Rimelige krav

Oven på de seneste gadekampe i København, hvor voldsmænd i timevis kastede med flasker, brosten, molotovcocktails samt diverse uhumske substanser mod politiet, er Politiforbundets formand Peter Ibsen blevet godt sur.

Hvad ligner det, når pressen bruger disse tildragelser til at starte en hetz mod politiet? Over for Politiken.dk beklager han, at pressen vælger at koncentrere sig om politiets mulige fejltrin i stedet for den vold, som ballademagerne udsætter politiet og almindelige borgere for. Han er også forbitret over, at det åbenbart er omkostningsfrit at bringe politifolks liv i fare ved at overdænge dem med brosten og brandbomber. Det viser dommene.

Allerede inden rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej i København havde Peter Ibsen advaret om, at pressens dækning ville være enøjet, men det er blevet værre, end han havde forestillet sig. Det skal nok passe. På den anden side, skal man ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus.

Hvordan kan Peter Ibsen forvente, at pressen skal undlade at tage voldsmændene i forsvar, når politiet selv har udfoldet beundringsværdige anstrengelser for at gøre endnu farligere forbrydere stuerene?

Groft sagt tænker naturligvis på PETs tidligere chefkriminalinspektør Hans Jørgen Bonnichsen, der i anledning af Guantanamo-fangen Slimane Hadj Abderrahmanes løsladelse udtrykte sin store forståelse for islamiske ekstremister. Man havde ikke givet dem tilstrækkelig magt, og derfor kunne han godt forstå, at de blev bryske.

Senere har PET udtalt sig så pænt om imamernes samfundsgavnlige indsats, efter at en deputation af dem havde været på rundrejse for at opvigle Mellemøsten mod Danmark, at tjenesten fik ros af landets dengang vildeste imam.

Mon ikke det er det samme med de unge, der føler sig presset til at smide bomber, kloakvand og afføring mod betjentene?

Hvis man gav dem den magt, de huse og de penge, de forlangte, og hvis regering og folketing indrettede landets politik efter deres anvisninger, ville de aldrig finde på den slags.

Lars Hedegaard i Berlingske Groft Sagt 22. maj 2007

2 Kommentarer

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.