Myter om islam: I – Allah er den samme som bibelens gud

Nogle undersøgelser viser, at op mod 80% af amerikanere tror, at muslimernes allah er den samme gud som de kristnes.

Dette er en myte, der vedligeholdes af muslimerne og multikuturalisterne med det formål, at gøre islam mere spiselig.

De har alle travlt med at fremhæve det, som er fælles i Bibelen og koranen: Moses, Noa, Abraham, Jesus og Marie.

Katolikker især er imponerede over den plads, Marie har i koranen. Hun nævnes 34 gange, hvilket er mere end i Bibelen. Jesus nævnes 33 gange. Hun er iøvrigt den eneste kvinde, der nævnes med navn i koranen.

Hvad, der ikke bliver sagt, er, at hun primært bruges til at nedgøre Jesus. De to nævnes sammen den ene gang efter den anden. Jesus kaldes “Jesus – Maries søn” og ikke “Jesus – Guds søn”. Formålet med dette er, at allah ikke har nogen partnere. Ingen søn. Ingen Helligånd. Muslimer tror, Jesus var et menneske, der døde som et menneske. Og de tror ikke på korsfæstelsen.

Koran 5:75: “Kristus, søn af Marie, var ikke andet end en budbringer.”

Jesus betragtes af muslimerne som en profet, af mindre karat end muhammed. Koranen anvender frasen “søn af Marie”, som en forbandelse af kristne, ikke som en kompliment.

Koran 9:31: “Og de blev beordret til kun at tilbede en gud.”

Islams fortalere argumenterer med, at vi alle nedstammer fra Abraham. Men selv der er der en forskel. Muslimerne hævder at nedstamme, fysisk og åndeligt fra Ishmael og Esau, mens de kristne mener at være efterkommere af Abraham, Isak og Jakob.

Og mens koranen nævner alle disse personer, så nævner Bibelen aldrig muhammed. Bibelens 40 forfattere fortæller en sammenhængende historie, der strækker sig over århundreder, og forudsiger endog Jesus og hans korsfæstelse. Men hans påståede sidste profet – muhammed – eller koranen, allah og Mekka nævnes ikke en eneste gang.

Det er en grov fejltagelse, at tro, at koranens gud er den samme som Bibelens gud, siger Reza Safa, en konverteret muslim.

“Den største forskel mellem religionerne er kærlighed. Den kristne guds kærlighed er universel. Han elsker alle skabninger – inklusive muslimerne. Allah elsker ikke de vantro (3:32) og har kun betinget kærlighed til de troende (3:57).”

Desuden er den kristne guds kærlighed en selvopofrende kærlighed:

“Gud elskede verden så meget, at han gav sin enbårne søn, så enhver, der tror på ham, skal få evigt liv.” (Johannes 3:16).

Dette er selvfølgelig blasfemi ifølge muslimerne, som tror at en gud ikke vil nedværdige sig på en sådan måde. Muslimer ofrer deres blod for allah – og ikke omvendt.

Hvor mange gange omtaler koranen kærlighed? Ti (10) gange. Heraf er de seks (6) kærlighed til allah (i modsætning til Næsten). Bibelen omtaler kærlighed 395 gange – tretten (13) er til gud.

Kristus, der omtales som fredens prins og lammet, var verdens største pacifist og tilhænger af fred:

“I har hørt det blive sagt ‘Du skal elske din nabo og hade din fjende’. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender, velsign dem som forbander jer, gør godt for dem som hader jer og bed for dem som udnytter og forfølger jer.” (Bjergprædikenen).

Koranens gud beordrer ligeud muslimer til at dræbe deres fjender.

Koran 2:190-191: “Bekæmp for allahs skyld dem, som bekæmper dig. Og dræb dem hvor du end finder dem.”

Profeten selv spillede en stor rolle i krig, og bifaldt politiske snigmord.

Sammenlign det med Jesus, der skælder Peter ud for at trække sit sværd og skære øret af en af Farisæernes soldater, da de kom for at anholde ham. Jesus helbredte endog mandens øre. Som der står i Det Gamle Testamente. Jesus har aldrig været voldelig.

At vende den anden kind til ses som et tegn på svaghed i islam. Islam kræver retfærdighed og hævn.

“Et øje for et øje og en tand for en tand.”

Muslimerne peger her ofte på to steder i Bibelen, som de siger viser, at Jesus gik ind for vold. I det første siger Jesus:

“Jeg er ikke kommet med fred men med sværdet.” (Matthæus 10:34)

Men stedet er taget ud af kontekst. Jesus siger til disciplene, at et sværd vil komme over dem. Hans kontroversielle budskab ville skabe konflikter (sværdet) – selv imellem familiemedlemmer. Jesus sagde til Peter:

“Put dit sværd i skeden, for alle der bruger sværdet skal omkomme ved sværdet.” (Matthæus 26:52). Med andre ord – vold avler vold.

Det næste sted, muslimer henviser til er hos Lukas.

“Jesus siger, at fjender, der ikke accepterer hans herredømme, skal rammes i hans tilstedeværelse.”

Dette er en parabel, der gennem en adelsmands stemme, omtaler dommedag og skal ikke forstås bogstaveligt.

Kommet hertil begynder muslimerne med Det Gamle Testamente og siger, at Det Gamles Testamentes gud var mindst lige så voldelig, som allah.

Ja, han var jaloux, vred og voldelig. Men hans vrede gik ud over stammer, der så at sige løb løbsk. Hans vrede gik ikke ud over alle vantro, som muslimernes allah.

Kontrasterne bliver ved. Selv religionernes Paradis er forskellige.

I koranen er himlen en meget fysisk sensuel forestilling, hvor kødelige lyster tilfredsstilles. Mænd forsynes med unge jomfruelige og rene kvinder. De drikker af floder af vin, der ikke giver tømmermænd. De hviler i luksuriøse boliger med kostbare tæpper, juvelbesatte troner og bliver serviseret af tjenestefolk.

Bibelens Paradis er modsætningen. Et metafysisk sted uden begær, magt, rigdom og kødelige lyster. De genopstandne er som engle.

Kan det være samme gud, når Paradis er forskellige?

En sidste pointe.

Kristus døde nedbrudt på korset, for at mennesket kan leve, og sagde, at hans kraft perfektioneres i svaghed. Jesus’ ånd kan opsummeres i verset:

“Jesus græd.” (Johannes 11:35)

Dette er det stik modsatte af islam, hvor svaghed er en afskyelighed. Allahs ånd kan opsummeres i verset:

“Allah sagde til dem: Dø.” (Koran; 2:243)

OPDATERING: Se den fremragende oversigt hos Eticha.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=v2_0Z62-GO8]

74 Kommentarer

 1. Er du blevet kristen?

  Og hvor kommer det her i øvrigt fra – for du har vel ikke skrevet det?

  Jeg gider ikke lige at komme med alle mine pointer nu, men denne sætning sprang i øjnene…:

  [om den kristne gud]”Ja, han var jaloux, vred og voldelig. Men hans vrede gik ud over stammer, der så at sige løb løbsk.”

  Løb løbsk? Ja – så er der jo tydeligvis ikke noget problem.

  Lad mig citere fra 4. Mosebog:
  “31:14 og Moses blev vred på Hærens Førere, Tusindførerne og Hundredførerne, som kom tilbage fra Krigstoget.

  31:15 Og Moses sagde til dem: “Har I ladet alle Kvinder i Live?

  31:16 Det var jo dem, der efter Bileams Råd blev Årsag til, at Israelitterne var troløse mod HERREN i den Sag med Peor, så at Plagen ramte HERRENs Menighed.

  31:17 Dræb derfor alle Drengebørn og alle kvinder, der har kendt Mand og haft Samleje med Mænd;

  31:18 men alle Piger, der ikke har haft Samleje med Mænd, skal I lade i Live og beholde.”

  [sarkasme]Åh ja – den kristne bibel er ren kærlighed! Og HVIS han ENKELTE gange har været indblandet i voldtægt, massemord på kvinder og børn og tilfangetagelse af jomfruer (hvad mon de skulle bruges til?), så er det jo bare fordi staklen var jaloux…[/sarkasme]

 2. Der findes ikke nogen gud, så jeg anser sådan en metafysisk diskussion for unødvendig for debatten.

  Man kan selvfølgelig diskutere hvorvidt bevistheden om denne ikke-eksisterende gud er formet fra samme udgangspunkt. Da Muhammeds monoteisme er en udløber af kristendommen og jødedommen, må man formode at det er ideen om den samme gud. Men da denne gud jo ikke findes, vil der kun være tale om den samme gud, så længe de kristne og muslimerne er enige om ditto.
  Er de ikke dette, vil der være tale om to forskellige guder, der tilfældigvis har visse sammenfald i forbindelse med diverse “hellige” skrifter.

  Alt i alt en ligegyldig diskussion, på linje med om tandfeen er fætter til julemanden.

 3. Formålet er et andet og ikke ligegyldigt, selvom jeg ikke er kristen 🙂 Formålet er selvfølgelig at vise, at det er helt forskellige værdier, der gør sig gældende i de 2 religioner, og at de ikke har så meget tilfælles, som visse gerne vil have. Jeg mener, hvis forskellen er lille, så er det jo et fedt om man er kristen eller muslim – ikke? Og så er springet til at konvertere jo ikke så stort. Og der er en del svage sjæle der konverterer for tiden – måske forført af udsagn som “vi er jo næsten ens”. Nej det er de ikke.
  Nogle af argumenterne indgår jo også i diskussionen, om islam er ‘fredens religion’, hvad jeg selvfølgelig ikke mener, den er.
  Og hvis det endelig skal være – så vil jeg hellere være kristen ateist end muslimsk ateist 😀
  Det er stykket sammen forskellige steder fra.
  Og Marie det er ikke jødedom, men kristendom, så lad være med at citere alt det der fra det gamle testamente.

 4. Om Allah og Gud er identiske eller ej, er vel netop et trosspørgsmål? Det bedste argument FOR er vel at Islam, Kristendommen og Jødedommen er klart historisk forbundne religioner, der er MONOTEISTISKE.

  Da det jo ikke er noget der kan afgøres “videnskabeligt” så vil jeg mene, at ateister vel kan være ret ligeglade med spørgsmålet?

  Da du tydeligvis ikke er det, må jeg gå ud fra, at du selv er troende kristen. Altså at du selv tror på Jesu bjergprædiken, som du citerer. Det gælder naturligvis også de fjender, der er muslimer.

 5. Hodja: Hvad i alverden er en kristen ateist?

  Og: Har du da noget imod jøder?

  Og: Har du en bibel derhjemme? I så fald… Prøv at se om ikke mit citat skulle være at finde deri…

  Jeg svarer mere uddybende i morgen.

 6. Nå ja – en lille tilføjelsen inden jeg går i seng.

  Når nu du ikke mener, at det gamle testamente er relevant for diskussionen, hvilke løbske stammer fra det nye testamente er det så, du taler om?

 7. Hodja. Jeg havde godt fanget at dit formål var, at fremhæve forskelle mellem islam og kristendommen.
  Jeg synes bare ikke om, at du argumenterer ud fra teologiske diskussioner. Især ikke når der jo findes massere af empiriske og historiske eksempler at tage af.
  Det er jo for så vidt ligegyldigt om der står i koranen at “ulydige” kvinder skal stenes, hvad der tæller er om, det er praksis blandt muslimer at følge dette bud.

 8. Gud er en fiksjon.

  Men selv om han fantes, er det helt klart at muslimer tilber Abrahams gud. I stor grad også med Abrahams totale og nihilistiske lydighet.

  Denne guden er forbløffende likt beskrevet i både bibel og koran. Hvorhvidt Maria bare var jomfru i seksuell forstand, eller også biologisk, er flisespikkeri.

  I gjennomsnitt har dagens kristne et mere liberalt gudsbilde enn dagens muslimer. Men dette liberale bildet er fortsatt et bilde av Abrahams gud.

  Hvis det er værdier du vil diskutere, så gjør det, i stedet for å komme med teologisk hokuspokus om gudefiksjonens identitet.

  For øvrig vil jeg minne om at

  “Men hvis Beskyldningen er sand, hvis den unge kvindes Jomfrutegn ikke findes, skal man føre hende hen foran hendes Faders Husdør, og Mændene i hendes By skal stene hende til Døde”

  ikke er fra koranen, men 5.mosebok 22.kap. Ikke helt ulikt sharia, vel?

 9. Jeg argumenterer ud fra, hvad muslimer på nettet og i medierne siger lighederne er. uden at komme med for mange koran-citater, dem har folk jo set så mange af.
  Har desværre ikke den ny danske koran, må sikkert købe den for at se hvordan de oversætter.
  En kristen ateist var en vits med en lille smule alvor – hvis du forstår.
  Som sagt jeg er ikke kristen og har intet imod jøder, men dette her er jo et spørgsmål om kristendom kontra islam og ikke alt muligt andet. Og ja, jeg mener, at ateister kan have en mening om dette – ud fra den betragtning at nogle muslimer og kulturrelativister mener det er samme sag.

  Og hvad med at prøve at tage stilling til udsagnene her istedet for en masse udenomssnak?

  Hvor ofte ser man ikke muslimer på TV stå og råbe om allah og døden? Forældre der tilbeder deres egne børns død. Stolthed over unge mennesker der lider ‘matyrdøden’. Trusler om død og ødelæggelse af anderledestroende. Og det er IDAG og ikke på Det Gamle testamentes tid. Tag stilling til det.

  “Dem, der siger, at islam ikke er fredens religion – skal halshugges” ???

  Det er det jeg mener. Det er idag – find lige nogen kristne der opfører sig sådan idag – og ikke under korstogene osv.

 10. Ok. Et mere uddybende svar.

  Det jeg finder problematisk ved din holdning er, at du tilsyneladende ikke skelner imellem skrift og praksis i forhold til islam, mens du ikke accepterer samme fremgangsmåde i forhold til kristendommen.

  Jeg er ikke specielt ude efter de kristne, men jeg bruger de bibelske citater til at demonstrere, at kristendommen i sin skrift også indeholder en voldsom masse grusomheder og had. Jeg mener ikke dermed, at de kristne er sådan, men jeg prøver at demonstrere, at din argumentation pr. definition direkte kan overføres til kristendommen.

  Du vil så nok sige, at det ikke er det samme, da de fleste af mine citater er fra det gamle testamente (jødedom) og at biblen desuden ikke er guds ord og dermed lov for de kristne. Men – I beg to differ… Det gamle testamente er som sagt en del af biblen, og selv om man mener at Jesus eventuelt lavede en ny pagt med gud, der ændrede reglerne (det er en helt ny diskussion), så er det stadig den kristne gud, der tales om i GT. Og han var fandme ikke nogen hyggelig fætter. Han var, som du selv siger, “jaloux, vred og voldelig”, og selvom man så tror på, at han lavede reglerne om omkring år 0, så gør det ham ikke mere sympatisk.

  Desuden er der masser af kristne, der opfatter biblen som lov. Bare se kristne abortmodstandere i hele verden, der jævnt hen argumenterer med udgangspunkt i biblen – det samme gælder for holdningen til homosexuelle. Et af de værste eksempler, har jeg lige læst om i XXX’s “øje for øje”, hvor han dokumenterer, at nævningetinget i enmordsag i Louisiana i XXXX dømte den anklagede til døden med direkte henvisning til GT’s øje for øje citat. I andre sammenhænge ville dette kaldes Sharia…

  Min pointe er, at du enten må fastsætte en linie hvor du sætter lighedstegn imellem skrift og praksis (som du i forvejen demonstrerer ved ofte at bruge korancitater), men dermed må du også acceptere, at biblen og således de kristne kan udsættes for nøjagtig samme kritik. Eller også må du acceptere, at religion i sit grundlag er en bevægelig, tolkbar ting, der ændrer sig over tid og kan tilpasse sig omstændigheder, men dermed må du også acceptere, at islam ikke er en fjende i sig sig selv, men kun de fundamentalistiske muslimer. Og som sagt – inden du begynder at argumentere for, at biblen (menneskets ord) er bevægelig i modsætning til koranen (guds ord), så vil jeg gerne udfordre dig til at forholde dig til jødedommen med samme udgangspunkt. Her har vi en lovreligion med en grusom, hævngerrig gud, hvis udlændige udøvere som regel er velintegrerede, demokratisk indstillede, videnssøgende mennesker. Hvis du er enig i denne beskrivelse af jøder, så må du acceptere, at også islam med tiden vil kunne udvikles og tolkes (som det allerede er sket i visse kredse), og at dens udøvere ikke pr. definition vil være hadefulde antidemokrater.

