“Så er gåden om Nord Stream løst”

Det skriver Lars Hedegaard om her

Taget herfra

Den 22. september 2022 ødelagde nogle undersøiske eksplosioner sydøst for Bornholm Nord Stream 1 og 2, der var beregnet på at føre russisk gas til Europa. Lige siden har den amerikanske regering hævdet, at den stadig er i gang med at undersøge, hvem der stod bag.

Nu kan Washington Post imidlertid meddele, at Biden-regeringen vidste besked længe før, sabotagen fandt sted.

Amerikanerne havde nemlig fra en “nær allieret” fået at vide, at Ukraine havde planer om en hemmelig aktion for at sætte rørledningerne ud af drift. Ifølge avisen kendte Biden og hans folk “de meget specifikke detaljer, som indbefattede antallet af sabotører og angrebsmetoden”. Amerikanerne vidste også, at sabotørerne stod under direkte kommando af chefen for Ukraines væbnede styrker.

Det har givetvis gjort ondt på Washington Post at måtte komme med denne afsløring, for avisen har trofast dækket over enhver ulykke, som Biden og hans bagmænd har nedkaldt over USA og verden.

Spørgsmålet er nu, om Ukraine kunne gennemføre en så kompliceret operation uden bistand fra en eller flere venligtsindede magter. Det er der grund til at betvivle.

Til gengæld er de ingen tvivl om, at den amerikanske regering er fuld af løgn, og at man ikke skal at tro på noget, som den bringer til torvs.

Få vil bestride, at Putin er en rigtig slem dreng, men står det bedre til med Zelenskij og Biden?

Taget herfra

Og Lars Hedegaard er jo aldrig ironisk , vel 🙂

Skal vi gætte på at Washington COMpost igen har fået oplysningerne fra en anonym kilde …

2 Kommentarer

 1. Og denne allieret er N O R G E

  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Biden sprængte Nord Stream – Politikere og Medier ved det ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

  Biden sprængte Nord Stream – politikere og medier ved det, FN bør undersøge det!
  10. marts 2023 Michael von Qvalen

