vil øge hastigheden på befolkningsudskiftningen

Det er dybt, dybt problematisk, at vi igen skal til at åbne ladeporten for flygtninge og migranter. Det er trist. Pia Kjærsgaard (DF).

Udlændingepolitik i aftalen

  • Lindholm-projektet, der skulle huse udvisningsdømte kriminelle på øen af samme navn, bliver ikke til noget.
  • Børnene skal ud af Udrejsecenter Sjælsmark. I stedet vil man oprette et nyt udrejsecenter for børnefamilier.
  • Til næste år vil Danmark igen modtage kvoteflygtninge. I aftaleteksten er det dog ikke specificeret, hvor mange årlige flygtninge der er tale om.
  • Der afsætte op mod 300 millioner kroner årligt til et midlertidigt, kontant børnetilskud, der målrettes børn fra 0-14 år i familier, der er omfattet af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen.
  • En ny regering vil føre en politik, der styrker integrationen og det forhold, at mennesker, uanset hvor kort eller lang tid de opholder sig i Danmark, bidrager til samfundet, lærer sproget og kommer i beskæftigelse.
  • Integrationsgrunduddannelsen (IGU) videreføres og styrkes om muligt.
  • Det skal ikke være muligt at tage opholdstilladelsen fra flygtninge, der har et arbejde. Det betyder at 2 års ‘arbejde’ giver permanent ophold.

Værsgod at skylle!

Lars Hedegaard

6 hrs ·

Socialdemokraterne løj som sædvanligt

De ville holde fast på den “brede udlændingepolitik”, sagde de op til valget. Man kunne roligt stemme på dem, for de var nærmest en slags Dansk Folkeparti, blot mere menneskelige.

Nu kender vi så resultaterne af 20 dages regeringsforhandlinger, og Mette Frederiksens betaling for at blive statsminister er adskillige indrømmelser på udlændingeområdet. Flere penge til uinviterede fremmede, “flygtninges” ret til at blive, hvis de har arbejde, nedlæggelse af Sjælsmark og Lindholm, og vi skal atter til at tage kvoteflygtninge. Desuden er der formentlig visse andre aftaler, som vi ikke har hørt om.

Men er det nok for Frederiksens ekstremistiske venner? Deres stemmehververe i ghettoerne – imamerne og andre hellige muskelmænd – vil utvivlsomt forlange meget mere som betaling for at have skaffet stemmer til De radikale og Enhedslisten. De vil have milliarder til uddeling blandt de troende og mange flere muslimer fra Mellemøsten, og kan de røde ikke få Frederiksen til det, falder der brænde ned.

En forsigtig forudsigelse må være, at vi står over for fire års balladekabinet, hvis det holder så længe.

Men, som Pernille Skipper fra Enhedslisten gang på gang har bekendtgjort: Vi skal have en ny retning (hun udtaler det “ratning”) i Danmark, og det får vi.

2 Kommentarer

  1. Man må sige at politikerne arbejder benhårdt på at indføre kalifatet i Danmark, og det var åbenbart det Mette mente med “den brede udlændingepolitik”.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.