  Nu er dette blevet for langt. Jeg vil fluks gå i gang med at skrive et nyt indlæg, hvor jeg – som du udbeder – forholder mig mere til de enkelte udsagn i dit indlæg.

 11. Øv – X’erne var fordi jeg lige skulle tjekke forfatter og årstal, men det glemte jeg, inden jeg postede.

  Bogen er af Egon Clausen (2003), og retssagen fandt sted i 1998.

 12. Nogle mener, at være muslim er at være fundamentalist. Altså at begrebet islam light er et fata morgana.
  Selvfølgelig er der kristne undtagelser.
  Men i utallige muslimske lande er de eksempler du kommer med reglen.

 13. Først og fremmest vil jeg sige, at jeg, ligesom de andre kommenterende ateister, ikke mener, at jeg kan forholde mig til, hvorvidt det er ”den samme gud” i kristendommen som i islam. Jeg tror ikke på gud. Men der er vel ikke nogen tvivl om, at der historisk set er et stort sammenfald imellem de to gudsopfattelser. Islam udspringer af kristendommen ligesom kristendommen udsprang af jødedommen. De, som kom før de andre (jødedom og kristendom) vil naturligvis mene, at de efterfølgende er på vildspor (kristendom og islam), mens de som kom efter nogle andre (kristendom og islam) vil naturligvis mene, at de foregående levede efter en gammel pagt, som nu er blevet fornyet.

  Og nu til dine eksempler.

  Det ligger vel i kortene, at muslimerne ikke tror på Jesu guddommelighed. Men derfra og så til at sige, at de ”håner ham” ved at påpege hans menneskelighed, det er da vist en tilsnigelse. Desuden er der ikke mange historiske beviser for, at Jesus selv mente, at han var Kristus (Messias) (læs for eksempel ”Jesus og Kristus” af Villy Sørensen). Det er klart, at når du skal demonstrere, at du selv sidder inde med ”den endelige sandhed”, så må du afvise de, som tidligere har sagt det samme. Jesus udgjorde dermed et problem for islam, ligesom jøderne gjorde for de kristne. Der er mange ting, der tyder på, at biblen indeholder historieforvanskning i forhold til beskrivelsen af Jesu korsfæstelse, der skulle tjene til at rense romerne (Pontius Pilatus ”vasker sine hænder”) og i stedet skyde skylden på jøderne (den jødiske folkemasse der kræver Barrabas frigivet og Jesus korsfæstet). Jøderne bliver i det gamle testamente beskrevet som ”Guds udvalgte folk”, og derfor måtte man fortælle en historie, der viser at jøderne brød deres pagt med gud, således at de kristne nu kunne komme til. Samtidig lagde man grunden til tusinder af års forfølgelser af jøder… (Se for eksempel professor i religion på Princeton universitet Elaine Pagels bog fra 1987 ”The Origin of Satan” (hvori hun undersøger hvordan Satan-figuren igennem historien blandt andet har tjent til at dæmonisere forskellige fjender af kristendommen), eller den danske religionshistoriker Finn Jacobis bog ”Sokrates og Jesus. Essays om to processer”.

  ” Og mens koranen nævner alle disse personer, så nævner Bibelen aldrig muhammed. Bibelens 40 forfattere fortæller en sammenhængende historie, der strækker sig over århundreder, og forudsiger endog Jesus og hans korsfæstelse. Men hans påståede sidste profet – muhammed – eller koranen, allah og Mekka nævnes ikke en eneste gang.”

  Jødernes skrifter forudsagde ikke Jesus, men en Messias som jøderne for øvrigt stadig venter på. Da de kristne skulle samle biblen, ændrede de visse ting i det gamle testamente (i forhold til den jødiske Torah). Heriblandt for eksempel rækkefølgen af bøger – tilsyneladende for at få det til at se ud som om, Jesus var blevet forudsagt. Men ærlig talt – hvis du virkelig tror på at Jesu komme var blevet profeteret tidligere – så må du sgu da også erklære dig selv for kristen? Og desuden. Hvordan kan en bog ”skrevet af mennesker” forudsige noget som helst? Det kan den selvfølgelig ikke. Derfor må man (hvis man tror på det) også tro på en vis form for (om ikke andet) guddommelig inspiration, og dermed bliver biblen guddommelig. Ligesom – i øvrigt – koranen. Og så kan man begynde at diskutere lovreligion… Se i øvrigt denne hjemmeside for yderlige oplysninger om ”forudsigelsen af Jesus” http://home9.inet.tele.dk/mha/Jesus-profeti.htm

  I forhold til guds kærlighed, så vil jeg bare sige (igen): læs det gamle testamente, og gentag påstanden. Desuden: ville en altomfattende kærlig gud smide alle de som ikke tror på ham, alle ulykkelige selvmordere, alle udøbte babyer og alle de som ikke lige nåede syndsforladelsen inden de døde i helvede? Sikke en herlig gud! Hvis han virkelig elsker de vantro, så har han en pudsig måde at vise det på.

  ” Koranens gud beordrer ligeud muslimer til at dræbe deres fjender.”

  Det gør biblen også. Mange steder. Foreløbigt kan du nøjes med at læse det citat jeg indledte med øverst i tråden, men jeg kan sagtens finde flere.

  ”At vende den anden kind til ses som et tegn på svaghed i islam. Islam kræver retfærdighed og hævn. “Et øje for et øje og en tand for en tand.””

  Hvor er det nu, det stammer fra det citat?

  ” “Jeg er ikke kommet med fred men med sværdet.” (Matthæus 10:34) Men stedet er taget ud af kontekst.”

  Ja – det er det nemlig: stedet hedder i sin helhed: ”

  Matthæus 10,34 Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd.
  Matthæus 10,35 Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor,
  Matthæus 10,36 og en mand får sine husfolk til fjender.
  Matthæus 10,37 Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd.

  Vi kan lige tage et mere, nu vi er i gang:

  Lukas 22,36 Da sagde han til dem: »Men nu skal den, der har en pung, tage den med, og ligeså tasken; og den, der ikke har et sværd, skal sælge sin kappe og købe sig et.
  Lukas 22,37 For jeg siger jer: På mig skal det skriftord opfyldes: “Og han blev regnet blandt lovbrydere.” Og nu er jeg ved målet for det, der skal ske mig.«

  Nu gider jeg ikke mere. Men jeg har dog lige denne tilføjelse. Selvfølgelig vil der være mange (fundamentalister) der mener, at der ikke findes andre tolkninger end deres, der kan kvalificeres som ”rigtig islam”. Men det er vel heller ikke underligt, og det beviser ingenting. Jeg er sikker på, at de fundamentalistiske kristne på samme måde ser ned på de kristne som mener, at accept overfor homosexuelle og ægteskab imellem fraskilte ikke er en synd. Og de vil sikkert også argumentere for, at dette ikke har noget med ”rigtig kristendom” at gøre.

 14. Nu mistede jeg lige et langt brev fordi jeg fik aktiveret en skide genvej som bragte mig tilbage til hoved siden 🙁 Firefox har også sine skyggesider. )

 15. Lad mig lægge ud med at fortælle, at jeg tror på Gud (inklusive alle de drabelige fortællinger i GT (lille reklame: har i øvrigt en ganske kort og meget udrabelig tekst fra GT liggende forrest på min blog)), men jeg tror ikke, det har betydning for dette indlæg:

  Jeg er helt enig i din analyse af forskellen på Bibelens Gud og Koranens Gud, men jeg tror ikke, at årsagen til, at “svage sjæle” (som du skriver) konverterer, er, at de ikke kan kende forskel på kristendom og islam.

  Jeg tror snarere det er vort efterhånden sekulariserede samfund, et samfund der (som samfund – jeg taler ikke om den enkelte) ikke længere ønsker at have noget at gøre med religion (inklusive bibelsk religion), som ikke er i stand til at levere svar på de store spørgsmål her i livet, som alle mennesker ind imellem tumler med, og måske endda nogle gange kan have svært ved at falde i søvn pga.

  Hvad sker der, når jeg dør?

  Eller: Hvilken grundlæggende værdi (hvis den ikke må begrundes religiøst, og jeg ikke har lyst til at kunne blive kaldt en egoist) definerer for mig, hvad forskellen er på rigtigt eller forkert?

  Folk i Danmark konverterer ikke fra kristendom til islam, men fra sekulariseret til islam.

 16. Maria: prøver igen, øv hvor jeg hader at miste så meget skrevet.
  Jeg må vel holde mig fra musen, det “skal være så let det hele, scroll hjul og så lige komme til at lave et højreklik og man er væk, pfff.

  Maria, din tu quoque leg er meningsløs. Du antager at vi har set os specielt onde på islam på grund af nogle enkelte grumme citater. Og påpeger at lignende findes i biblen.
  Du skulle nok overveje om vores stilling til islam nok mere er båret er af dens aktuelle handlinger og udtryk, i det hele taget manifestation af terrorisme, konflikt, diktaturer, kvindeundertrykkelse og generel elendighed for at slet ikke glemme, aktuelle, omend heldigvis pt. urealiserbare planer om at underlægge hele omverdenen selvsamme elendighed.
  Må vi godt have bare lidt i mod det ? tak !

  Du har tydeligt gået kristendommen godt efter i kanterne, og du har tydeligt ikke gjort det samme ved islam.
  Hvis det er forbigået din opmærksomhed, så har muhammad status som ikke bare sidste profet, men en profet man skal lyde og efterfølge i ord og gerning.
  Denne charlataniske opportunist fik formuleret sig med eftertryk, rost sig selv til skyerne og truet med bål og brand, evig fortabelse i helvede for dem som ikke fulgte hans eksempel bud.
  hvis han så bare havde været en højmoralsk karakter, en blid og universiel næstekærlig karakter, så havde været det godt nok.
  Men det at efterfølge muhammad indebærer noget mere end at farve sit skæg henna, tro på gud og bede, faste, betale zakat osv.’

  Her lidt narcisisme og pøbelkontrol direkte fra koranen :

  068.004
  YUSUFALI: And thou (standest) on an exalted standard of character.
  PICKTHAL: And lo! thou art of a tremendous nature.
  SHAKIR: And most surely you conform (yourself) to sublime morality.

  33.21
  YUSUFALI: Ye have indeed in the Messenger of Allah a beautiful pattern (of conduct) for any one whose hope is in Allah and the Final Day, and who engages much in the Praise of Allah.
  PICKTHAL: Verily in the messenger of Allah ye have a good example for him who looketh unto Allah and the Last Day, and remembereth Allah much.
  SHAKIR: Certainly you have in the Messenger of Allah an excellent exemplar for him who hopes in Allah and the latter day and remembers Allah much.

  33.36
  YUSUFALI: It is not fitting for a Believer, man or woman, when a matter has been decided by Allah and His Messenger to have any option about their decision: if any one disobeys Allah and His Messenger, he is indeed on a clearly wrong Path.

  4:65 But nay, by thy Lord, they will not believe (in truth) until they make thee judge of what is in dispute between them and find within themselves no dislike of that which thou decidest, and submit with full submission.

  8:13 That is because they opposed Allah and His messenger. Whoso opposeth Allah and His messenger, (for him) lo! Allah is severe in punishment.

  9:63 Know they not that whoso opposeth Allah and His messenger, his verily is fire of hell, to abide therein? That is the extreme abasement.

  Flertallet af muslimer er ganske rigtigt flinke mennesker der nægter at tage alt bogstaveligt og agere på et zombie plan i henhold til hvad der står i koranen og hadith.
  Selvsamme individuelle tilbøjeligheder fandt man under kommunismen, hyvilket aldrig forhindrede den i at sidde på toppen.
  Ligeledes var de fleste tyskere flinke mennesker og nazisterne var aldrig flertal og hvis folk havde vidst hvad nazist nærmere betød, havde heller ikke 30 % stemt på dem.
  Men nazisterne fik magten, små i hærdige og hæmningsløse substantielle mindretal kan få de facto magt som i Irak, både under Saddam og efter. de kan i ovenkøbet få flertallet af stemmerne som i Algeriet og Palestina.
  Hitler havde ikke udtrykket nogle planer om at udrydde jøder da han fik magten, heller ikke nogle planer om at erobre hele Europa.
  Tvært i mod så sent som da han gik ind Sudeterlandet og Chamberlain holdt “peace in our time” palaver med ham, plæderede han at han ikke havde flere territoriale krav tilbage.
  Hamas der i mod har højtidligt lovet at kæmpe til Israel er udslettet – helt! længe før de fik flertal.

  De nylige ønsketænkninger i form af at hamas vil godkende Israel, er intet andet end ønsketænkninger baseret på man ikke forstår fundamentalistisk islam.
  Hamas anerkender Israel som en midlertidig stat, jævnfør deres charter :

  “Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it, just as it obliterated others before it.”

  Og de er kun villige til en midlertidig våbenhvile.
  Osama Bin Laden repræsenterer ingen dissidens fra den islamistiske mainstream tænkning.
  Han repræsenterer kun en strategisk dissidens fra agendaen, ved at han ville tage slaget op med vesten og USA nu.
  Mainstream agendaen går ud på at opbygge et kalifat og udslette Israel, først og fremmest.
  Hamas er praktisk taget lig med det islamiske broderskab, en stor og magtfuld organisation

  Basalt set har de samme agenda som Bin Laden bare ikke her og nu, men på sigt :

  “I have complete faith that Islam will invade Europe and America, because Islam has logic and a mission”

  Muslim Brotherhood movement leader Muhammad Mahdi Othman ‘Akef”

  *
  Hassan al-Banna, founder of the Muslim Brotherhood:
  “it is the nature of Islam to dominate, not to be dominated, to impose its laws on all nations and to extend its power to the entire planet.”

  Hamas har samme agenda :

  The following is the transcript of selections from the Hamas video:

  “We will rule the nations, by Allah’s will, the USA will be conquered, Israel will be conquered, Rome and Britain will be conquered…

  De er blot realistiske med hensyn til det ikke kan lade sig gøre endnu.

  Hør på lederen Mashal :

  “Tomorrow, our nation will sit on the throne of the world. This is not a figment of the imagination, but a fact. Tomorrow we will lead the world, Allah willing. Apologize today, before remorse will do you no good. Our nation is moving forwards, and it is in your interest to respect a victorious nation.”

  you are fighting the army of Allah. You are fighting against peoples, for whom death for the sake of Allah, and for the sake of honor and glory, is preferable to life. You are fighting a nation that doest not tire, even after a 1,000 years of fighting. Today, you are facing peoples filled with faith, with the love of Allah, the love of Allah’s Prophet, with bravery, glory, and pride – a nation that knows its way, a nation that knows what it is, a nation that respects itself. How can you possibly defeat us?

  Marie, kald mig hysterisk, en der har set mig ond på islam så tosset du vil – men læs lige ovenstående i gen.
  Islam har fungeret og eksisteret i 1400 år, den har overlevet værre end den er ude for nu – mongolernes hærgen.
  Skridt for skridt er islam gået frem, først ved erobringer, nu ved demografi.
  Vi kalder det selvmordbombere, det er blot endnu et tegn på at vi overhovedet ikke forstår islam – de begår bestemt ikke selvmord, de ofrer det det mest dyrebare de har i kampen for islam. De ser det som et blomster offer nærmere end som blod og kød, død.

  Vi ikke bare er ignorante og uforstående overfor islam, vi undervurderer islam på det skammeligste og prisen bliver krig.

  Nåe de taler om at erobre Rom er det ikke tilfældigt, muhammad profeterede de ville erobre Rom og Konstatinopel,
  Mehmet den anden som indtog Konstatinopel, sejlede efter videre mod Rom for at også være den som indtog Rom.
  Muhammads status som orakel og eksempel har mange implikationer – en af dem hvis jeg tørt må sige det er at man ikke skal bo i Rom – det her er bare en lille en.
  Er der lignende i biblen, altså jeg mener ikke “gå ud og gør alverdens folk mine disciple” al snak om sværd i NT, var der dog ingen kald til at sprede ordet ved sværdet, men ved gode gerninger, helbredelse, tro osv.
  Erobringen af Rom og hele vesten prædikes lystigt i wahhabi og øvrige salafistiske, islamistiske mokséer over hele verdenen. “inshallah”

  Alt i islam har rod i muhammads ord og gerninger, så det er altså netop disse der har betydning.