  ”Hvordan Amerika stoppede Nord Stream rørledningerne” hedder en artikel som den
  verdenskendte undersøgelses-/graverjournalist Seymour Hersh offentliggjorde den
  8. februar. Artiklen, der er meget detaljeret, fastslår, at det var USA/Biden
  regeringen som stod bag Nord Stream sprængningerne.
  Siden konstruktionen af Nord Stream 1 begyndte i 2005 (slut 2011, Nord Stream 2
  slut 2021) har USA været stor modstander af Nord Stream projektet, idet man
  mente, at Tyskland og Europa dermed ville komme i lommen på Rusland. Projektet
  var således en trussel imod amerikanske økonomiske og geopolitiske interesser.
  Ikke mindst har præsident Biden og hans udenrigspolitiske team, national
  sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan, udenrigsminister Tony Blinken og
  viceudenrigsminister Victoria Nuland, følt sig stærkt provokeret af Nord Stream.
  Teamet så derfor en krig mellem Ukraine og Rusland som en optimal mulighed for at
  gøre en ende på rørledningerne. Jake Sullivan nedsatte i dec. 2021 en
  arbejdsgruppe inkluderet CIA og US Navy, som skulle komme med forslag til,
  hvordan man kunne destruere Nord Stream. Og, ifølge Hersh, kunne CIA i
  begyndelsen af jan. 2022 erklære: “Vi har en måde at sprænge rørledningerne i
  luften på.”
  Kort efter, den 27. jan. 2022, fastslog Victoria Nuland på et pressemøde: ”Hvis
  Rusland invaderer Ukraine, så vil Nord Stream 2 på den ene eller den anden måde
  blive stoppet”.
  Og den 7. feb. 2022 kom Joe Biden så på banen med en tilsvarende melding: ”Hvis
  Rusland invaderer (…) så vil der ikke længere være en Nord Stream 2. Vi vil gøre
  en ende på den!”
  Herefter planlagde CIA og US Navy i samarbejde med Norge/den norske flåde,
  hvordan sabotagen skulle gennemføres.
  Afstumpet Biden regering sprænger Nord Stream
  Hvert år i juni sponsorerer den amerikanske 6. flåde en stor NATO-øvelse i
  Østersøen, Baltic Operation, (BALTOP 22). Ifølge Hersh anbragte special-dykkere
  fra US Navy i ly af denne øvelse kraftfulde C 4 sprængstoffer på rørledningerne.
  For ikke at gøre det åbenlyst, hvem der stod bag, sprængte amerikanerne dog først
  rørledningerne tre måneder senere, nemlig den 26. sep. Det skete, stadig ifølge
  Hersh, ved, at et overvågningsfly fra den norske flåde foretog en tilsyneladende
  rutineflyvning hen over sprængstofsområdet og nedkastede en sonarbøje. Fra bøjen
  udgik et sprængningssignal, der under vandet spredte sig til de to rørledninger.
  Få timer efter detonerede sprængstofferne og destruktionen af tre ud af de fire
  Nord Stream 1 og 2 rørledninger var en realitet.
  Udover at Biden regeringen dermed begik en direkte krigshandling mod atommagten
  Rusland og altså med afstumpet ligegyldighed spillede hasard med risikoen for en
  3. verdenskrig og en atomkrig, satte samme regering koldt, kynisk og egoistisk en
  effektiv stopper for at Tyskland og andre vesteuropæiske lande igen kunne/kan få
  billig russisk naturgas. Biden regeringen har dermed nået sit mål: De
  vesteuropæiske lande er ikke længere på vej i lommen på Rusland, men ligger godt
  og sikkert i den amerikanske ditto. Og europæerne køber nu gladeligt, som de små
  dikkende lam, de er, den amerikanske gas til en pris, der er ca. fem gange højere
  end den russiske.
  Det skal tilføjes at den ellers så klimarigtige Biden regering med sprængningerne
  har udløst en gigantisk naturkatastrofe. Således var udslippet af metangas fra
  Nord Stream på gigantiske 350.000 tons, svarende til 5-6 gange den mængde
  metangas Danmark, Norge og Sverige tilsammen udleder på et helt år! Ligeledes
  svarer Nord Stream udslippet til en tredjedel af Danmarks samlede årlige CO2
  udslip!
  En fantastisk mulighed for USA, at Nord Stream nu er en bunke metal på havbunden
  Den 30. sep., få dage efter sprængningerne, blev Antony Blinken på et pressemøde
  spurgt, hvilke konsekvenser den forværrede energisituation i Vesteuropa ville få
  for europæerne. Hans svar gjorde det stik modsatte af at understøtte fortællingen
  om, at det var Rusland, der var sabotøren, som han selv, den øvrige Biden
  regering og mainstreammedierne ellers forsøgte at bilde folk ind. Det hed
  centralt:
  ”Det er en fantastisk mulighed for en gang for alle at fjerne afhængigheden (hos
  Europa) af russisk energi og herunder sætte en stopper for Vladimir Putins
  anvendelse af energi som middel til at fremme sine imperialistiske drømme (…) det
  er en fantastisk strategisk mulighed (for USA) i de kommende år”.
  Victoria Nuland fortsatte i samme spor som Blinken, da hun ved en senatshøring
  den 28. jan. sagde: ”Jeg er – og jeg tror at hele administrationen er – særdeles
  godt tilfreds med, at Nord Stream 2 er en bunke metal på havets bund”.
  Mainstreammedierne: Mørklægning af Nord Stream og diskvalificering af Hersh
  De fire citater nævnt i denne klumme fra Biden, Nuland og Blinken er i sig selv
  mere end almindeligt stærke indicier for, at USA stod bag sabotagen. At Biden,
  Nuland og Blinken overhovedet har udtalt sig så åbenlyst om deres ansvar for og
  tilfredshed med Nord Stream sprængningerne, er udtryk for den groteske
  magtarrogance, der følger af, at de som Demokratiske politikere har vænnet sig
  til at kunne sige stort set hvad som helst uden, at det får konsekvenser.
  Herunder er mainstreammedierne et hundrede procent på deres side og disse har på
  intet tidspunkt (!) sat spørgsmålstegn ved Bidens, Nulands eller Blinkens
  selvudleverende udtalelser eller undersøgt dem nærmere. Derimod påstod/påstår
  medierne direkte taget ud af den blå luft, at det var Putin/Rusland, som stod bag
  sprængningerne.
  Da de danske, svenske og tyske undersøgelser fastslog, at det ikke var Rusland,
