Leder: Imampartiet

UMIDDELBART forekommer det ganske besynderligt, at det politiske parti Enhedslisten og herboende muslimske imamer i den grad har kastet sig i armene på hinanden.

Enhedslisten har opstillet en kandidat, der erklærer sig i lodret opposition til traditionelle danske værdier, og flere imamer anbefaler direkte, at deres menigheder stemmer på Enhedslisten eller de øvrige partier til venstre og i hvert fald ikke nogen, der har selv den mindste forbindelse med Dansk Folkeparti.

I betragtning af Enhedslistens politiske og ideologiske baggrund er forbrødringen opsigtsvækkende. Partiet er et skrabsammen af tidligere kommunistiske, marxistiske og maoistiske fraktioner, som har – havde – det til fælles, at de foragter religion og betragter den som opium for folket.

?En nærlæsning af Enhedslistens politiske program giver imidlertid en vis sammenhæng i tingene. Det understreges, at Enhedslisten ikke er et antireligiøst parti. Målet for partiets aversioner er alene den evangelisk- lutherske kirke og især dens privilegerede stilling, som er hjemlet i grundloven.

Om folkekirken hedder det således i Enhedslistens program: »Kirke og stat skal adskilles, ingen konfirmationsundervisning i skoletiden, ud med faget kristendom, de teologiske fakulteter skal nedlægges, kirkeskatten og al statslig finansiering af kirken afskaffes, folkekirken og andre trossamfund skal fratages deres privilegier, ingen statsanerkendte trossamfund.« Herefter understreges værdierne i det multireligiøse samfund, hvor man af sammenhængen kan se, at der især må tages hensyn til muslimske indvandrere.

?Der er således logik i, at Enhedslisten har opstillet en kandidat, som taler for fordelene ved den muslimske sharia med stening, stokkeslag, hånd- og halshugning foruden det forståelige i, at danske soldater i Irak bliver slået ihjel. Til andre tider bedyrer hun sin tilslutning til danske værdier. Det afhænger lidt af, hvem der lytter.

Under alle omstændigheder er der sammenhæng i, at imamerne anbefaler Enhedslisten, for det er en stemme for nedlæggelse af folkekirken som folkekirke og mere plads til, hvad de fleste endnu opfatter som fremmede religioner.

Fra Jyllands-Posten

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.