  Muhammad brugte sværdet flittigt, den ydmyge prædikant fra mekka gennemgik noget af en forandring da han havde en stor hær til sin rådighed ( se Surah 9 ) og for hans følge var der ingen tvivl om hvad det drejede sig om:

  Quran-9:5, But when the forbidden months are past, then fight and slay the Pagans wherever ye find them, and seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem.

  Quran- 9:29, Fight those who believe neither in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth (Islam), even if they are of the People of the Book (Christians and Jews), until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued.

  Og næste vers fortæller hvem der nu skal kriges mod udover polyteisterne:

  9:30 And the Jews say: Ezra is the son of Allah, and the Christians say: The Messiah is the son of Allah. That is their saying with their mouths. They imitate the saying of those who disbelieved of old. Allah (Himself) fighteth against them. How perverse are they!

  9:38 O ye who believe! What aileth you that when it is said unto you: Go forth in the way of Allah, ye are bowed down to the ground with heaviness. Take ye pleasure in the life of the world rather than in the Hereafter ? The comfort of the life of the world is but little in the Hereafter.
  9:39 If ye go not forth He will afflict you with a painful doom, and will choose instead of you a folk other than you. Ye cannot harm Him at all. Allah is Able to do all things.
  9:41 Go forth, light-armed and heavy-armed, and strive with your wealth and your lives in the way of Allah! That is best for you if ye but knew.

  9:45 They alone ask leave of thee who believe not in Allah and the Last Day, and whose hearts feel doubt, so in their doubt they waver.

  Ja, den som ikke vil ofre sit liv for allah er ikke en rigtig muslim – så er den på plads.

  Den her Surah er omkring den sidste der blev overleveret ( de er ordnet efter størrelse eller længde – ikke kronologisk )

  Muhammad er jo eksemplet og hans de facto eksempel var :

  Er du svag og uden magt, så vær tålmodig, bevar din tro på allah, bær over med at folk reagerer på dine udfald mod deres tro og livsstil.

  Har du magten og en stærk hær, så brug den til at underlægge alt hvad du kan magte, islam.

  Hvor mange gange har vi hørt jihad “er en fredelig indre kamp” ?

  Prøv at søg på det her :

  http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html

  det drejer sig næsten udelukkende om fysisk, endvidere offensiv jihad :

  Volume 5, Book 59, Number 436: Bukhari
  Narrated Sulaiman bin Surd:
  When the clans were driven away, I heard the Prophet saying, “From now onwards we will go to attack them (i.e. the infidels) and they will not come to attack us, but we will go to them.”

  Bukhari Volume 4, Book 52, Number 42:
  Narrated Ibn ‘Abbas:
  Allah’s Apostle said, “There is no Hijra (i.e. migration) (from Mecca to Medina) after the Conquest (of Mecca), but Jihad and good intention remain; and if you are called (by the Muslim ruler) for fighting, go forth immediately.

  Bukhari Volume 4, Book 52, Number 44:
  Narrated Abu Huraira:
  A man came to Allah’s Apostle and said, “Instruct me as to such a deed as equals Jihad (in reward).” He replied, “I do not find such a deed.” Then he added, “Can you, while the Muslim fighter is in the battle-field, enter your mosque to perform prayers without cease and fast and never break your fast?” The man said, “But who can do that?” Abu- Huraira added, “The Mujahid (i.e. Muslim fighter) is rewarded even for the footsteps of his horse while it wanders bout (for grazing) tied in a long rope.”
  Bukhari Volume 4, Book 52, Number 45:
  Narrated Abu Said Al-Khudri:
  Somebody asked, “O Allah’s Apostle! Who is the best among the people?” Allah’s Apostle replied “A believer who strives his utmost in Allah’s Cause with his life and property.”

  Bukhari Volume 4, Book 52, Number 50:
  Narrated Anas bin Malik:
  The Prophet said, “A single endeavor (of fighting) in Allah’s Cause in the forenoon or in the afternoon is better than the world and whatever is in it.”

  Bukhari Volume 4, Book 52, Number 63:
  Narrated Al-Bara:
  A man whose face was covered with an iron mask (i.e. clad in armor) came to the Prophet and said, “O Allah’s Apostle! Shall I fight or embrace Islam first? “The Prophet said, “Embrace Islam first and then fight.” So he embraced Islam, and was martyred. Allah’s Apostle said, A Little work, but a great reward. “(He did very little (after embracing Islam), but he will be rewarded in abundance).”

  Bukhari Volume 4, Book 52, Number 73:
  Narrated ‘Abdullah bin Abi Aufa:
  Allah’s Apostle said, “Know that Paradise is under the shades of swords.”

  Bukhari Volume 4, Book 52, Number 88:
  Narrated Anas:
  The Emigrants and the Ansar started digging the trench around Medina carrying the earth on their backs and saying, “We are those who have given a pledge of allegiance to Muhammad that we will I carry on Jihad as long as we live.” The Prophet kept on replying, “O Allah, there is no good except the good of the Hereafter; so confer Your Blessings on the Ansar and the Emigrants.”

  Alt hvad der står i koranen og hadith har implikationer i virkeligheden fordi det fortolkes som netop guds ord og profetens eksempel.

  For nogle dage siden var vores lokale variant af en koran og hadith-gas sniffende iman – abdul wahid petersen ude med bemærkninger om at han mente at dommedag var nær og de mange krige, hor og druk tegn derpå.
  Sådan en betragtning har han hentet fra sine gamle skrifter, dem tror han på uden vaklen, for det skal han jo som en god muslim.

  At dommedags stunden har implikationer for muslimer alá den her :

  Bukhari Volume 4, Book 52, Number 177:
  Narrated Abu Huraira:
  Allah’s Apostle said, “The Hour will not be established until you fight with the Jews, and the stone behind which a Jew will be hiding will say. “O Muslim! There is a Jew hiding behind me, so kill him.”

  Det ved han udemærket godt, men frem for at tage afstand fra tanken, tolker han det nærmere sammen med oprettelsen af israel osv. som et tegn på at dommedag er nær, nok for de fleste islamister netop det største tegn.
  Islamisterne har ingen betænkeligheder ved at slå jøder ihjel, det er jo pålagt dem at gøre det før dommedag kan ske.

  På Aljazeera lavde man en afstemning med over 40000 deltagere.
  50 støttede Bin Laden:

  2) Do you support Osama bin Laden?
  Yes – 49.9 %
  No – 50.1 %

  3) Do you think that the war on Iraq is a war on Islam?
  Yes – 79.8 %
  No – 20.2 %

  Islamisterne, propagandaen, jødehadet samt de 1400 år gamle ord og gerninger af muhammad har et langt større greb om muslimerne end godt er. Det må vi forstå og for alt i verdenen ikke undervurdere islam, islam har gået op og ned, faldt sammen i splid osv. Men har stadigvæk klaret sig gennem 1400 år fuldstændigt intakt.

  Islam er en totalitær ideologi som overstråler alle andre i sin subtilitet, sin diskretion, sin magt og vælde i omfang og tid.

 17. Langt hen af vejen bygger både Bibelen og Koranen på de samme ting, som stammer fra jødernes hellige skrifter, kaldet Toraen og blandt kristne, Gammel Testemente. Så på den måde er der intet opskurt i det. Muslimerne regner de samme lærde som vi, der tror på Bibelen, for deres forfædre. Sammen med kristendommen og jødedommen, er islam de eneste religioner i verden der har det til fælles, at de er monotetiske, dvs. tror på én Gud og kun én Gud. Alle andre religioner opererer med flere guder.
  En fundemental forskel på hhv. kristendommen og de to andre, er frelsesspørgsmålet. Her opererer kristendommen med én konkret frelser, Jesus, mens muslimer og jøder selv skal gøre sig fortjent til at opnå frelse.
  Så, når I har så travlt med at fordømme muslimerne den ene gang efter den anden, burde I også sætte jer ind i, hvad kristendommen står for, så der på den måde bliver bragt noget balance i tingene…

 18. Tvesok: Jeg tror måske, at du kan have ret i, at størstedelen af de som konverterer til islam ikke var specielt kristne inden. Men – er det noget du ved? Noget der er lavet undersøgelser af eksempelvis? For mit eget vedkommende er det kun en fornemmelse.

  Thomas Bolding Hansen: Ærgeligt med indlægget – jeg er imponeret over, at du gad at skrive det igen. Det minder mig om en mail jeg fik fra en medstuderende på mit uddannelsessted, lige omkring det tidspunkt hvor vi alle skulle aflevere vores ca. 100 siders projekter. Mailens overskrift var “Hele projektet på et USB-stik – som nu er væk”.

  Men tilbage til emnet.

  Du har ret i, at jeg har sat mig forholdsvist meget bedre ind i kristendommen end i islam, men hvor ser du, at jeg forholder “jer” retten til at kritisere fundamentalistisk islam og dens konsekvenser?

  Jeg er – som jeg også siger – ikke specielt interesseret i at bashe kristendommen, og jeg ville ikke bringe emnet op her, hvis ikke det var fordi, jeg fornemmer, at der er en logisk inkonsekvens i den måde bloggens indehaver her forholder sig til islam på den ene side og til kristendommen og jødedommen på den anden side. Muslimer skal stå til ansvar for ethvert lillebitte korancitat, mens kristne bliver undskyldt med at “praksis jo er anderledes”, “det er jo længe siden” eller “det er en minoritet, der tager tingene bogstaveligt på den måde”. Og jødedommen snakker vi overhovedet ikke om – for det kan jo slet ikke sammenlignes…. eller…

  Med andre ord: Two wrongs doesn’t make a right, og jeg er ikke ude på at forsvare islam ved at sige at andre er lige så slemme. Hvis mine indlæg kan forstås på den måde, så har jeg ikke været tydelig nok.

  I øvrigt finder jeg intet forkert i religionskritik i det hele taget, og guderne skal vide, at jeg selv har taget min part. Jeg tror ikke, der findes en monoteistisk religion, indenfor hvilken jeg ikke ville ryge i helvede. Men jeg er ofte ikke enig i den måde religionskritikken bliver udført. Som for eksempel på denne blog, hvor “hån, spot og latterliggørelse” tilsyneladende bliver set som et middel til – ja til hvad egentlig? Det er ikke meget, man har set Hodja skrive om, hvad hans grundholdninger egentlig er?

  Og Hodja: skal du aldrig svare på mit indlæg? 🙂

 19. TBH: Jeg læste lige mine indlæg igen, og jeg tror at mit formål bedst opsummeres i sidste afsnit i post nr. 10 – det der (sjovt nok) starter med “Min pointe er”…

 20. @Marie: Det har jeg også prøvet at fortælle denne anonyme Hodja, men uden held. Tilgengæld oplever man udelukkende spot og spe, hvilket ikke har ret meget med “detbatten” at gøre.

 21. Maltesen: Jeg synes nu, at jeg har oplevet flere gode diskussioner herinde, og jeg tror det har meget at gøre med, hvilken attitude man selv kommer med. Hvis man opfører sig som om, man på forhånd har stemplet de andre som idioter, så er chancen for en konstruktiv diskussion minimal. Jeg har ikke fulgt dine diskussioner herinde, så jeg ved ikke om det er tilfældet med dig, men jeg har SÅ tit set det ske – både på højre- og venstreorienterede blogs. Der er ikke meget sjov i en diskussion, der handler om, hvem der er den største idiot, eller hvem der staver dårligst.

  Personligt kan jeg godt forstå Hodjas anonymitet. Hvad har du imod det?

  Men jeg savner til gengæld, at høre mere om Hodjas overordnede holdninger. Hvad mener han selv problemet er i dag, og hvordan skal det løses? Eventuelt i nogle indlæg (så man kunne diskutere det), men også meget gerne i en eller anden for permanent ”formålserklæring” for bloggen. Som den står nu, er bloggen meget fragmenteret.

 22. Marie sagde: “Jeg tror måske, at du kan have ret i, at størstedelen af de som konverterer til islam ikke var specielt kristne inden. Men – er det noget du ved? Noget der er lavet undersøgelser af eksempelvis? For mit eget vedkommende er det kun en fornemmelse.”

  Nej, jeg sidder ikke med en undersøgelse i hånden, der viser det, så teorien om, at folk konverterer til Islam, fordi det sekulariserede samfund, de lever i, ikke formår som kristendommen og islam at levere forslag til svar på livets store spørgsmål, er bare en idé jeg har. (Men det er selvfølgelig trods alt en idé jeg har efter to års religionsvidenskab på Århus Uni).

  Den RAMP-undersøgelse fra 1998, jeg rent faktisk sidder med i hånden, der til nærmelsesvis har noget med emnet at gøre, siger ikke noget om det sekulariserede samfund, men om den enkelte danskers gudstro:

  (Så den har egentlig kun perifær betydning for hele diskussionens tema)

  Jeg tror på en gud, som man kan have en personlig relation til: 20%
  Jeg tror på en upersonlig højere magt, kraft eller energi: 21%
  Jeg tror, at gud er noget, der findes inden i end uden for mennesket: 35%
  Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro: 10%
  Jeg tror ikke på nogen gud, overnaturlig magt eller kraft: 13%

  Og jeg tror bare ikke, det er de øverste 20%, som jeg ville definere som de kristne, der konverterer til islam.

 23. @Marie: Hans/hendes personlige holdning er blevet efterlyst flere gange, men uden held. Når man giver sig i kast med at diskutere herinde og har en holdning, som er væsentligt anderledes end den verserende, kan man godt regne med at blive stemplet som anderledes tænkende, dum, ordblind, troll og så meget andet. Men, det må vist være udtryk for et lavt selvværd, når man begynder på det…

 24. “Det minder mig om en mail jeg fik fra en medstuderende på mit uddannelsessted, lige omkring det tidspunkt hvor vi alle skulle aflevere vores ca. 100 siders projekter. Mailens overskrift var “Hele projektet på et USB-stik – som nu er væk”.”

  Jeg kan knap forestille mig noget mere bittert, som ikke involverer død og sygdom.

  “hvor ser du, at jeg forholder “jer” retten til at kritisere fundamentalistisk islam og dens konsekvenser?”

  Det ser jeg ingen steder – det var heller ikke det jeg skrev, men det jeg så, bekræftiger du efterfølgende:

  “jeg fornemmer, at der er en logisk inkonsekvens i den måde bloggens indehaver her forholder sig til islam på den ene side og til kristendommen og jødedommen på den anden side. Muslimer skal stå til ansvar for ethvert lillebitte korancitat, mens kristne bliver undskyldt med at “praksis jo er anderledes”,”

  Det jeg reagerede mod er din opfattelse af at vi har set os specielt onde på Islam, underforstået: uden nogen større eller speciel grund.
  Derefter forsøgte jeg så at forklare dig at islam bestemt ikke er en religion som alle andre, At den faktisk ønsker at udslette israel og derefter underkaste sig hele verden i et islamisk diktatur.
  Nu siger jeg den, fordi det er den koran tro og hadith tro islam.
  Jeg er godt klar over der eksisterer mange muslimer som isoleret sig i deres egen lille selektive islam boble – hvor det drejer sig om gid, bøn, normer, kultur osv og ikke jihad osv.
  Men hamas er ikke moderate og har fået flertal i PA, Osama Bin Laden beundres af tæt på halvdelen af den arabiske verden.
  Reelt står den sande moderate islam slet ikke spor stærkt og slet ikke når vi taler om basis i skrifterne.

  Moderat islam er typisk ensbetydende med en afvisning af hadith, en sådan afvisning kan fundamentalistisk islam med god ret afvise som hykleri.
  Muhammad har jo gjort klokkeklart at den som er en god muslim er den som er villig til at kæmpe og dø for allah, som lyder profeten og hans alter ego i alt.
  Der findes moderate muslimer men der kan aldrig blive en moderat islam.
  Koranen alene er stadig fuld af hatespeech, “vantro er de værste af alle dyr” “Jøderne efterkommere af svin og aber”.
  Dertil kommer naturligvis “dræb dem hvorend du finder dem”
  “jeg er blevet kommanderet til at kæmpe mod verdenen til den sværger til allah og hans profet eller betaler jizya (dhimmiskat) i villig underkastelse”
  “Vantro er værre end at slå ihjel” osv.

