29 Kommentarer

 1. Ohhh Please.

  Endnu et forsøg på at koble religion til Videnskab. De har forsøg så mange gange at det er blevet pinligt. Idiotisk design er blevet debunked så mange gange at man tro det er løgn.

  Stephen Meyer er fesser på et KRISTENT universitet.

 2. “Intelligent design er baseret på videnskabelige fund/beviser” påstås det i videoen.

  Hvordan det? Blot fordi en naturvidenskabelig forklaring om evolution, som vi forstår det i dag, kan forkastes, er det ikke lig med at den kan erstattes af en religiøs betragtning om intelligent design. For hvem er det konkret, der sidder inde med den “intelligens”? Hvis der er huller i en naturvidenskabelig teori, og det kan bevises, som eksempel hvis det kan bevises at evolutionsteorien ikke holder, så vil den før eller siden blive erstattet af en ny naturvidenskabelig teori. Fordi nogen “føler” der må være noget “større”, indblandet, er det ikke et videnskabeligt bevis for, at det er sådan det forholder sig.

 3. Tidsånden er ateistisk og kommunistisk, og flertallet er ikke selvstændigt tænkende men lader deres tænkning og meninger styre af medierne. Universet, atomerne og naturlovene, lyset, tiden og tyngdekraften og universets opståen kan ingen forklare. Big Bang er ingen forklaring. Universet er gåden over alle gåder. Bohr og Einstein m-fl. har påvist at visse fænomener aldrig kan forklares, og forbindelsen eller vekselvirkningen mellem protoner, neutroner, kvarker, mesoner og neutrioner er stadig gådefuld.

  Og at atomer som mest er tomrum, kan være bestandige i milliarder af år, eller eksplodere med en kraft så en storby som London eller New York kan udslettes på 1 sekund af en enkelt bombe, er også uforklarligt.

 4. Jeg savner dog en video om Gud og kvantemekanikken.

  Jeg skal give et bud på det TrumfEs, men allerførst vil jeg dog lige minde om et par fakta. Allerførst at de ting vi kigger på, er meget små. Faktisk er er ingen, der nogensinde, har set den allermest basale elementærpartikel, elektronen, og der er heller ingen, der kan forklare dens opførsel. Se bare på dobbeltspalte forsøget. Er den en partikel eller en elektromagnetisk svingning?

  På et tidspunkt valgte man så et opfinde matematiske modeller for alt det man så, men ikke kunne se. Fx sagde matematikeren Dirac på et tidspunkt, at han ville opfinde formlen for alting. Det gjorde han så ikke. Mange andre har prøvet, men vi er ikke blevet fattigere af den grund.

  Mange fysikere blev hængende ved de observerbare egenskaber, fordi de havde stor praktisk betydning, og en af dem var Boltzmann. Han interesserede sig for, hvorledes termisk energi kunne overføres fra faste legemer ved stråling. Elektromagnetisk stråling i spektret fra 0 til uendelig som funktion af frekvensen, og han udviklede en teori og en formel for det. Spektret lignede en halv normalfordeling med maximum ved 0. Forklaringen på strålingen kommer af de termiske atombevægelser i varme legemer, hvor hvert atom sammen med sine elektroner virker som en lille antenne.

  Forklaringen virkede meget godt ved alle frekvenser af praktisk betydning, men der var blot det lille problem, at summerede man hele spektret op, så fik man uendelig energi, og det kunne selvfølgelig ikke passe. Så der måtte være en fejl et sted. Den fejl interesserede blandt andre Planck, der med sit store hold af matematikere, knoklede løs på sagen, indtil én, Planck? fik den idé, at energien måtte blive overført i nogle mindste kvanter, og regnede man på den måde, så passede det hele perfekt.

  Så der var altså en nedre grænse for, hvor lille en mængde energi der kunne produceres, blev konklusionen.

