Genudsendelse om folkeafstemninger

Søren Krarup beskriver i sin bog ‘I min levetid’  tilblivelsen af Grundloven af 1953.

Om folkeafstemninger skriver Krarup:

“En anden nyskabelse var indførelse af folkeafstemning. Tanken kom fra konservative og indeholdt en påkrævet overvejelse. Via folkeafstemninger kan befolkningen beskytte sig mod politikerne og partierne. I det moderne demokrati styres folket af politikere, som igen er styret af partier. Men folkestyre betyder jo, at folket skal styre sin egen skæbne til landets, ikke til partiernes gavn. Med den parlamentariske udvikling er dette efterhånden blevet en illusion, fordi folket er afmægtigt over for partierne og deres politikere, men som bl.a. forholdene i Schweiz viser, kan folkeafstemninger være folkets form for selvforsvar. Folkeafstemningen er dermed en konservativ institution. Deri ligger dens værdi. Den giver folket mulighed for at beskytte sin virkelighed. Folket kan derigennem holde sig politikernes modebestemte luner og forandringssyge fra livet. Men det forudsætter naturligvis, at muligheden for folkeafstemning er reel og ikke kun en facade.

Og det var dette sidste, paragraffen blev i den nye grundlov. Ifølge paragraf 42 i grundloven kan folkafstemning kun besluttes af en tredjedel af Folketingets medlemmer. Men det skal selvsagt være folket selv, der i et bestemt antal – 100.000 eller 200.000 – kan begære et forslag eller et spørgsmål sat til folkeafstemning. Ellers bliver folkeafstemning bare en del af det partipolitiske spil, som ikke behøver at have nogen forbindelse til den folkelige virkelighed. Eksemplerne siden 1953 er utallige.

Hvilke ulykker kunne danskerne ikke have beskyttet sig imod, hvis de virkelig havde haft mulighed for at sætte en sag til folkeafstemning?”

Søren Krarup; I min levetid. 60 års Danmarkshistorie. Spektrum Paperbacks 1998. Side 89.

“Men er folkeafstemninger altid en god idé? Helt grundlæggende er jeg meget skeptisk over for folkeafstemninger.…

Tænk hvis vi udbredte folkeafstemninger til indenlandske emner.”

Simon Emil Ammitzbøll

 

Ja tænk! Og hvis vi kunne med tilbagevirkende kraft 🙂

2 Kommentarer

  1. De Quislinge-politikere, der nu har tiltaget sig diktatorisk magt, er det vores pligt at bekæmpe med alle midler.

    Gud bevare Danmark – dansk

    falkeøje

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.