  Jeg kan gentage mig selv: muhammad regnes bredt som et eksempel til direkte efterfølgelse, kan ikke sammenlignes med biblen eller noget andet, ikke engang kristus har samme status eller NT. Ham har man hævet til at være lig med Gud, rettere end et eksempel man kunne håbe på at efterfølge.

  Muhammad førte krig, ergo dem som følger hans eksempel gør det samme.
  Kristus helbredte, levede i fattigdom og brødfødte de fattige – ergo dem som vil følge hans eksempel gør det samme.

  Kan du kende forskel på universiel kærlighed og eksklusivt broderskab ?

  På en mirakel kult og en krigssekt ?

  I min familie er det hele lige slemt, Katolikkerne har deres pædofile, folkekirken deres Krarupper, islam deres fundamentalister og terrorister.

  Jeg kæmper for at kunne forklare min vinkel og et eller andet sted er jeg træt af det.
  men omvendt er jeg en gammel venstreorienteret, der også en gang ville havde tænkt – ja – ja – det tror jeg ikke helt på det der.

  Islam er ikke religion som andre, kig igen på de citater, jeg har bragt, det er ledere af islamistiske bevægelser, lederen af hamas som har fået flertallet af stemmerne, det er wahhabistisk og islamistisk kerntro, det er fuldt udledt af koranen og hadith.

  “Men jeg er ofte ikke enig i den måde religionskritikken bliver udført. Som for eksempel på denne blog, hvor “hån, spot og latterliggørelse” tilsyneladende bliver set som et middel til – ja til hvad egentlig?”

  Lad os vende den om: Hvorfor forventer man egentlig at vi reagerer med andet end hån, satire, rive håret af vores hoveder, på at folk tror de mest bizarre tåbelige ting, inklusive at det er ok og guds bud at de slår os ihjel.
  At deres bigotte religion skal herske over hele verdenen medt vold og magt om nødvendigt.

  AT de tror det komplet latterlige at deres lille farisæiske sekt, med deres latterlige små tåbeligheder ideologisk og rituelt, er dem som går i himlen mens andre ryger i helvede – denne latterlige farisæiske tro deler de med kristne – men ikke med jøder som trods alt giver alle chancen for frelse ( åh ja det er dem med den grumme jahve huh. 🙂 )

  Jeg tror på Gud, jeg har min oplevelse af gud som et væsen hvis kærlighed overgår alt hvad vi overhovedet kender til kærlighed og kan forstille os derudover.
  Denne gud tillader ikke andet helvede end det vi skaber her og nu, og hold kæft hvor er vi gode til det. Paradis står ligeledes til vores rådighed her og nu, men vi virker ikke specielt interesserede i det.
  Men at tro at denne gud godkender og ønsker vi slår andre mennesker ihjel, i mine øjne er det vantro om noget.
  Ligeledes er det komplet vantro at tro denne gud vil putte nogen i helvede fordi de ikke slavisk følger punkterne på en bestemt lineal.
  Jeg har haft min tid med kristendom kritik – jeg holder dog utroligt meget af Jesus – den kærlighed som jeg oplever er hos gud, finder jeg hos ham – den som er uden synd kan kaste den første sten – tilgiv dem thi de vide ikke hvad de gøre, den vrede over farisæisme, skriftkloghed, børnemishandel os. deler jeg.

  Men islam og muhammad rummer stort set intet godt, den er sekterisk farisæisme, den gummimoral og totalt mangel på den gyldne regel.
  Det er en hård dom, men den er reel.
  Som Kierkegaard skrev, så stjel muhammad lyset fra kristendommen som månen stjæler det fra solen,
  prisen er hvor islam regerer spreder mørket sig, åndsformørkelsen, indsnævringen af tanken. Kun i det omfang de giver slip på fundamentalistisk islam breder lyset sig.
  Hvis man ikke kan få øje på det faktuelt forholder sig sådan, så er mine ord vel overflødige.

  Så kan vi sige, de udgør kun en trussel mod sig selv.
  Så er vi bare over i at undervurdere islam stygt, den har overlevet 1400 år, den har spredt sig stødt, den spreder sig stadig og vokser, via demografi nu.
  Om ikke så længe – i vores normale levetid – vil de også føle sig stærke nok til at spille med musklerne, altså en del flere end Osama og co. Der som sagt kun adskiller sig fra øvrige islamister i at de ville tidligere i gang og slå et lidt større brød op.

  “TBH: Jeg læste lige mine indlæg igen, og jeg tror at mit formål bedst opsummeres i sidste afsnit i post nr. 10 – det der (sjovt nok) starter med “Min pointe er”…”

  Jeg havde læst det:), nu skal jeg pænt kommentere det nærmere.

  “Min pointe er, at du enten må fastsætte en linie hvor du sætter lighedstegn imellem skrift og praksis (som du i forvejen demonstrerer ved ofte at bruge korancitater), men dermed må du også acceptere, at biblen og således de kristne kan udsættes for nøjagtig samme kritik. Eller også må du acceptere, at religion i sit grundlag er en bevægelig, tolkbar ting, der ændrer sig over tid og kan tilpasse sig omstændigheder, men dermed må du også acceptere, at islam ikke er en fjende i sig sig selv, men kun de fundamentalistiske muslimer”

  Nu er der forskel på koranen og hadith og det ny testamente til eksempel.
  Det er svært at få noget godt ud af mennesker som slavisk følger den første. Til gengæld vil jeg vove det er svært at få noget ondt ud af mennesker der fuldstændigt slavisk følger eksemplet nedlagt i NT.
  Det med helvede og en overbevisning om at et hedenskab som førte til helvede var værre end forfølgelse kom til senere omkring Augustin ( han selv argumenterede for forfølgelse og evt. tortur det omend han var i mod at slå ihjel – de skinhellige har altid vidst hvordan man vasker sine hænder:) ). Altså baseret på en “rædsels” teologi om himmel helvede nærmere end en fundamentalistisk tolkning af NT. ( i øvrigt selv inkvisitionen holdt deres hænder “rene”, når de havde dømt den stakkels “kætter” til sin skæbne blev han overladt til en ussel bøddel som jo alligevel var en synder prædestineret til helvede – genialt håndvaske system må man gi dem )
  Enhver der læser NT vil forstå at den gode “synder”, “den barmhjertige samaritaner”, gør det rette, nemlig at elske sin næste som sig selv, uanset hvor meget han bryder loven.
  Omvendt hvis mennesker slavisk skal følge koranen og hadith, skal de kæmpe med deres liv og ejendom i allahs målsyn. Slå ihjel og blive slået ihjel om nødvendigt, medmindre de har en rigtig god undskyldning for at krympe sig.
  De skal bruge alle midler og aldrig svigte, elske døden mere end de elsker livet. Det er idealet for mange muslimer, ikke bare en lille beskeden gruppe.
  Wahhabisme er statsreligion i SA, stærk i Pakistan, voksende i Indonesien, islamister/wahhabister har vundet folkeafstemninger i Algeriet, PA osv.

  Jeg vil nu overlade ordet til moderat islams nok ypperste repræsentant, han kalder stadigvæk jøder for efterkommere af aber af og svin for de står jo i koranen, men han anerkender kun 309 af 60000 hadiths. og så koranen mener han skal læses som krig var kun noget muhammad førte i selvforsvar – bestemt ikke sandt, men bedre end islamisme og wahhabisme – og nødvendigt for religionens overlevelse.

  Han er slet ikke helt tosset :

  “The real problem is not Allah, the religions, the holy books, the prophets, logic, modernity, serious thought, secularism or democracy. The real problem is in us, in human beings, and in the evil soul that abides amongst us… An evil cleric can use the religion in order to spill blood, desecrate honor, and act unjustly… Likewise, [intellectuals] whose evil soul has taken over them are likely to use democracy and secularism [in the same way]… (Som i Irak :p)

  “Clerics, cultured individuals, and intellectuals are only human beings with aspirations, desires, personal considerations, and urges. Religion has not made clerics immune to error, transgression, and committing crimes against others; neither have knowledge, logic, and culture made people immune to error, transgression, and committing crimes against others. Everyone errs, everyone has victims, and everyone has bloodstained hands… If our souls heal from the hatred, jealousy, desires, egotism, greed, tyranny, lusts, and base interests… then our lives will be pleasant…”

  Han har jo ret, den hvis hjerte er udelukkende godhed vil aldrig gøre ondt uanset hvad man gør for at tvinge vedkommende.
  Ligeledes den hvis hjerte er gennemsyret af ondskab, vil aldrig blive god uanset hvor mange fængsler og dygtige terapeuter man har.

  Men problemet er til gengæld at dem som er rent gode eller rent gode er et absolut mindretal på jord.
  De fleste mennesker befinder sig et sted midt i mellem og kan svinge begge veje under påvirkning.
  Påvirkningen kan være koranens ord eller en hadith, det kan være Beslan, det kan være invasionen af Irak og deres lidelser. osv.

  Vist er “religion i sit grundlag er en bevægelig, tolkbar ting, der ændrer sig over tid og kan tilpasse sig omstændigheder”

  Også Islam i kraft af menneskets natur, men ikke i kraft af sin status “som eksempel til efterfølgelse” “guds egne ord”
  Sin centrering omkring alt hvad den charlatan sagde og gjorde.
  Selvsamme blinde underkastelse er kernen i islam, selve ordet betyder underkastelse, de troende kaldtes og kalder sig selv slaver af allah.
  Alt er baseret direkte eller tillempet på konkrete handlinger eller ord af profeten i den religion.

  Det er vigtigt at forstå forskellen i både eksemplets status og faktiske indhold, nemlig at feks. føre krg for at tvinge folk til islam eller til at underkaste sig religionen.

  Omvendt ved hverken jeg eller knap nogen anden hvad man egentlig stiller op med disse islamister, at gå ind i Irak gjorde ondt værre, ikke at gøre noget giver dem ro til at vokse og forberede destruktionene af Israel. At gøre noget gør dem endnu mere aggressive osv.
  Under alle omstændigheder er vores bedste mulighed at få dem isoleret både moralsk og økonomisk, og lidt grus i maskineriet, spotlight på islamistiske organisationer, osv.

  Under alle omstændigheder arbejder de stadigvæk i hærdigt frem mod det samme mål som de har gjort altid og det bliver de ved med.
  Men vi behøver ikke at gøre deres arbejde lettere, det bedste vi kunne gøre er at gøre det umuligt med fredelige midler.
  Men hvordan gør man lige det ?

  Ærligt talt er jeg ikke specielt optimistisk angående fremtiden, men hvis den muslimske verden overvejende ophørte med at lade deres fornuft være helt eller delvis paralyseret af koranen og hadith, vil jeg vove den påstand det ville blive noget lettere.

 25. #23 Marie hvis du går lidt på opdagelse i Hodjas blog’s historie vil du nok ret hurtigt finde ud af hvorfor Maltesen er kendt her på blogen som en oftest useriøs debatør der bla.ikke vil svare hvis han bliver presset eller blot afsporer debatten fordi han som indgangsvinkel nærer dyb foragt for ” alle dem herinde” og egentlig er ligeglad med diskussionen og argumenterne.
  Hilsen PB

 26. @PB: Jeg udelukkende på noget, som er relevant for debatten – ikke på det overnævnte. Så spørgsmålet er jo så, hvem der er en useriøs og udelukkende går efter manden og ikke efter bolden. Problemet er også, at visse personer har så fastlåste meninger om islam og muslimer, at der slet ikke kommer nogen debat ud af det, men kun de nævnte udtryk, hvor jeg har trukket nogen af dem med her over for ekspemplets skyld.

  @Thomas Bolding Hansen: Hvad kan én tro true et helt land? Det er noget vrøvl. Jeg kender muslimer der intet har noget imod Israel som land og intet har imod at det eksisterer.

 27. Nå – jeg har ikke tid nu. Det er fredag aften, pligten kalder – jeg må i byen og drikke nogle øl:)

  Men jeg svarer jer allesammen i morgen eller søndag.

 28. Ja Maltesen, tror du flertallet af Tyskerne ville endlösung ?

  Flertallet af muslimer i PA har stadigvæk stemt på hamas som bestemt ikke lægger skjul på deres hensigt, tværtimod.

  En tro truer faktisk et helt land og den truer Rom med og den muslimske tro har altid truet lande tæt på når den har haft styrken til det, historisk faktum! Og tiden har ændret meget lidt.
  Islam har haft sin gyldne tid, reaktionen slukkede den, islamiske reformatorer – sufier – kommer og går, fundamentalistisk islam har altid sejret til sidst – i 1400 år – hvorfor skulle det stoppe nu ?
  Hvis man vil standse fundamentalistisk islam, må man skære roden væk, minimum hadith, det bliver bare svært at få hele den muslimske verden med på når hyklerne og de frafaldne netop i selvsamme udråbes som dem der vægrer sig ved at slås, som tænker mere på sig selv end krigsekten, vægrer sig mod at ofre deres liv for allah og hans sag.

  Islam er genial på en særdeles kedelig måde, den er noget vi bør have ærefrygt for, der er ikke meget jeg frygter, men jeg frygter at vesten kan tabe mod islam.
  Jeg frygter endnu mere at vi får malet os selv op i hjørnet og den eneste vej ud bliver at vi bruger det meste af vores våbenmagt uhæmmet.

 29. Forøvrigt, håber jeg du også ser at komme ud i byen og få nogen øl,istedet for at sidde og lumre over internettet.God weekend

 30. http://www.inif.dk/

  Hvorfra blot skal nævnes dette fra forsiden:

  Den kristne tror på Gud som fader til Jesus Kristus, den treenige Gud. Muslimen derimod bekender sig til Muhammeds Allah som skænker af bogen Koranen. Forskellen markeres tydeligt i Koranen (9.30), der indeholder en forbandelse af den, der bekender sig til Kristus som Guds søn.

 31. Maltesen

  Du skriver i post 28, “kan man godt regne med at blive stemplet som anderledes tænkende”. Det er en lodret usandhed her Maltesen.

  Endnu har ingen beskyldt dig for at tænke!

  Nu ser jeg så, at du kryber flæbende sammen ved Marias skulder og klager over din nød og verdens uretfærdighed. Patetisk.

  Tag to kiks og en pakke lommetørklæder, så hjælper det.

  Mon det kunne tænkes, at disse udgydelser, der alle er skrevet af hr. Maltesen og er afleveret her på blog’en inden for de sidste 8 dage, kunne medføre, at der bliver svaret igen på samme vis???

  Her bruger du, hr. Maltesen, betegnelser som “paddehatte” = svampe, “tyv”, “padde” = krybdyr, “medløbere”, “lavt selvværd”. “racistiske bøller og deres medløbere – det er jer jeg tænker på” og sammenligning og beskyldninger om nazisme (som du tydeligvis ikke ved hvad er) slynger du også om dig med. Din “fine” debatteknik omfatter også sentensen: “Hold kæft og luk røven, du er bare en intolerant skiderik,”

  I hvilken søndagsskole lærer man den sprogbrug?
  I Kristendemokraternes?

 32. @Thomas Bolding Hansen: Den eneste jeg frygter, er Bibelens Gud og ingen anden. Hvis du virkelig frygter islam, ejer du åbenbart ikke selv nogen form for tro.

  @PB: Jeg er da glad for at jeg har flere evner end visse andre. Måske har det noget at gøre med opværst, skolegang, villighed til at se nuanceret på tingene og ikke mindst evnen til ikke at være fordomsfuld.

  @Peter Buch: Gider du så at forklare, hvorfor muslimerne og islam regner Jesus som en af deres betydeligste profeter?

  @Carsten D: Hvis du virkerlig tror at jeg sidder og flæber over jer, så du bestemt ikke den største menneske-kender. Kiksne vil jeg ganske i mig sammen med en fuldgod ost. De nævnte ordd er jo taget ud af deres kontekst, hvilket er en gammelkendt formular blandt personer, som har så et lavt et selvværd at de foretrækker at gå efter manden i stedet for efter bolden.
  Og så kan jeg afsløre for dig, at jeg ikke på noget tidspunkt har gået i søndagsskole. Desuden har jeg ikke beskyldt nogen som helst for noget som helst. Jeg har kun gjort opmærksom på sammenligningen mellem det der skete op til 2. Verdenskrig og det, I bedriver tiden med…
  Hvis du føler dig ramt over mine ords virkning, må der åbenbart være noget om snakken…

 33. “Desuden har jeg ikke beskyldt nogen som helst for noget som helst”, skriver manden, der om andre har brugt bl.a. betegnelser som “paddehatte” = svampe, “tyv”, “padde” = krybdyr, “medløbere”, “lavt selvværd”. “racistiske bøller og deres medløbere – det er jer jeg tænker på” og sammenligning og beskyldninger om nazisme (som du tydeligvis ikke ved hvad er) slynger du også om dig med. Din “fine” debatteknik omfatter også sentensen: “Hold kæft og luk røven, du er bare en intolerant skiderik.”