  I dag har Boltzmanns og Plancks arbejde stor betydning i forståelsen af opvarmningen af atmosfæren ved den infrarøde varmestråling fra jorden. Forklaringen er helt simpel. Her for CO2. Et CO2 molekyle virker som en lille antenne med C i midten, og de to O siddende på hver sin side.
  Forestil Jer det, som en stor kartoffel med to mindre strittende ud i enden af hver sin fjeder. Når de rammes af stråling afstemt til resonansfrekvensen, så svinger de ekstra meget – molekylet er blevet varmere. Når strålingen fjernes, så aftager svingningen – energien sendes ud i rummet igen som stråling.
  CO2 molekylet er meget tungt, og det kan derfor optage en stor mængde energi. Så stor en mængde faktisk, at allerede 150 ppm CO2 i atmosfæren, kan rumme stort set al varmestråling fra jorden. Så om der er 150 ppm eller 1500 ppm er ligegyldigt.

 5. Videnskab kan hverken bruges til at bevise eller modbevise Guds eksistens, men dygtige sofister kan få begge dele til at lyde overbevisende.

 6. Man skal ikke blande religion og videnskab, skriver Margrethe. Og det har hun til dels ret i. Men når man ser på hvad mennesket og videnskaben har fundet ud af de sidste 200 år, er det ikke noget som på nogen måde beviser at Gud ikke eksisterer, som kommunisterne påstår. Tværtimod. Den moderne videnskab bringer os tættere og tættere på et Gudsbevis. Når man ser ud i verdensrummet gennem de moderne superkikkerter og teleskoper, kan man konstatere flere ting: Universet har en ufattelig storhed og dybde, er mystisk, majestætisk, smukt, frygtindgydende og reguleret af naturlove. Det synes skabt og styret af en overmenneskelig kraft og intelligens.

  Vi kan også konstatere at universet slet, slet ikke er som man forestillede sig i gamle dage, for 2-300 år siden. Universets storhed overgår enhver fantasi. Vores forestillingsevne slog slet ikke til. Og vi kan ikke forestille os et uendeligt univers, eller hvad der er udenfor det, hvis det ikke er uendeligt. Virkeligheden har overgået fantasien med en faktor på over 1000, 10.000 eller 100.000 eller endnu mere.

  Det er meget sandsynligt at de nuværende religioner mest er myter og gamle fortællinger, som er mere eller mindre forældede. Nogle af dem er så primitive og blodtørstige at de er til at grine af, græde over eller ryste på hovedet af. Men det er måske også primitivt eller afstumpet at skære dem alle over een kam fordi man overser de kulturelle aspekter.

  Hvis man ikke bliver en smule ydmyg eller rammes af en smule ærefrygt når man ser på de fantastiske stjerneverdener og fænomener som er hentet ned i form af farvefotos, er man måske indoktrineret af tidsånden og den røde propaganda.

  Den moderne astronomi og forskning har vist os hvor lille mennesket og deres civilisation er i forhold til rummet og naturkræfterne. Men
  nogle mennesker er stadig uvidende og lider af storhedsvanvid, så de trods deres fattige evner påtager sig at styre klimaet, at redde planeten, at styre teknologien, at omorganisere naturens orden med kønsforvirring og at finansiere hele verden, selvom de kommer fra et lille skørt land med en lille og skrantende økonomi.

  Som Einstein sagde: den menneskelige dumhed er med sikkerhed uendelig. Det sidste demonstreres daglig af underbegavede politikere, radioværter og bladsmørere som går ind for at udskifte retfærdighed og civilisation med politisk forfølgelse og barbari.

  Alt tyder på at menneskeheden vil udrydde sig selv i ret nær fremtid, fordi visse politikeres ondskab, smålighed eller nederdrægtighed er lige så uendelig som deres dumhed.