  der var sabotøren, hvoraf enhver med en gennemsnitlig intelligens kunne/kan
  udlede, at forbryderen dermed måtte/må være USA, ja, så holdt medierne op med at
  rapportere om Nord Stream. Sagen blev simpelt hen mørklagt! I flere måneder hørte
  de vestlige befolkninger derfor stort set intet, før Hersh artikel kom i februar.
  Artiklen blev straks kategorisk afvist af det Hvide Hus som ”fuldkommen falsk og
  komplet fiktion” (talsmand Adienne Watson) og tilsvarende af CIA som ”fuldstændig
  og aldeles falsk” (talsmand Tammy Thorp).
  Og mainstreammedierne? Ja – de fortsatte bare mørklægningen som om intet var
  hændt ved pure at afvise Hersh med henvisning til, at hans artikel bygger på en
  anonym kilde.
  Venstrefløjens historisk-hykleriske forhold til Seymour Hersh
  Seymour Hersh er vel nok den amerikanske (og vestlige) venstrefløjs og
  medieverdens mest anerkendte graver-journalist, eller rettere, det var han. Han
  slog sit navn fast, da han i 1969 afslørede amerikanske soldaters massakre på
  omkring 500 civile sydvietnamesere (mænd, kvinder og børn) i landsbyen Mai Lai.
  Afsløringerne gav ham den internationale journalistiks største pris, Pulitzer
  prisen, og blev startskuddet til enden på det amerikanske militære engagement i
  Vietnam (1973).
  Hersh har siden modtaget mange journalistiske hæderspriser og tilliden til og
  respekten for ham hos den amerikanske og vesteuropæiske venstrefløj var tårnhøj,
  da han i 2004 afslørede amerikansk vold og tortur mod fanger i Abu Graib fængslet
  i Irak og mod fangerne i Guantanamo-fængslet på Cuba. Men fra år 2009 var det
  slut med venstrefløjens og journalisternes goodwill. Her blev Barack Obama nemlig
  præsident. Han havde, hvad de venstreorienterede/wokeisterne mener, er den
  rigtige hudfarve (sort) og de rigtige venstreorienterede/woke holdninger. Den
  amerikanske venstrefløj identificerede sig herefter fuldt ud med regeringen og
  dens politik. Og regeringskritik var derfor ikke længere legitim Nu var det
  kritikerne, der var problemet. Det var dem, der skulle kritiseres – eller rettere
  dæmoniseres – for deres kritik.
  Dette fik Hersh at mærke, da han i 2013 satte spørgsmålstegn ved Obama
  regeringens fortælling om, at den syriske præsident, Bashar al-Assad, havde brugt
  kemiske våben imod sin egen befolkning og i stedet sagde, at det var de
  amerikansk/vestligt støttede oprørsstyrker, som stod bag. Obama regeringen og
  kongressen afviste blankt Hersh, men nu var også venstrefløjen og journalisterne
  med. Man henviste til at Hersh byggede på anonyme kilder, hvorfor hans påstande
  ikke kunne verificeres og derfor var ugyldige. Dette gentog sig, da Hersh et par
  år senere (2015) rapporterede, at Obama regeringens fortælling til offentligheden
  om den heroiske indsats, hvormed man fik gjort det af med Osama bin Laden, var
  det rene humbug. Som Hersh sagde: ”Det Hvide Hus’ historie kunne lige så godt
  være skrevet af Lewis Carroll” (forf. til Alice i Eventyrland). Og den 8. feb. i
  år var det altså Hersh påvisning af at Biden regeringen sprængte Nord Stream, der
  uden videre blev afvist med henvisning til en diskvalificerende anvendelse af
  anonyme kilder.
  Der er dog den ikke ubetydelige hage ved det hele, at Hersh ALTID har benyttet
  anonyme kilder, hvilket ikke tidligere forhindrede, at Hersh, som fremgået, fik
  den ene journalistiske hæderspris efter den anden og nød venstrefløjens og
  journalisternes helteagtige anerkendelse. Ligeledes fulgte venstrefløjen og
  journalisterne altid med stor dedikation og engagement op på hans historier og
  krævede, at de sager, han skrev om, blev undersøgt til bunds. Men tiderne har
  ændret sig og som Hersh for nylig udtalte ”så ville jeg aldrig have fået Pulitzer
  prisen for Mai Lai, hvis det havde været i dag”.
  FN må indlede en undersøgelse af Nord Stream sabotagen
  Hersh’s artikel foranledigede Rusland til at indkalde FN’s sikkerhedsråd (23.
  feb.). Rusland krævede her, at FN satte gang i en undersøgelse af sabotagen. USA,
  Storbritannien og Frankrig afviste selvfølgelig russerne og sagde, at Danmark,
  Sverige og Tyskland allerede var i gang med undersøgelser.
  Men lige som medierne ikke rapporterer om Nord Stream, rapporterer
  myndighederne/politiet i Danmark, Sverige og Tyskland heller ikke fra deres
  undersøgelser. Sidste gang offentligheden i Danmark hørte noget var i oktober
  sidste år. Her nævnte politiet blot, at man intet nyt havde at fortælle og at man
  fortsatte undersøgelserne på ubestemt tid. Og da det digitale dagblad
  ”Arbejderen” i feb. i år kontaktede Københavns Politi og spurgte, hvornår
  danskerne vil få yderligere oplysninger om sabotagen, var politiets svar: ”Vi har
  p.t. ingen kommentarer. Du er velkommen til at forhøre dig igen senere, og så må
  vi se, hvad der eventuelt kan oplyses” (Arbejderen 14. feb. 2023).
  Heldigvis findes der kræfter, der tør sige USA’s og Europas politikere og
  mainstreammedier imod. Den internationalt respekterede amerikanske professor,
  Jeffrey Sachs, er en af dem. Han var med via storskærm ved sikkerhedsrådets møde
  den 23. feb. Sachs sagde her om Danmark, Sverige og Tyskland, at de tre lande
  qua deres undersøgelser ved meget mere om ”terror angrebet” end alle andre, men
  at de holder deres viden hemmelig for resten af verden og han fortsatte med
  følgende, som jeg vil lade afslutte denne klumme:
  ”I den globale freds tjeneste må sikkerhedsrådet kræve af disse lande, at de
  straks overdrager resultaterne af deres undersøgelser til FNs sikkerhedsråd! (…)
  og sikkerhedsrådet må stå sammen og indlede en undersøgelse af denne
  internationale forbrydelse (Nord Stream sabotagen) for at finde sandheden”.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.