  Maltesens forklaring på ovenanførte er: “Desuden har jeg ikke beskyldt nogen som helst for noget som helst”!!

  Sandhedsværdien af Maltesens udsagn kan vist bedømmes af enhver.

 34. Det sidste jeg ville frygte er da den Gud som per definition, må være større i kærlighed og visdom end selv det bedste menneske. ( hvis Gud som sådan eksisterer.

  Men du har da ret, jeg nærer ikke de falske håb du kalder tro.
  Tro reddede ikke de 2/3 dele af den kristne verden der blev til den Islamiske verden. De havde angiveligt masser af den, der var flere munke end soldater, men med al respekt for tro er det soldater som vinder krige, deres tro på og vilje til sejr er afgørende.
  Så 2/3 dele af den Kristne verden forsvandt, der kan forsinde mere.

  Apropos tro, hvad tror vores kultur på generelt, den tror knap på sig selv, identitet, er det ikke noget der skifter med moden?
  Den tror på familie med måde, villa, job og vovse og på at have det sjovt – lidt soap og lidt pjank skal der til.
  Groft sagt, ville den stå en noget bedre chance hvis den var mere bevidst om hvad den er, hvad udfordringen er, hvad truslen er.

  Jeg har da altid håb, men regner ikke med at dette århundredes historie kommer til at adskille sig sønderligt fra sidste århundredes historie, eller de forrige tusinder af år.
  Det er bag dette lille isolerede tryghedssamfund en tough world, demokrati og velfærdssamfund er undtagelsen – en lille oase i en kæmpe ørken – både geografisk og specielt historisk.

  Det var tro der vinkede med et papir det stod “peace in our time” på, det var tro i 1938.
  Når man en gang har sovet så langt, kan man vel gøre det igen ?

  Hvem sagde historien “gentager altid sig selv, først som en tragedie, siden som en farce”?

  Jeg er et rationelt menneske, giv mig en rationel grund til at tro.

 35. http://www.islaminfo.dk/Leksikon.asp?PgID=602

  Jesus i Koranen

  Ifølge Koranen var Jesus søn af Moses og Arons søster Miriam (Sura 19.28)!!
  (Men Moses søster Miriam levede 1300 år før Jesus)!Fejlen skyldes dels at Muhhamad ikke har kendt Det Nye Testamente, dels at han har blandet to forskellige personer med næsten samme navn sammen.
  ! Men Sura 3.59 påstår samtidig at Jesus ikke er født, men skabt af Allah ligesom Adam blev skabt af Allah. Koranen siger at Jesus ikke døde på korset, det var en anden. Allah snød de kristne så det så sådan ud for dem. Ifølge Koranen kom Jesus kun for at bekræfte loven og pege på Muhammad som det sendebud fra Allah, som skal komme efter ham og som i islam identificeres med Helligånden:
  (Sura 61.6) “Jesus Marias søn sagde: Israels børn, jeg er sendt af Allah til jer for at bekræfte den tora (jødiske lov), som er kommet før mig, og bebude en apostel, som skal komme efter mig og hvis navn er Muhammad….”
  Sura 5,17: “Vantro er sandelig de som siger: Gud er bestemt Kristus, Marias søn. Sig: Hvem formår da noget mod Allah – Hvis han ønsker at tilintetgøre Kristus, Marias søn og hans mor og alle andre på jorden….”
  Koranen forbander dem, som siger, at Jesus er Guds Søn. De er forbandede, perverse og vil blive sendt til Helvede:
  Sura 9,30: …”De kristne siger: Kristus er Guds søn. Dette er hvad de siger med deres munde: De efterligner med den snak de vantro, som var før dem. Allah forbande dem! Hvor er de perverse (vanartede) og bortvendte fra sandheden.”
  3.sura 62 “Lad os sende en forbandelse over de vantro (ikke-muslimerne)”.
  “Han (Jesus) vil stige ned fra Himlen med et spyd til det hellige land… han vil forrette sin bøn bag ved imamen jævnfør Muhammads sharialov. Derpå vil han (Jesus) dræbe alle svin og smadre alle kors, ødelægge alle synagoger og kirker og dræbe alle kristne som ikke tror. Efter han har dræbt en falsk messias vil han ikke lade en eneste af skriftfolket (de kristne) tilbage, således at der opstår en enhedsreligion – hvilket er islam. På opstandelsen dag vil han være vidne mod de kristne og være deres anklager, fordi de har æret ham og hans mor som guder”.(Al-Baydawi-profetien).
  Sura 48.29 “Muhammad er Allahs sendebud, og de som følger ham skal være hårde overfor ikke-muslimerne, men gode mod hverandre”.
  Sura 9.29 “Før krig mod dem, som ikke tror på Allah og dommedag, og ikke overholder det, som Allah og hans apostel (Muhammad) har erklæret helligt og som ikke bekender sandhedens religion (islam), nemlig de, som har fået skriften (de kristne), indtil disse er villige til at betale krigsskat og underkaste sig.”
  Sura 47.37 “Så være ej svage og indbyd ikke til fred, når I har magten så vil Allah vil være med jer; han skal aldrig undlade at give jer løn (i krig)”.
  Sura 9.124 “I, som tror (på Allah): bekæmp dem af de vantro (ikke-muslimerne), som bor i jeres nabolag….”

  http://www.jihadwatch.org/archives/014313.php
  Starten af dette:
  Which One God?
  In “Which One God? Comparing the Muslim and Christian conceptions of God,” the renowned and pioneering historian Bat Ye’or reviews — in, of all places, National Review — Mark Durie’s important new book Revelation? Do We Worship the Same God?, which, alas, does not seem to be available at Amazon.

  With the passing of time, hidden challenges, which for a long time had been growing unnoticed and unaddressed, can suddenly emerge into the full-blown light of current events with a force which seems quite overwhelming. Today the Western world, or Judeo-Christian civilization, shaken by jihadist terror, is being rudely awakened to theological realities blurred for decades. From clashes of civilizations to the jihad that is declaring to the planet its genocidal intentions, rational discourse concerning faith is becoming increasingly fraught.
  It is within this tumult and confusion that Mark Durie, an Anglican minister, has written Revelation? Do We Worship the Same God?, in which he raises a couple of fundamental questions: Who is God? Is God Allah? Do Christians and Muslims worship the same God?

  To answer these questions, he analyzes Jesus, the Holy Spirit, and God in Christianity and Islam. The reader is given a concise representation of Muslim and Christian arguments. Such an endeavor needs both solid scholarship and theological training. Mark Durie possesses both, being a theologian and a graduate in the language and culture of the Acehnese, a Muslim people from the north of Sumatra in Indonesia. In addition, the subjects he addresses, in the current context, request much intellectual integrity and courage.

  But how to know the identity of “God” in the Koran and in the Bible? The author stresses that this profound and deep question requires engaging with the very essence of God’s identity. With perspicacity and great objectivity, Durie delineates the diverse aspects of his investigations, but he warns that his book should be seen only as guidance, and not the last word.

  Durie’s questioning grows from the Koran’s statement that Jesus is a Muslim prophet, named Isa — a prophet whose birth, life, teaching, and death are found to be totally at odds with the testimony of the Gospels and with Biblical theology. The Koran — which for Muslims is the literal word of Allah that cannot be doubted — affirms that Muhammad’s prophetic message is exactly the same as that expressed by the Torah and the Gospels. Since there are many contradictions between the Koran and the Bible, Muslim orthodoxy considers the scriptures of Judaism and Christianity as falsifications of the primal and unique Islamic revelation. It is this accusation that provided the doctrinal justification for the discriminatory legal status of Jews and Christians living under Islam.

  In the first section, the author provides information about and reflections upon the Muslim Jesus (Isa). He stresses as fundamental the Koran’s teaching that Islam is the first, primordial religion, preceding Judaism and Christianity, which are dismissed as invalid traditions, being falsified versions of Islam. Because Christianity and Judaism are thought to be a corruption of the pure message of Islam, anything true in these religions comes from their Islamic roots. Consequently, to obey their true religion, Jews and Christians should “revert” to Islam and accept the prophethood of Muhammad.

  This implies, writes Durie, that anyone who opposes Muhammad is not a true Christian, nor a true Jew. Seen in this light, the Koranic verses sympathetic to Jews and Christians refer to those who will see the light and find it to be Islam. If Islam recognizes only itself in Judaism and Christianity, one can wonder whether this replacement theology is not the negation of the very principle of recognition of other religions.

  Indeed it is. Read it all.

  http://jmm.aaa.net.au/articles/17938.htm
  Lidt af ovennævnte:
  Book Review/Summary, ‘REVELATION: Do We Worship The Same God? Jesus, Holy Spirit, God in Christianity and Islam’ (Dr. Mark Durie, CityHarvest Publications, 2006).

  1. ‘A careful study of the scriptures of Islam and Christianity shows that the LORD God of the Bible and Allah of the Quran… can be said to have some attributes in common but in other ways are so profoundly distinct that to claim they are the same god would only be misleading.’ (pp. 1-2)

  2. ‘The teachings of Islam tend to treat Jews and Christians as a single category of people, so when the Quran speaks of ‘people of the book’ this could refer to Jews, Christians, or both.’ (p.13)

  3. ‘The Quran repeatedly says that Christians and Jews have corrupted and concealed the original form of their scriptures and have done so at least partly deliberately.’ (p. 14)

  4. ‘Isa (Jesus) was a miracle-working figure… [but] to believe in the death of Jesus on the cross is to discredit his status as a prophet… for the Quran teaches that those who follow Allah should experience success, and not degradation or humiliation.’ (pp. 18-19)

  5. ‘Christians and Jews who disbelieve in Muhammad will… go to hell.’ (p. 21)

  6. ‘Muslims are repeatedly told not to take unbelievers, including Christians and Jews, for friends. They must fight against Christians and Jews who refuse Islam until they surrender, pay the jizya tribute willingly and are humiliated.’ (p.22)

  7. ‘Isa will return and will be the pre-eminent Islamic ruler in the end times… He will outlaw Christians and destroy Christianity, together with all other religions, [and will] implement Islamic (sharia) law.’ (pp. 25-27).

  8. ‘[Unlike Muhammad] Jesus never instructed his followers to kill their enemies, but did command love for enemies (Matthew 5:43-45).’ (p. 37)

  9. ‘Christians accept the Hebrew Scriptures [as the Word of God]… [but] the traditional mainstream Islamic treatment of the Bible is one of complete disregard. The Bible is not a part of the traditional curriculum of imams.’ (p. 48)

  10. ‘The Quran normally does not allow human beings to have any participation with Allah… That Allah’s [“spirit”]/”breath” could go “into” someone reflects the Biblical understanding of a God who can indwell people, not the predominant understanding of Allah in the Quran.’ (p. 60)

  11. ‘It is a core doctrine of Islam that Allah is the God of the Bible: to be a true Muslim one must believe they are the same.’ (p. 75) ‘Although many Arabic Christians today refer to YHWH as Allah, there is no evidence that the Arabic name Allah (or any dialect variant of it) was used by Arab Christians or Jews in Arabia as the personal name of God before the time of Muhammad.’ (p. 79)

  12. ‘In a sense YHWH and Allah certainly claim to live at the same address: “the creator of the universe”… They are both said to be the creator, all-powerful, merciful, and the judge of humanity.’ (p. 85)

  13. ‘Jesus spoke against stoning adulterers, but Muhammad insisted that adulterers must be stoned.’ (p. 89)

  14. ‘In Islam Allah is never specifically or distinctively present in time, space or human affairs. The conception of Allah is too transcendent for this.’ (p. 98) The Quran has no conception of the Holy Spirit as the presence of God with people.’ (p. 100) ‘The Quran conceives of relationship with Allah … in terms of obedience to his commands.’ (p. 101) ‘According to the Biblical world view the people of God… are exiles in this world… In Islam, however, the world itself becomes domain for faithful Muslims to impose the sovereignty of Allah. There is no distinction between secular and sacred, or between church and state.’ (p. 103)

  15. ‘In Christian theology the “wow” factor in heaven is all about being in God’s presence… Although mentioned in a hadith and the Quran, Allah’s presence is not centre-stage in the Islamic vision of paradise. Instead, most Islamic references to paradise focus on the theme of eternal success: there will be an absence of stress and trouble, many great delights and pleasures, including, according to many authorities and the Quran itself, sexual partners. This is the “oasis” view of heaven.’ (p. 103)

  16. ‘Any dictionary or encyclopedia of the Bible will include a long article on holiness, with discussion of the holiness of God. Yet it is a remarkable fact that McAuliffe’s “Encyclopedia of the Qur’an (2001-2004)” which reflects the very latest scholarship in Quran research, includes no entry for “holy” or “holiness”… As at April 2006, Wikipedia’s entry on “holiness” included no reference to Islam.’ (p. 105) ‘In contrast to the hundreds of references to the holiness of YHWH in the Bible, in the Quran Allah is referred to as holy only twice… In the Bible the people of God are called “saints”… “holy ones”, dedicated and consecrated to YHWH. In contrast, in Islam believers are known as “Muslims”… “submitters”… The concept of submission emphasizes the otherness of God from humanity; the concept of holiness emphasizes God’s identification with his creatures. “You shall be holy , for I YHWH your God am holy” (Leviticus 19:2, cf. 1 Peter 1:13-16)… According to the Quran, the idea that people should be like Allah, or seek to become like him in any way, is regarded as blasphemy. Allah is incomparable… unique and apart.’ (pp. 107-113)

  17. ‘The apostle Peter instructs Christians not to return abuse, nor to threaten those who cause Christians to suffer… If they achieve this… they will be following Christ’s example… The attitude of Islam to enemies, expressed in many Quranic verses and hadiths, … and especially in textbooks dealing with the doctrines of jihad, is quite the opposite. It is the right and duty of Muslims to be strict in exacting retribution against their enemies, who are also the enemies of Allah.’ (pp. 116, 117)

  18. ‘The love of Allah of the Quran is conditional. The love of YHWH of the Bible is a gift of grace. The concept of… God’s faithful love to sinners… is central in the Christian faith, but not in Islam. The closest equivalent in Islam would be Allah’s mercy shown to the righteous, that is, to those who submit to him.’ (p. 128)

  19. ‘Allah acts as he pleases. He is under no obligation to be truthful or fair to human beings… A famous example of the “[principle of] abrogation” was the progressive revelation of the call to jihad: … “At first ‘the fighting’ was forbidden, then it was permitted, and after that it was made obligatory” (the Chief Justice of Saudi Arabia)… The doctrine of “taqiyya”, found in both Sunni and Shiite Islam… allows and even requires people to lie under certain circumstances.’ (pp. 134-136).

  20 ‘A Final Word: These differences are deep and significant enough to make it reasonable to reject the claim that Christians and Muslims worship the same God or honour the same Christ… While Islam venerates Jesus, it does so in the guise of Isa, who is an Islamic Christ with only a tenuous connection to the Jesus of history.’ (p. 137).

 36. @Carsten D: I forhold visse andre, bruger jeg sammenligninger som f.eks omkring 2. Verdenskrig og nu. Problemet er åbenbart, at jeg rammer rigtigt…

  @Thomas Bolding Hansen: Hvis man som du ikke ved hvad tro er, hvordan kan du så tillade sig at fordømme en specifik religion frem for nogen anden?