  Der er måske tale om en højere retfærdighed. Det store flertal har længe ladet stå til, eller har arbejdet med på at omskabe landene til galehuse og Sodoma og Gomorra-lande. Lande hvor befolkninger plyndres, pines, plages, tyranniseres, udskiftes og udryddes. Se til det fremherskende vanvid i globalistiske, marxistiske, fanatiske og woke kredse. Se ondskaben overfor børn, familier, egen kultur og egne lande.

  Mennesker kan være helgener, men også djævle. De sidste hykler altid løs om næstekærlighed til alle mennesker i hele verden, undtagen dem som er tæt på. Men er de langt væk, er næstekærligheden uden grænser.
  Kommunister er gudløse, samvittighedsløse og fædrelandsløse. Derfor plejer kommunisme at ende i løgnepropaganda, terror og massemord.

  Måske er det mere begavet eller intelligent at overveje, at når menneskene hidtil har begået enorme fejltagelser og forbrydelser igen og igen, kan det ikke helt udelukkes at de også tager fejl i at der ikke findes en højere retfærdighed og en guddommelig verden hinsides det jordiske. Måske er det bare vores forestillingsevne der ikke rækker til?

  • En velskrevet og interessant kommentar, men jeg har nogle få invendinger til den.

   Det kendetegner intelligente mennesker at søge svar, og at gøre det med logik og empiri, men naturvidenskaben er specialiseret i det objektive og i spørgsmål om hvordan. Engang forsøgte religion at løfte også denne byrde, men det har aldrig været dens primære funktion.
   Religion er specialiseret i det subjektive og i spørgsmål om hvorfor.

   Hvis du har fundet Gud så kan du ikke bare lige bevise Guds eksistens for alle andre.
   Og det religiøst transcendente behøver faktisk ikke at være manifesteret i en eller flere guder.

   Kommunisme er gift både for religion og videnskab, kommunisme er selv en blanding af pseudoreligion og pseudovidenskab.

   Det var i øvrigt ikke fantasien Kepler overvandt med sine tre love, det var fantasiløsheden.

  • “….. og videnskaben har fundet ud af de sidste 200 år, er det ikke noget som på nogen måde beviser at Gud ikke eksisterer, …”

   Det er Din opgave at påvise eksistensen af Din gud.

 7. Hvorfor skulle det lige være min opgave? Det jeg forsøger at pege på er mest at overfor universets storhed er det måske passende med en vis ydmyghed og ærefrygt. Man skal vist være temmelig afstumpet hvis man ikke er imponeret eller føler sig meget lille overfor de ufattelige dybder og fænomener i himmelrummet. Dem der som kommunisterne tror at de har forstået og gennemskuet det hele, har ikke forstået ret meget.

  Sebastian har en god pointe i at kommunisme er giftig og præget af pseudoreligion og pseudovidenskab.

  • Man undersøger ikke fakta med følelser, ydmyghed eller had til kommunismen. Hvis du påstår at gud eksisterer så er det selvfølgelig din opgave at påvise det.

   Hvis du vil diskuterer om gud eventuelt kunne være en virkelig entitet så taler Vi ikke længere om Videnskab men filosofi. Hvilket ikke er bevis på noget som helst.

   Så take your pick, du kan ikke både have kage og spise den.

 8. Når nu Santor er så sikker på at Gud ikke eksisterer, kan vi så ikke kræve at han beviser sin påstand.

  Har Santor læst bogen: Følelsernes intelligens?

  • Du er jo dum som en dør.

   Jeg har IKKE påstået noget som helst. Jeg har blot bedt dig om at bevise at Din gud eksisterer.

   Og hold dig så til et nick, idiot.

 9. Sjovt som Santor tager på vej. Astronomen har ikke påstået at han er sikker på at Gud er en realitet. Alligevel mener Santor at han skal bevise Guds eksistens. Men logikken gælder åbenbart kun den ene vej.
  Hvis man mener den burde gælde begge veje, er man straks en dum-som-en-dør idiot, iflg. Santor.

