Konklusionen er givet på forhånd

Læger ønsker undersøgelse om asylsøgeres helbred .

Asylsøgeres helbred skranter. Lægeforeningens etiske udvalg vil have belyst de helbredsmæssige konsekvenser af de lange ophold på asylcentrene.

Afdelingslæge i Røde Kors’ asylafdeling, psykiater Ebbe Munk Andersen, betegner det som »en rimelig sikker påstand«, at de lange ventetider har konsekvenser for asylsøgernes helbred. Han henviser til en hollandsk undersøgelse fra 2004, som er den nyeste sammenlignelige dokumentation, der findes. Det er en spørgeskemaundersøgelse blandt asylsøgere i Holland.

Mere på Ugeskrift for Læger

Artiklen begynder med ‘Asylsøgeres helbred skranter’. Nu skal det undersøges. Kære asylansøger: ‘Har du det ikke dårligt’?

Så står der videre, at lægerne ikke driver politik:

»Det kniber med at yde det lægefaglige, jeg gerne ville,« siger Ib Rasmussen, der er fast tilknyttet læge på Asylcentret Avnstrup. »Mange af de afviste sidder i en klemme. De var pæne unge mennesker, da de kom. Nu er de slidte gamle mennesker at se på. Ud fra et lægefagligt synspunkt burde de have noget andet end det, jeg kan give dem. De skulle have asyl og komme væk fra centret. Men jeg kan ikke åbne vinduet til Danmark«, siger han.

Asyl? Ud fra et lægefagligt synspunkt. Men det er ikke politik. Så vidt jeg ved er deres sager afgjort ved alle instanser. Og deres situation skyldes deres egen manglende vilje til at forføje sig.

Ugeskrift for læger har flere artikler om emnet denne uge. Under overskriften ‘Asyllæge – et job i et politisk hotspot.’ kan man for eksempel læse:

“Man kan sammenligne det med, når jeg sidder med dødssyge patienter i min praksis. Jeg kan ikke helbrede dem. På samme måde er det med asylsøgerne: Jeg kan ikke skaffe dem asyl.«”

Den får ikke for lidt? Videre kan man læse:

»Vi skriver sjældent lægeerklæringer. Vi sender en kopi af journalen i stedet, som Udlændingeservice har opfordret os til. Men problemet er, at journalerne nogle gange er meget omfangsrige, ofte med mange, måske forvirrende oplysninger. Af og til, når der er tid til det, skriver vi opsummeringer af journalerne, et resume, som vi sender videre. Det tager tid, men det fremmer forståelsen.«

Fremmer forståelsen? Resumeer kan være mange ting.

“Der er i de seneste år sket en stigning i antallet af humanitære opholdstilladelser. Kritiske stemmer i debatten mener, at det er et resultat af, at ansøgerne er henvist til at vente i passivitet og lediggang – til sidst bliver de så syge, at der ikke er andet for end at give dem humanitær opholdstilladelse.”

Jeg vil sige, at det er endnu et argument for hurtigere sagsbehandling og færre muligheder for at trække sagen ud i det uendelige.

Det fortsætter med en kronik af Amnesty International’s Lægegruppe, der henviser til en masse konventioner med mere. Læg mærke til, hvis du læser det, at det eneste de IKKE nævner er hensynet til det danske samfunds interesser og lovgivning. Og sjovt nok heller ikke Lægeløftet udover en løsreven sætning, selvom det er det, der henvises til i kronikkens overskrift.

Så skal jeg da bringe det i sin helhed (mine fremhævelser):

“Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn, at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse, at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser.”

3 Kommentarer

  1. ” Jeg kan ikke skaffe dem asyl.«”

    Nej, og det skal de heller ikke have. De er blevet afvist ved to uafhængige instanser, og skal sendes hjem. Det Svenske eksempel viser, at der skal ikke gives amnesti til afviste asylansøgere. Sverige oplever en massiv tilstrømning efter amnestien sidste år.

  2. Og er det så ikke her den, desværre ureallistiske men nærliggende, tanke kommer ind:Ja men så må de da ha en faldskærm på og blive FLØJET tilbage.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.