 37. http://www.islaminfo.dk/Leksikon.asp?PgID=602
  Jesus i Koranen

  Ifølge Koranen var Jesus søn af Moses og Arons søster Miriam (Sura 19.28)!!
  (Men Moses søster Miriam levede 1300 år før Jesus)!Fejlen skyldes dels at Muhhamad ikke har kendt Det Nye Testamente, dels at han har blandet to forskellige personer med næsten samme navn sammen.
  Men Sura 3.59 påstår samtidig at Jesus ikke er født, men skabt af Allah ligesom Adam blev skabt af Allah. Koranen siger at Jesus ikke døde på korset, det var en anden. Allah snød de kristne så det så sådan ud for dem. Ifølge Koranen kom Jesus kun for at bekræfte loven og pege på Muhammad som det sendebud fra Allah, som skal komme efter ham og som i islam identificeres med Helligånden:
  (Sura 61.6) “Jesus Marias søn sagde: Israels børn, jeg er sendt af Allah til jer for at bekræfte den tora (jødiske lov), som er kommet før mig, og bebude en apostel, som skal komme efter mig og hvis navn er Muhammad….”
  Sura 5,17: “Vantro er sandelig de som siger: Gud er bestemt Kristus, Marias søn. Sig: Hvem formår da noget mod Allah – Hvis han ønsker at tilintetgøre Kristus, Marias søn og hans mor og alle andre på jorden….”
  Koranen forbander dem, som siger, at Jesus er Guds Søn. De er forbandede, perverse og vil blive sendt til Helvede:
  Sura 9,30: …”De kristne siger: Kristus er Guds søn. Dette er hvad de siger med deres munde: De efterligner med den snak de vantro, som var før dem. Allah forbande dem! Hvor er de perverse (vanartede) og bortvendte fra sandheden.”
  3.sura 62 “Lad os sende en forbandelse over de vantro (ikke-muslimerne)”.
  “Han (Jesus) vil stige ned fra Himlen med et spyd til det hellige land… han vil forrette sin bøn bag ved imamen jævnfør Muhammads sharialov. Derpå vil han (Jesus) dræbe alle svin og smadre alle kors, ødelægge alle synagoger og kirker og dræbe alle kristne som ikke tror. Efter han har dræbt en falsk messias vil han ikke lade en eneste af skriftfolket (de kristne) tilbage, således at der opstår en enhedsreligion – hvilket er islam. På opstandelsen dag vil han være vidne mod de kristne og være deres anklager, fordi de har æret ham og hans mor som guder”.(Al-Baydawi-profetien).
  Sura 48.29 “Muhammad er Allahs sendebud, og de som følger ham skal være hårde overfor ikke-muslimerne, men gode mod hverandre”.
  Sura 9.29 “Før krig mod dem, som ikke tror på Allah og dommedag, og ikke overholder det, som Allah og hans apostel (Muhammad) har erklæret helligt og som ikke bekender sandhedens religion (islam), nemlig de, som har fået skriften (de kristne), indtil disse er villige til at betale krigsskat og underkaste sig.”
  Sura 47.37 “Så være ej svage og indbyd ikke til fred, når I har magten så vil Allah vil være med jer; han skal aldrig undlade at give jer løn (i krig)”.
  Sura 9.124 “I, som tror (på Allah): bekæmp dem af de vantro (ikke-muslimerne), som bor i jeres nabolag….”

  http://www.jihadwatch.org/archives/014313.php
  Starten af dette:
  Which One God?
  In “Which One God? Comparing the Muslim and Christian conceptions of God,” the renowned and pioneering historian Bat Ye’or reviews — in, of all places, National Review — Mark Durie’s important new book Revelation? Do We Worship the Same God?, which, alas, does not seem to be available at Amazon.

  With the passing of time, hidden challenges, which for a long time had been growing unnoticed and unaddressed, can suddenly emerge into the full-blown light of current events with a force which seems quite overwhelming. Today the Western world, or Judeo-Christian civilization, shaken by jihadist terror, is being rudely awakened to theological realities blurred for decades. From clashes of civilizations to the jihad that is declaring to the planet its genocidal intentions, rational discourse concerning faith is becoming increasingly fraught.
  It is within this tumult and confusion that Mark Durie, an Anglican minister, has written Revelation? Do We Worship the Same God?, in which he raises a couple of fundamental questions: Who is God? Is God Allah? Do Christians and Muslims worship the same God?

  To answer these questions, he analyzes Jesus, the Holy Spirit, and God in Christianity and Islam. The reader is given a concise representation of Muslim and Christian arguments. Such an endeavor needs both solid scholarship and theological training. Mark Durie possesses both, being a theologian and a graduate in the language and culture of the Acehnese, a Muslim people from the north of Sumatra in Indonesia. In addition, the subjects he addresses, in the current context, request much intellectual integrity and courage.

  But how to know the identity of “God” in the Koran and in the Bible? The author stresses that this profound and deep question requires engaging with the very essence of God’s identity. With perspicacity and great objectivity, Durie delineates the diverse aspects of his investigations, but he warns that his book should be seen only as guidance, and not the last word.

  Durie’s questioning grows from the Koran’s statement that Jesus is a Muslim prophet, named Isa — a prophet whose birth, life, teaching, and death are found to be totally at odds with the testimony of the Gospels and with Biblical theology. The Koran — which for Muslims is the literal word of Allah that cannot be doubted — affirms that Muhammad’s prophetic message is exactly the same as that expressed by the Torah and the Gospels. Since there are many contradictions between the Koran and the Bible, Muslim orthodoxy considers the scriptures of Judaism and Christianity as falsifications of the primal and unique Islamic revelation. It is this accusation that provided the doctrinal justification for the discriminatory legal status of Jews and Christians living under Islam.

  In the first section, the author provides information about and reflections upon the Muslim Jesus (Isa). He stresses as fundamental the Koran’s teaching that Islam is the first, primordial religion, preceding Judaism and Christianity, which are dismissed as invalid traditions, being falsified versions of Islam. Because Christianity and Judaism are thought to be a corruption of the pure message of Islam, anything true in these religions comes from their Islamic roots. Consequently, to obey their true religion, Jews and Christians should “revert” to Islam and accept the prophethood of Muhammad.

  This implies, writes Durie, that anyone who opposes Muhammad is not a true Christian, nor a true Jew. Seen in this light, the Koranic verses sympathetic to Jews and Christians refer to those who will see the light and find it to be Islam. If Islam recognizes only itself in Judaism and Christianity, one can wonder whether this replacement theology is not the negation of the very principle of recognition of other religions.

  Indeed it is. Read it all.

  http://jmm.aaa.net.au/articles/17938.htm
  Lidt af ovennævnte:
  Book Review/Summary, ‘REVELATION: Do We Worship The Same God? Jesus, Holy Spirit, God in Christianity and Islam’ (Dr. Mark Durie, CityHarvest Publications, 2006).

  1. ‘A careful study of the scriptures of Islam and Christianity shows that the LORD God of the Bible and Allah of the Quran… can be said to have some attributes in common but in other ways are so profoundly distinct that to claim they are the same god would only be misleading.’ (pp. 1-2)

  2. ‘The teachings of Islam tend to treat Jews and Christians as a single category of people, so when the Quran speaks of ‘people of the book’ this could refer to Jews, Christians, or both.’ (p.13)

  3. ‘The Quran repeatedly says that Christians and Jews have corrupted and concealed the original form of their scriptures and have done so at least partly deliberately.’ (p. 14)

  4. ‘Isa (Jesus) was a miracle-working figure… [but] to believe in the death of Jesus on the cross is to discredit his status as a prophet… for the Quran teaches that those who follow Allah should experience success, and not degradation or humiliation.’ (pp. 18-19)

  5. ‘Christians and Jews who disbelieve in Muhammad will… go to hell.’ (p. 21)

  6. ‘Muslims are repeatedly told not to take unbelievers, including Christians and Jews, for friends. They must fight against Christians and Jews who refuse Islam until they surrender, pay the jizya tribute willingly and are humiliated.’ (p.22)

  7. ‘Isa will return and will be the pre-eminent Islamic ruler in the end times… He will outlaw Christians and destroy Christianity, together with all other religions, [and will] implement Islamic (sharia) law.’ (pp. 25-27).

  8. ‘[Unlike Muhammad] Jesus never instructed his followers to kill their enemies, but did command love for enemies (Matthew 5:43-45).’ (p. 37)

  9. ‘Christians accept the Hebrew Scriptures [as the Word of God]… [but] the traditional mainstream Islamic treatment of the Bible is one of complete disregard. The Bible is not a part of the traditional curriculum of imams.’ (p. 48)

  10. ‘The Quran normally does not allow human beings to have any participation with Allah… That Allah’s [“spirit”]/”breath” could go “into” someone reflects the Biblical understanding of a God who can indwell people, not the predominant understanding of Allah in the Quran.’ (p. 60)

  11. ‘It is a core doctrine of Islam that Allah is the God of the Bible: to be a true Muslim one must believe they are the same.’ (p. 75) ‘Although many Arabic Christians today refer to YHWH as Allah, there is no evidence that the Arabic name Allah (or any dialect variant of it) was used by Arab Christians or Jews in Arabia as the personal name of God before the time of Muhammad.’ (p. 79)

  12. ‘In a sense YHWH and Allah certainly claim to live at the same address: “the creator of the universe”… They are both said to be the creator, all-powerful, merciful, and the judge of humanity.’ (p. 85)

  13. ‘Jesus spoke against stoning adulterers, but Muhammad insisted that adulterers must be stoned.’ (p. 89)

  14. ‘In Islam Allah is never specifically or distinctively present in time, space or human affairs. The conception of Allah is too transcendent for this.’ (p. 98) The Quran has no conception of the Holy Spirit as the presence of God with people.’ (p. 100) ‘The Quran conceives of relationship with Allah … in terms of obedience to his commands.’ (p. 101) ‘According to the Biblical world view the people of God… are exiles in this world… In Islam, however, the world itself becomes domain for faithful Muslims to impose the sovereignty of Allah. There is no distinction between secular and sacred, or between church and state.’ (p. 103)

  15. ‘In Christian theology the “wow” factor in heaven is all about being in God’s presence… Although mentioned in a hadith and the Quran, Allah’s presence is not centre-stage in the Islamic vision of paradise. Instead, most Islamic references to paradise focus on the theme of eternal success: there will be an absence of stress and trouble, many great delights and pleasures, including, according to many authorities and the Quran itself, sexual partners. This is the “oasis” view of heaven.’ (p. 103)

  16. ‘Any dictionary or encyclopedia of the Bible will include a long article on holiness, with discussion of the holiness of God. Yet it is a remarkable fact that McAuliffe’s “Encyclopedia of the Qur’an (2001-2004)” which reflects the very latest scholarship in Quran research, includes no entry for “holy” or “holiness”… As at April 2006, Wikipedia’s entry on “holiness” included no reference to Islam.’ (p. 105) ‘In contrast to the hundreds of references to the holiness of YHWH in the Bible, in the Quran Allah is referred to as holy only twice… In the Bible the people of God are called “saints”… “holy ones”, dedicated and consecrated to YHWH. In contrast, in Islam believers are known as “Muslims”… “submitters”… The concept of submission emphasizes the otherness of God from humanity; the concept of holiness emphasizes God’s identification with his creatures. “You shall be holy , for I YHWH your God am holy” (Leviticus 19:2, cf. 1 Peter 1:13-16)… According to the Quran, the idea that people should be like Allah, or seek to become like him in any way, is regarded as blasphemy. Allah is incomparable… unique and apart.’ (pp. 107-113)

  17. ‘The apostle Peter instructs Christians not to return abuse, nor to threaten those who cause Christians to suffer… If they achieve this… they will be following Christ’s example… The attitude of Islam to enemies, expressed in many Quranic verses and hadiths, … and especially in textbooks dealing with the doctrines of jihad, is quite the opposite. It is the right and duty of Muslims to be strict in exacting retribution against their enemies, who are also the enemies of Allah.’ (pp. 116, 117)

  18. ‘The love of Allah of the Quran is conditional. The love of YHWH of the Bible is a gift of grace. The concept of… God’s faithful love to sinners… is central in the Christian faith, but not in Islam. The closest equivalent in Islam would be Allah’s mercy shown to the righteous, that is, to those who submit to him.’ (p. 128)

  19. ‘Allah acts as he pleases. He is under no obligation to be truthful or fair to human beings… A famous example of the “[principle of] abrogation” was the progressive revelation of the call to jihad: … “At first ‘the fighting’ was forbidden, then it was permitted, and after that it was made obligatory” (the Chief Justice of Saudi Arabia)… The doctrine of “taqiyya”, found in both Sunni and Shiite Islam… allows and even requires people to lie under certain circumstances.’ (pp. 134-136).

  20 ‘A Final Word: These differences are deep and significant enough to make it reasonable to reject the claim that Christians and Muslims worship the same God or honour the same Christ… While Islam venerates Jesus, it does so in the guise of Isa, who is an Islamic Christ with only a tenuous connection to the Jesus of history.’ (p. 137).

 38. http://www.islaminfo.dk
  sæt det første øverste sammen med
  /Leksikon.asp?PgID=602
  Jesus i Koranen

  Ifølge Koranen var Jesus søn af Moses og Arons søster Miriam (Sura 19.28)!!
  (Men Moses søster Miriam levede 1300 år før Jesus)!Fejlen skyldes dels at Muhhamad ikke har kendt Det Nye Testamente, dels at han har blandet to forskellige personer med næsten samme navn sammen.
  Men Sura 3.59 påstår samtidig at Jesus ikke er født, men skabt af Allah ligesom Adam blev skabt af Allah. Koranen siger at Jesus ikke døde på korset, det var en anden. Allah snød de kristne så det så sådan ud for dem. Ifølge Koranen kom Jesus kun for at bekræfte loven og pege på Muhammad som det sendebud fra Allah, som skal komme efter ham og som i islam identificeres med Helligånden:
  (Sura 61.6) “Jesus Marias søn sagde: Israels børn, jeg er sendt af Allah til jer for at bekræfte den tora (jødiske lov), som er kommet før mig, og bebude en apostel, som skal komme efter mig og hvis navn er Muhammad….”
  Sura 5,17: “Vantro er sandelig de som siger: Gud er bestemt Kristus, Marias søn. Sig: Hvem formår da noget mod Allah – Hvis han ønsker at tilintetgøre Kristus, Marias søn og hans mor og alle andre på jorden….”
  Koranen forbander dem, som siger, at Jesus er Guds Søn. De er forbandede, perverse og vil blive sendt til Helvede:
  Sura 9,30: …”De kristne siger: Kristus er Guds søn. Dette er hvad de siger med deres munde: De efterligner med den snak de vantro, som var før dem. Allah forbande dem! Hvor er de perverse (vanartede) og bortvendte fra sandheden.”
  3.sura 62 “Lad os sende en forbandelse over de vantro (ikke-muslimerne)”.
  “Han (Jesus) vil stige ned fra Himlen med et spyd til det hellige land… han vil forrette sin bøn bag ved imamen jævnfør Muhammads sharialov. Derpå vil han (Jesus) dræbe alle svin og smadre alle kors, ødelægge alle synagoger og kirker og dræbe alle kristne som ikke tror. Efter han har dræbt en falsk messias vil han ikke lade en eneste af skriftfolket (de kristne) tilbage, således at der opstår en enhedsreligion – hvilket er islam. På opstandelsen dag vil han være vidne mod de kristne og være deres anklager, fordi de har æret ham og hans mor som guder”.(Al-Baydawi-profetien).
  Sura 48.29 “Muhammad er Allahs sendebud, og de som følger ham skal være hårde overfor ikke-muslimerne, men gode mod hverandre”.
  Sura 9.29 “Før krig mod dem, som ikke tror på Allah og dommedag, og ikke overholder det, som Allah og hans apostel (Muhammad) har erklæret helligt og som ikke bekender sandhedens religion (islam), nemlig de, som har fået skriften (de kristne), indtil disse er villige til at betale krigsskat og underkaste sig.”
  Sura 47.37 “Så være ej svage og indbyd ikke til fred, når I har magten så vil Allah vil være med jer; han skal aldrig undlade at give jer løn (i krig)”.
  Sura 9.124 “I, som tror (på Allah): bekæmp dem af de vantro (ikke-muslimerne), som bor i jeres nabolag….”

  http://www.jihadwatch.org
  sæt sammen med
  /archives/014313.php
  Klippet i starten af dette:
  Which One God?
  In “Which One God? Comparing the Muslim and Christian conceptions of God,” the renowned and pioneering historian Bat Ye’or reviews — in, of all places, National Review — Mark Durie’s important new book Revelation? Do We Worship the Same God?

  With the passing of time, hidden challenges, which for a long time had been growing unnoticed and unaddressed, can suddenly emerge into the full-blown light of current events with a force which seems quite overwhelming. Today the Western world, or Judeo-Christian civilization, shaken by jihadist terror, is being rudely awakened to theological realities blurred for decades. From clashes of civilizations to the jihad that is declaring to the planet its genocidal intentions, rational discourse concerning faith is becoming increasingly fraught.
  It is within this tumult and confusion that Mark Durie, an Anglican minister, has written Revelation? Do We Worship the Same God?, in which he raises a couple of fundamental questions: Who is God? Is God Allah? Do Christians and Muslims worship the same God?