  • Nej, nul-hypotesen er at der ikke eksisterer nogen guder. Derfor er det dem der opstiller en hypotese om der eksisterer en eller flere af slagsen, som må sandsynliggøre dette.

  • Astronomen opstillede faktisk ikke nogen hypotese om at der eksisterer en eller flere guder.

   På mig virker nul-hypotesen som en påtaget forventning, om ikke at finde noget, når man aktivt leder efter noget.
   Måske var det netop den påtagede forventning som Astronomen opponerede imod?

 10. Nej, påstanden ligger i den bløde antagelse af at der måske er noget Vi ikke kender til og som styrer det hele. Den påstand er de religiøses gateway til en gud.

  Vi ved alle sammen at det lige så godt kunne være en spaceduck eller et flyvende spaghettimoster og derfor er det ren spekulation at filosofere på den måde.

  Alene ønsket fra astronomen ( Bevis Tak ) om at jeg skal modevise at guds eksisterer er rigeligt grund til at antage at han er religiøs.

  • De religiøse har mere end én gateway til deres gud(er), og det er ikke det værste udgangspunkt, at der måske er noget vi ikke kender til.

   Det er filosofi og ren spekulation at der er usynlige kræfter bag de fænomener vi sanser, af den spekulation opstod naturvidenskaben.
   Men af samme spekulation opstod også religion.

   Det var dig selv der startede med at forlange beviser, men beviser det at du ikke er religiøs?

   Ideen om at Guds eksistens kan afgøres videnskabeligt er misforstået.
   Ideen om at Guds eksistens kan bevises videnskabeligt er dobbelt misforstået.

   • Pjat Sebastian.

    De religiøse har stort set intet forbedret eller opfundet til gavn for mennesket. Der er slået flere mennesker ihjel i religionens navn end af andre årsager.

    Der er intet storslået eller ophøjet over religion andet end dens selvforherligelse og krav om underkastelse. Døden er en evig trussel for, af og omkring de religiøse, det er sgu da deprimerende.

    Videnskaben opstod ikke som en følge af religion, snarere tværtimod. Husk Galileo og helt sikkert mange andre så står religionen som den store bremse af menneskets udvikling. Alligevel forsøger de religiøse, som de nederdrægtige tyveknægte de er, at tage æren for alting og idiotisk design er et klart bevis på det.

    I må for min skyld tro på hvad I vil, men lade for guds skyld ( Pun Intended 😉 være med at pynte jer med lånte fjer.

    God Jul til alle, også de religiøse 😉

   • Selv pjat Santor!

    Næsten alle opfindelser til gavn for mennesket er opfundet af religiøse mennesker.
    Galileo f.eks. tog sig bare den frihed at være religiøs på en anden måde end den institutionaliserede.

    Ideen om at religion pr. definition kræver underkastelse lyder for mig som institutionaliseret tænkning.
    Mere præcist: som socialistisk indoktrineret overtro.

    Der fandtes religion længe før der fandtes videnskab, men prøv du bare at argumentere for, at religion opstod som følge af videnskab.
    Min påstand var at de havde et fælles ophav.

    Glædelig jul til alle bloggens læsere!

 11. Der er mange som ikke tror på det usynlige, åndelige eller ikke-stoflige. Derimod tror de fuldt og fast på at atomer, co2-molekyler, jernbaneskinner, ambolte, stålplader, mursten og klippestykker af granit EKSISTERER.

  Men det er det usynlige som skaber det synlige. Det er det usynlige som holder jordkloden fast i sin bane omkring solen. Og det har vist sig at atomet ikke er meget andet end tomrum plus energi. Selv atomkernen er nærmest ingenting i forhold til hele atomets størrelse.

  Materielt stof er med andre ord noget af en illusion. Vi lever i en verden hvor stof ved nærmere undersøgelse er en art spøgelse. Med andre ord, vi lever i en åndelig verden, eller en energi-verden. Hvad det hele er for noget, véd intet menneske.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.