Medicinudgifterne gives skylden for de eksploderende omkostninger i sundhedsvæsnet

En artikel i Ugeskrift for Læger peger på at der også kunne være andre årsager:

Prævalensen af type 2-diabetes er langt højere blandt ikkevestlige etniske minoriteter end i majoritetsbefolkningen i vestlige lande [1-3]. I Danmark er diabetesprævalensen blandt indvandrere fra Eksjugoslavien, Libanon/Palæstina, Somalia, Tyrkiet, Pakistan og Irak 12-17% mod 2% blandt etniske danskere [4]. Årsagen til den højere prævalens af diabetes blandt etniske minoriteter er et samspil af genetiske forhold og sundhedsadfærd, fortrinsvis kost og fysisk inaktivitet [3, 5]. Diabetes er en kronisk sygdom, der kan medføre en række alvorlige følgesygdomme som f.eks. nyreproblemer, hjerte-kar-sygdomme og amputationer [5]. Behandling, kontrol og symptomer kan have stor indvirkning på patienternes dagligdag [6]. Patientuddannelse som en del af behandlingen har til formål at gøre patienterne aktive i håndteringen og behandlingen af type 2-diabetes.

Indvandrere og deres efterkommere udgør 10,7% af befolkningen i Danmark, og 66% af dem kommer fra ikkevestlige lande. Siden 1980 er antallet af ikkevestlige indvandrere mere end seksdoblet [7]. Patienter med etnisk minoritetsbaggrund udgør således en stor og stigende gruppe i det danske sundhedsvæsen.

Ugeskrift for Læger; 8. december 2014.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.