  To answer these questions, he analyzes Jesus, the Holy Spirit, and God in Christianity and Islam. The reader is given a concise representation of Muslim and Christian arguments. Such an endeavor needs both solid scholarship and theological training. Mark Durie possesses both, being a theologian and a graduate in the language and culture of the Acehnese, a Muslim people from the north of Sumatra in Indonesia. In addition, the subjects he addresses, in the current context, request much intellectual integrity and courage.

  But how to know the identity of “God” in the Koran and in the Bible? The author stresses that this profound and deep question requires engaging with the very essence of God’s identity. With perspicacity and great objectivity, Durie delineates the diverse aspects of his investigations, but he warns that his book should be seen only as guidance, and not the last word.

  Durie’s questioning grows from the Koran’s statement that Jesus is a Muslim prophet, named Isa — a prophet whose birth, life, teaching, and death are found to be totally at odds with the testimony of the Gospels and with Biblical theology. The Koran — which for Muslims is the literal word of Allah that cannot be doubted — affirms that Muhammad’s prophetic message is exactly the same as that expressed by the Torah and the Gospels. Since there are many contradictions between the Koran and the Bible, Muslim orthodoxy considers the scriptures of Judaism and Christianity as falsifications of the primal and unique Islamic revelation. It is this accusation that provided the doctrinal justification for the discriminatory legal status of Jews and Christians living under Islam.

  In the first section, the author provides information about and reflections upon the Muslim Jesus (Isa). He stresses as fundamental the Koran’s teaching that Islam is the first, primordial religion, preceding Judaism and Christianity, which are dismissed as invalid traditions, being falsified versions of Islam. Because Christianity and Judaism are thought to be a corruption of the pure message of Islam, anything true in these religions comes from their Islamic roots. Consequently, to obey their true religion, Jews and Christians should “revert” to Islam and accept the prophethood of Muhammad.

  This implies, writes Durie, that anyone who opposes Muhammad is not a true Christian, nor a true Jew. Seen in this light, the Koranic verses sympathetic to Jews and Christians refer to those who will see the light and find it to be Islam. If Islam recognizes only itself in Judaism and Christianity, one can wonder whether this replacement theology is not the negation of the very principle of recognition of other religions.

  Indeed it is. Read it all.

  http://jmm.aaa.net.au

  sæt sammen med
  /articles/17938.htm
  Lidt af ovennævnte link:
  Book Review/Summary, ‘REVELATION: Do We Worship The Same God? Jesus, Holy Spirit, God in Christianity and Islam’ (Dr. Mark Durie, CityHarvest Publications, 2006).

  1. ‘A careful study of the scriptures of Islam and Christianity shows that the LORD God of the Bible and Allah of the Quran… can be said to have some attributes in common but in other ways are so profoundly distinct that to claim they are the same god would only be misleading.’ (pp. 1-2)

  2. ‘The teachings of Islam tend to treat Jews and Christians as a single category of people, so when the Quran speaks of ‘people of the book’ this could refer to Jews, Christians, or both.’ (p.13)

  3. ‘The Quran repeatedly says that Christians and Jews have corrupted and concealed the original form of their scriptures and have done so at least partly deliberately.’ (p. 14)

  4. ‘Isa (Jesus) was a miracle-working figure… [but] to believe in the death of Jesus on the cross is to discredit his status as a prophet… for the Quran teaches that those who follow Allah should experience success, and not degradation or humiliation.’ (pp. 18-19)

  5. ‘Christians and Jews who disbelieve in Muhammad will… go to hell.’ (p. 21)

  6. ‘Muslims are repeatedly told not to take unbelievers, including Christians and Jews, for friends. They must fight against Christians and Jews who refuse Islam until they surrender, pay the jizya tribute willingly and are humiliated.’ (p.22)

  7. ‘Isa will return and will be the pre-eminent Islamic ruler in the end times… He will outlaw Christians and destroy Christianity, together with all other religions, [and will] implement Islamic (sharia) law.’ (pp. 25-27).

  8. ‘[Unlike Muhammad] Jesus never instructed his followers to kill their enemies, but did command love for enemies (Matthew 5:43-45).’ (p. 37)

  9. ‘Christians accept the Hebrew Scriptures [as the Word of God]… [but] the traditional mainstream Islamic treatment of the Bible is one of complete disregard. The Bible is not a part of the traditional curriculum of imams.’ (p. 48)

  10. ‘The Quran normally does not allow human beings to have any participation with Allah… That Allah’s [“spirit”]/”breath” could go “into” someone reflects the Biblical understanding of a God who can indwell people, not the predominant understanding of Allah in the Quran.’ (p. 60)

  11. ‘It is a core doctrine of Islam that Allah is the God of the Bible: to be a true Muslim one must believe they are the same.’ (p. 75) ‘Although many Arabic Christians today refer to YHWH as Allah, there is no evidence that the Arabic name Allah (or any dialect variant of it) was used by Arab Christians or Jews in Arabia as the personal name of God before the time of Muhammad.’ (p. 79)

  12. ‘In a sense YHWH and Allah certainly claim to live at the same address: “the creator of the universe”… They are both said to be the creator, all-powerful, merciful, and the judge of humanity.’ (p. 85)

  13. ‘Jesus spoke against stoning adulterers, but Muhammad insisted that adulterers must be stoned.’ (p. 89)

  14. ‘In Islam Allah is never specifically or distinctively present in time, space or human affairs. The conception of Allah is too transcendent for this.’ (p. 98) The Quran has no conception of the Holy Spirit as the presence of God with people.’ (p. 100) ‘The Quran conceives of relationship with Allah … in terms of obedience to his commands.’ (p. 101) ‘According to the Biblical world view the people of God… are exiles in this world… In Islam, however, the world itself becomes domain for faithful Muslims to impose the sovereignty of Allah. There is no distinction between secular and sacred, or between church and state.’ (p. 103)

  15. ‘In Christian theology the “wow” factor in heaven is all about being in God’s presence… Although mentioned in a hadith and the Quran, Allah’s presence is not centre-stage in the Islamic vision of paradise. Instead, most Islamic references to paradise focus on the theme of eternal success: there will be an absence of stress and trouble, many great delights and pleasures, including, according to many authorities and the Quran itself, sexual partners. This is the “oasis” view of heaven.’ (p. 103)

  16. ‘Any dictionary or encyclopedia of the Bible will include a long article on holiness, with discussion of the holiness of God. Yet it is a remarkable fact that McAuliffe’s “Encyclopedia of the Qur’an (2001-2004)” which reflects the very latest scholarship in Quran research, includes no entry for “holy” or “holiness”… As at April 2006, Wikipedia’s entry on “holiness” included no reference to Islam.’ (p. 105) ‘In contrast to the hundreds of references to the holiness of YHWH in the Bible, in the Quran Allah is referred to as holy only twice… In the Bible the people of God are called “saints”… “holy ones”, dedicated and consecrated to YHWH. In contrast, in Islam believers are known as “Muslims”… “submitters”… The concept of submission emphasizes the otherness of God from humanity; the concept of holiness emphasizes God’s identification with his creatures. “You shall be holy , for I YHWH your God am holy” (Leviticus 19:2, cf. 1 Peter 1:13-16)… According to the Quran, the idea that people should be like Allah, or seek to become like him in any way, is regarded as blasphemy. Allah is incomparable… unique and apart.’ (pp. 107-113)

  17. ‘The apostle Peter instructs Christians not to return abuse, nor to threaten those who cause Christians to suffer… If they achieve this… they will be following Christ’s example… The attitude of Islam to enemies, expressed in many Quranic verses and hadiths, … and especially in textbooks dealing with the doctrines of jihad, is quite the opposite. It is the right and duty of Muslims to be strict in exacting retribution against their enemies, who are also the enemies of Allah.’ (pp. 116, 117)

  18. ‘The love of Allah of the Quran is conditional. The love of YHWH of the Bible is a gift of grace. The concept of… God’s faithful love to sinners… is central in the Christian faith, but not in Islam. The closest equivalent in Islam would be Allah’s mercy shown to the righteous, that is, to those who submit to him.’ (p. 128)

  19. ‘Allah acts as he pleases. He is under no obligation to be truthful or fair to human beings… A famous example of the “[principle of] abrogation” was the progressive revelation of the call to jihad: … “At first ‘the fighting’ was forbidden, then it was permitted, and after that it was made obligatory” (the Chief Justice of Saudi Arabia)… The doctrine of “taqiyya”, found in both Sunni and Shiite Islam… allows and even requires people to lie under certain circumstances.’ (pp. 134-136).

  20 ‘A Final Word: These differences are deep and significant enough to make it reasonable to reject the claim that Christians and Muslims worship the same God or honour the same Christ… While Islam venerates Jesus, it does so in the guise of Isa, who is an Islamic Christ with only a tenuous connection to the Jesus of history.’ (p. 137).

 39. Fra
  islaminfo.dk
  Jesus i Koranen

  Ifølge Koranen var Jesus søn af Moses og Arons søster Miriam (Sura 19.28)!!
  (Men Moses søster Miriam levede 1300 år før Jesus)!Fejlen skyldes dels at Muhhamad ikke har kendt Det Nye Testamente, dels at han har blandet to forskellige personer med næsten samme navn sammen.
  Men Sura 3.59 påstår samtidig at Jesus ikke er født, men skabt af Allah ligesom Adam blev skabt af Allah. Koranen siger at Jesus ikke døde på korset, det var en anden. Allah snød de kristne så det så sådan ud for dem. Ifølge Koranen kom Jesus kun for at bekræfte loven og pege på Muhammad som det sendebud fra Allah, som skal komme efter ham og som i islam identificeres med Helligånden:
  (Sura 61.6) “Jesus Marias søn sagde: Israels børn, jeg er sendt af Allah til jer for at bekræfte den tora (jødiske lov), som er kommet før mig, og bebude en apostel, som skal komme efter mig og hvis navn er Muhammad….”
  Sura 5,17: “Vantro er sandelig de som siger: Gud er bestemt Kristus, Marias søn. Sig: Hvem formår da noget mod Allah – Hvis han ønsker at tilintetgøre Kristus, Marias søn og hans mor og alle andre på jorden….”
  Koranen forbander dem, som siger, at Jesus er Guds Søn. De er forbandede, perverse og vil blive sendt til Helvede:
  Sura 9,30: …”De kristne siger: Kristus er Guds søn. Dette er hvad de siger med deres munde: De efterligner med den snak de vantro, som var før dem. Allah forbande dem! Hvor er de perverse (vanartede) og bortvendte fra sandheden.”
  3.sura 62 “Lad os sende en forbandelse over de vantro (ikke-muslimerne)”.
  “Han (Jesus) vil stige ned fra Himlen med et spyd til det hellige land… han vil forrette sin bøn bag ved imamen jævnfør Muhammads sharialov. Derpå vil han (Jesus) dræbe alle svin og smadre alle kors, ødelægge alle synagoger og kirker og dræbe alle kristne som ikke tror. Efter han har dræbt en falsk messias vil han ikke lade en eneste af skriftfolket (de kristne) tilbage, således at der opstår en enhedsreligion – hvilket er islam. På opstandelsen dag vil han være vidne mod de kristne og være deres anklager, fordi de har æret ham og hans mor som guder”.(Al-Baydawi-profetien).
  Sura 48.29 “Muhammad er Allahs sendebud, og de som følger ham skal være hårde overfor ikke-muslimerne, men gode mod hverandre”.
  Sura 9.29 “Før krig mod dem, som ikke tror på Allah og dommedag, og ikke overholder det, som Allah og hans apostel (Muhammad) har erklæret helligt og som ikke bekender sandhedens religion (islam), nemlig de, som har fået skriften (de kristne), indtil disse er villige til at betale krigsskat og underkaste sig.”
  Sura 47.37 “Så være ej svage og indbyd ikke til fred, når I har magten så vil Allah vil være med jer; han skal aldrig undlade at give jer løn (i krig)”.
  Sura 9.124 “I, som tror (på Allah): bekæmp dem af de vantro (ikke-muslimerne), som bor i jeres nabolag….”

  Fra
  jihadwatch
  Starten af dette:
  Which One God?
  In “Which One God? Comparing the Muslim and Christian conceptions of God,” the renowned and pioneering historian Bat Ye’or reviews — in, of all places, National Review — Mark Durie’s important new book Revelation? Do We Worship the Same God?, which, alas, does not seem to be available at Amazon.

  With the passing of time, hidden challenges, which for a long time had been growing unnoticed and unaddressed, can suddenly emerge into the full-blown light of current events with a force which seems quite overwhelming. Today the Western world, or Judeo-Christian civilization, shaken by jihadist terror, is being rudely awakened to theological realities blurred for decades. From clashes of civilizations to the jihad that is declaring to the planet its genocidal intentions, rational discourse concerning faith is becoming increasingly fraught.
  It is within this tumult and confusion that Mark Durie, an Anglican minister, has written Revelation? Do We Worship the Same God?, in which he raises a couple of fundamental questions: Who is God? Is God Allah? Do Christians and Muslims worship the same God?

  To answer these questions, he analyzes Jesus, the Holy Spirit, and God in Christianity and Islam. The reader is given a concise representation of Muslim and Christian arguments. Such an endeavor needs both solid scholarship and theological training. Mark Durie possesses both, being a theologian and a graduate in the language and culture of the Acehnese, a Muslim people from the north of Sumatra in Indonesia. In addition, the subjects he addresses, in the current context, request much intellectual integrity and courage.

  But how to know the identity of “God” in the Koran and in the Bible? The author stresses that this profound and deep question requires engaging with the very essence of God’s identity. With perspicacity and great objectivity, Durie delineates the diverse aspects of his investigations, but he warns that his book should be seen only as guidance, and not the last word.

  Durie’s questioning grows from the Koran’s statement that Jesus is a Muslim prophet, named Isa — a prophet whose birth, life, teaching, and death are found to be totally at odds with the testimony of the Gospels and with Biblical theology. The Koran — which for Muslims is the literal word of Allah that cannot be doubted — affirms that Muhammad’s prophetic message is exactly the same as that expressed by the Torah and the Gospels. Since there are many contradictions between the Koran and the Bible, Muslim orthodoxy considers the scriptures of Judaism and Christianity as falsifications of the primal and unique Islamic revelation. It is this accusation that provided the doctrinal justification for the discriminatory legal status of Jews and Christians living under Islam.

  In the first section, the author provides information about and reflections upon the Muslim Jesus (Isa). He stresses as fundamental the Koran’s teaching that Islam is the first, primordial religion, preceding Judaism and Christianity, which are dismissed as invalid traditions, being falsified versions of Islam. Because Christianity and Judaism are thought to be a corruption of the pure message of Islam, anything true in these religions comes from their Islamic roots. Consequently, to obey their true religion, Jews and Christians should “revert” to Islam and accept the prophethood of Muhammad.

  This implies, writes Durie, that anyone who opposes Muhammad is not a true Christian, nor a true Jew. Seen in this light, the Koranic verses sympathetic to Jews and Christians refer to those who will see the light and find it to be Islam. If Islam recognizes only itself in Judaism and Christianity, one can wonder whether this replacement theology is not the negation of the very principle of recognition of other religions.

  Indeed it is. Read it all.

  Fra boganmeldelse
  Lidt fra ovennævnte boganmeldelse:
  Book Review/Summary, ‘REVELATION: Do We Worship The Same God? Jesus, Holy Spirit, God in Christianity and Islam’ (Dr. Mark Durie, CityHarvest Publications, 2006).

  1. ‘A careful study of the scriptures of Islam and Christianity shows that the LORD God of the Bible and Allah of the Quran… can be said to have some attributes in common but in other ways are so profoundly distinct that to claim they are the same god would only be misleading.’ (pp. 1-2)

  2. ‘The teachings of Islam tend to treat Jews and Christians as a single category of people, so when the Quran speaks of ‘people of the book’ this could refer to Jews, Christians, or both.’ (p.13)

  3. ‘The Quran repeatedly says that Christians and Jews have corrupted and concealed the original form of their scriptures and have done so at least partly deliberately.’ (p. 14)

  4. ‘Isa (Jesus) was a miracle-working figure… [but] to believe in the death of Jesus on the cross is to discredit his status as a prophet… for the Quran teaches that those who follow Allah should experience success, and not degradation or humiliation.’ (pp. 18-19)

  5. ‘Christians and Jews who disbelieve in Muhammad will… go to hell.’ (p. 21)

  6. ‘Muslims are repeatedly told not to take unbelievers, including Christians and Jews, for friends. They must fight against Christians and Jews who refuse Islam until they surrender, pay the jizya tribute willingly and are humiliated.’ (p.22)

  7. ‘Isa will return and will be the pre-eminent Islamic ruler in the end times… He will outlaw Christians and destroy Christianity, together with all other religions, [and will] implement Islamic (sharia) law.’ (pp. 25-27).

  8. ‘[Unlike Muhammad] Jesus never instructed his followers to kill their enemies, but did command love for enemies (Matthew 5:43-45).’ (p. 37)

  9. ‘Christians accept the Hebrew Scriptures [as the Word of God]… [but] the traditional mainstream Islamic treatment of the Bible is one of complete disregard. The Bible is not a part of the traditional curriculum of imams.’ (p. 48)

  10. ‘The Quran normally does not allow human beings to have any participation with Allah… That Allah’s [“spirit”]/”breath” could go “into” someone reflects the Biblical understanding of a God who can indwell people, not the predominant understanding of Allah in the Quran.’ (p. 60)

  11. ‘It is a core doctrine of Islam that Allah is the God of the Bible: to be a true Muslim one must believe they are the same.’ (p. 75) ‘Although many Arabic Christians today refer to YHWH as Allah, there is no evidence that the Arabic name Allah (or any dialect variant of it) was used by Arab Christians or Jews in Arabia as the personal name of God before the time of Muhammad.’ (p. 79)

  12. ‘In a sense YHWH and Allah certainly claim to live at the same address: “the creator of the universe”… They are both said to be the creator, all-powerful, merciful, and the judge of humanity.’ (p. 85)

  13. ‘Jesus spoke against stoning adulterers, but Muhammad insisted that adulterers must be stoned.’ (p. 89)

  14. ‘In Islam Allah is never specifically or distinctively present in time, space or human affairs. The conception of Allah is too transcendent for this.’ (p. 98) The Quran has no conception of the Holy Spirit as the presence of God with people.’ (p. 100) ‘The Quran conceives of relationship with Allah … in terms of obedience to his commands.’ (p. 101) ‘According to the Biblical world view the people of God… are exiles in this world… In Islam, however, the world itself becomes domain for faithful Muslims to impose the sovereignty of Allah. There is no distinction between secular and sacred, or between church and state.’ (p. 103)

  15. ‘In Christian theology the “wow” factor in heaven is all about being in God’s presence… Although mentioned in a hadith and the Quran, Allah’s presence is not centre-stage in the Islamic vision of paradise. Instead, most Islamic references to paradise focus on the theme of eternal success: there will be an absence of stress and trouble, many great delights and pleasures, including, according to many authorities and the Quran itself, sexual partners. This is the “oasis” view of heaven.’ (p. 103)

  16. ‘Any dictionary or encyclopedia of the Bible will include a long article on holiness, with discussion of the holiness of God. Yet it is a remarkable fact that McAuliffe’s “Encyclopedia of the Qur’an (2001-2004)” which reflects the very latest scholarship in Quran research, includes no entry for “holy” or “holiness”… As at April 2006, Wikipedia’s entry on “holiness” included no reference to Islam.’ (p. 105) ‘In contrast to the hundreds of references to the holiness of YHWH in the Bible, in the Quran Allah is referred to as holy only twice… In the Bible the people of God are called “saints”… “holy ones”, dedicated and consecrated to YHWH. In contrast, in Islam believers are known as “Muslims”… “submitters”… The concept of submission emphasizes the otherness of God from humanity; the concept of holiness emphasizes God’s identification with his creatures. “You shall be holy , for I YHWH your God am holy” (Leviticus 19:2, cf. 1 Peter 1:13-16)… According to the Quran, the idea that people should be like Allah, or seek to become like him in any way, is regarded as blasphemy. Allah is incomparable… unique and apart.’ (pp. 107-113)

  17. ‘The apostle Peter instructs Christians not to return abuse, nor to threaten those who cause Christians to suffer… If they achieve this… they will be following Christ’s example… The attitude of Islam to enemies, expressed in many Quranic verses and hadiths, … and especially in textbooks dealing with the doctrines of jihad, is quite the opposite. It is the right and duty of Muslims to be strict in exacting retribution against their enemies, who are also the enemies of Allah.’ (pp. 116, 117)

  18. ‘The love of Allah of the Quran is conditional. The love of YHWH of the Bible is a gift of grace. The concept of… God’s faithful love to sinners… is central in the Christian faith, but not in Islam. The closest equivalent in Islam would be Allah’s mercy shown to the righteous, that is, to those who submit to him.’ (p. 128)

  19. ‘Allah acts as he pleases. He is under no obligation to be truthful or fair to human beings… A famous example of the “[principle of] abrogation” was the progressive revelation of the call to jihad: … “At first ‘the fighting’ was forbidden, then it was permitted, and after that it was made obligatory” (the Chief Justice of Saudi Arabia)… The doctrine of “taqiyya”, found in both Sunni and Shiite Islam… allows and even requires people to lie under certain circumstances.’ (pp. 134-136).

  20 ‘A Final Word: These differences are deep and significant enough to make it reasonable to reject the claim that Christians and Muslims worship the same God or honour the same Christ… While Islam venerates Jesus, it does so in the guise of Isa, who is an Islamic Christ with only a tenuous connection to the Jesus of history.’ (p. 137).

 40. Hvis svaret, at islam og muslimer ikke regner Jesus som en af deres betydeligste profeter og talen om samme Gud er uhyre snævert funderet, ikke passer hr. Maltesen er det beklageligt hvis et andet resultat ønskedes find eventuelt venligst selv andre udsagn.

 41. Ja så er jeg hjemme igen, blev selv på en måde ramt af islamismen, idet jeg var med i kaoset på grund af securityproblemer i Oslo lufthavn Gardemoen fredag aften – kostede lige 15 timers ekstra rejsetid og 1000 kroner.

 42. At nogen vil slå mig og andre ihjel – eller regner med at vi ryger i helvede, fordi vi er vantro, mener det er ok at bruge våbenmagt til at skabe et religiøst diktatur over alt – ja at Gud vil det og befaler det!
  Det er rigeligt kendskab til “tro” for mig og langt mere end rigelig grund til Kritik.

 43. Jeg kan mærke, at jeg faktisk ikke rigtig gider denne her diskussion længere. Men ok…

  Thomas Bolding Hansen: Du tror, at jeg mener, at I er bange for islam uden grund. Det er ikke rigtigt. Jeg finder fundamentalistisk religion meget skræmmende, og siden vi i Danmark er (næsten) lykkeligt forskånet for fanatiske kristne, så mener jeg også, at islam udgør den største, herværende trussel inden for den kategori. Jeg er til gengæld dybt uenig med den taktik, som bliver demonstreret af mange ”islamkritikere” for eksempel på denne blog. Jeg er så gammeldags, at jeg tror på dialog og respekt, og jeg tror ikke på, at den aggressive linie, som nogle mennesker demonstrerer, fører til andet end større kløfter og øget fanatisme på begge sider. Og jeg er ligeglad med, om mine modstandere møder mig med aggression og mangel på forståelse – at de andre opfører sig som idioter retfærdiggør ikke, at man selv gør det samme. Mine indledende udfald imod kristendommen var fremprovokeret at den tendens, som jeg synes at se mange steder, til ikke at skelne imellem islam i det hele taget og de fundamentalistiske muslimer. Jeg synes jo, at vores gyldne mål må være at støtte den moderate udgave af islam (så kan jeg altid i mit stille sind håbe, at folk med tiden vil indse det fjollede i religiøsitet i det hele taget – men dette er nok desværre ikke noget foreløbigt, realistisk mål), og jeg tror at netop det modsatte vil være resultatet af den aggressive, hånlige linie, der lægges for dagen mange steder. Jo hårdere koranen og Muhammed bliver angrebet og spottet i de vestlige lande, jo mere medvind vil fanatikerne i de muslimske lande og de muslimske mindretal i vesten få. Altså – jeg tror på en linie hvor vi hjælper de nødlidende, udtrykker respekt for de som tror på islam, Allah og Muhammed og fremlægger vores argumenter imod fanatikerne. Ikke at de kan overbevises om noget (tror jeg), men måske kunne man være heldig at påvirke de unge mennesker, som ikke har taget stilling endnu. Vi skal – med andre ord – overbevise folk med vores gode eksempel. Kald mig naiv – men jeg ville ikke kunne holde mig selv ud, hvis jeg fulgte andre metoder end den ovenfor beskrevne.

  Maltesen: Jeg fornemmer, at du er gået i en forsvarsposition, der får dig til at indtage holdninger, som du ikke nødvendigvis ville have i andre sammenhænge. Måske tager jeg fejl, men du mener da vel ikke for alvor, at du ikke kan se, at islamister truer Israel? At der nok ikke (så længe USA indtager den stilling som de gør i verden i dag) er tale om en trussel, der bliver ført ud i livet, ændrer ikke på det faktum, at rigtig mange muslimer giver åbenlyst udtryk for, at verden først bliver et bedre sted, når Israel er jævnet med jorden.

  Derudover er jeg – som du kan se – enig med dig i forhold til mange ting. Hele diskussionen om din rolle på bloggen her, gider jeg ikke at blande mig i.

  Peter Buch: Var det ikke nok at poste én gang. 😀
  Jeg synes, du skulle prøve at læse den bog der hedder ”Gud – en biografi” (vinder af Pulitzerprisen, og skrevet af Jack Miles – udgivet i 1995), der analyserer den kristne gud, som om han var hovedperson i en fiktionsbog. Han kommer frem til at der i biblen således ikke er tale om 1 men derimod flere (måske 4 – jeg kan ikke lige huske det) guder, som har hver deres distinktive tiltaleformer, psykologier, holdninger og reaktionsmønstre i forhold til mennesket. Altså – man kan enten se gud som en uhyre kompleks og måske endda selvmodsigende entitet – der dermed også vil kunne ”være” som Allah, eller også må man lave en inddeling, der ikke blot skelner imellem den gud der bliver beskrevet i biblen og koranen, men også flere gange inden for biblen. Det er – hvis du vil have en konsekvent, forudsigelig gud. Man kan selvfølgelig også – som jeg – mene, at ”gud” er konsekvensen af en menneskelig forestillingskreds, som den har set på forskellige steder i forskellige tider, og derfor naturligvis ikke vil være konsekvent overhovedet.

 44. Fair nok Marie, det havde jeg også regnet med.
  Jeg går også nogle gange og skammer over mig selv, er såret når folk som burde kende mig dybere kalder mig fremmedfjendsk osv.

  Men jeg ser lidt sådan på det, det kan aldrig være værre end at jeg tager fejl, at det hele går bare godt, fryd og gammen, “fred på jorden og menneskene i hinanden velbehag” ( Miraklernes tid er vel ikke forbi? Nevermind history as usual ), men then again, jeg tror ikke på fred på jorden på denne side post og halvbarbariske side af civilisationens historie.
  For det er jo ikke mig der vil udrydde Israel, som mener at en 1400 gammel religion, eller noget andet skal regere verdenen ( så gerne fornuften regerede verden – men som realist kan jeg snildt se at det er den lysår fra ), så selv om jeg skammer mig når jeg ser mig selv i spejlet 🙂 Så ved jeg at det trods alt ikke er værre end jeg kan tage fejl – har jeg der i mod ret, kan det ikke gå hurtigt nok med at kridte skoene.

  Jeg tror ikke vi kan snakke os ud af den her, eller flinke os ud af den.
  Naturligvis skal vi være flinke ved de ikke fanatiske muslimer, ja og fremelske flere af dem – det er ikke realistisk at få alle muslimer til at smide hele deres kultur ud med badevandet. Der kan vi sagtens blive fuldt enige!

  Hvad angår hamas derimod, fælles front, fælles kolde skuldre, jernhandsker om nødvendigt, der er ingen anden vej.
  Moderate muslimer er de eneste der kan standse dem udover frygten for konsekvenserne og våbenmagt.

  Og hvad angår frygten for konsekvenserne, hvad nu hvis Al qaida udslettede dele af Israel, med A våben bygget med hjælp af private Russiske A våben eksperter og AQ Khans sorte marked?
  Hvem skulle Israel/USA lige bombe? Pakistan som samarbejder? – sådan da. Eller Rusland som leverede det berigede Uran og teknologien mod sin vilje?

  Osama Bin Laden krævede ikke meget vind i sejlene for at slå det store brød op – USA – vel.
  At store dele af den muslimske verden ser op til ham, frem for at give ham en helt iskold skulder, det bringer ikke dagen fjernere.
  Ellers arbejder tiden for Islam, de vokser og vokser, senest 2040 er der 2 mia. muslimer i verdenen, mens mange europæiske lande har halveret sig selv, hvem skal standse en religion der har gået fremad i 1400 år ?

  Hvem skal standse en muslimsk horde med 100 – 200 millioner unge mænd som bruser fremad i spredte flokke efter Stalinistisk low budget warfare model “2 mand, 1 ak 47, når ham med akeren dør, samler ham uden den op”.

  Osama Bin Laden og venner har en vision, hvis de kan skabe 100 gange Aghanistan, har vi ikke en jordisk chance, de ved det. Nu mangler de kun at få omkring 100 millioner andre muslimer til at se det, eller komme i en position hvor de kan stable den største hær nogensinde set på benene, under en ny kalif, et nyt khalifat.

  Det er deres drøm, den kan desværre godt gå i opfyldelse i en kultur som kan producere mange børn, men ikke meget økonomi eller mening med tilværelsen, som er vant til autokratier osv.

  Så længe islam eksisterer intakt i sin konservative version, baseret på Koranen og hadith i fundamentalisme, eller fuld hjerneparalysering:) Det har den gjort i 1400 år – den har overlevet alt! Alt!
  Så længe eksisterer faren.
  Den eksisterer nå muslimerne er blevet 2 mia. – er islamisterne ikke stærke nok der, venter de til de er 3 mia.
  Nej de har nok ikke så meget tålmodighed, heldigvis, hvis de havde det ville de vinde.

 45. Thomas Bolding Hansen: ”Moderate muslimer er de eneste der kan standse dem ”

  Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Og derfor er det jo netop, at vi må have de moderate muslimer over på vores side. Og det tvivler jeg stærkt på, at vi får ved at håne deres religion. Vi skal lære dem dansk, give dem jobs og have vores børn til at lege med hinanden.

  Det demografiske spørgsmål er en kendsgerning, om end vel ikke noget man kan klandre muslimerne for. Jeg tvivler på, at den enkelte muslim sætter børn i verden med udgangspunkt i en overordnet, demografisk betragtning. Lige så lidt som mennesker i Europa får færre børn, fordi de ikke bryder sig om deres egen kultur. Men ærligt talt – hvad vil du gøre ved det? Hvis alle vesterlændinge holdt op med at få børn i morgen, så ville verden være overtaget af andre kulturer om senest 100 år… Men – og hvad så? Hvem vil du give skylden, og hvordan vil du bekæmpe det?

  ” Men jeg ser lidt sådan på det, det kan aldrig være værre end at jeg tager fejl, at det hele går bare godt, fryd og gammen.”

  Det er jeg til gengæld ikke enig i. Som jeg også skrev tidligere, så er jeg bange for, at den negative attitude netop kan være med til at fremelske fanatisme. Had avler had, du ved. Nu ved jeg ikke hvor vidt præcis du går i dine holdninger, men overordnet set…

  Du taler om, at vi skal standse udviklingen, inden det er ”for sent” – men hvad er det præcist, du vil gøre? Jeg tror personligt, at der er mere fremtid i min taktik.

 46. Marie

  Jeg kan ikke undlade en lille bemærkning om, at englænderne om nogen har håbet på, at “det ville gå over af sig selv”, når bare man var tolerante, accepterede det meste og vendte den anden kind til.
  Resultatet kan du læse her: http://www.thisislondon.co.uk/news/article-23383409-details/A+generation+of+outsiders/article.do

  Som jeg læser teksten bevæger disse unge sig mod teokrati og ikke mod demokrati?

  Hvad gør et vestligt demokrati for at beskytte sig selv mod folk, der ikke vil demokrati men teokrati og i bogen kan læse, at de er overmennesker. Læse at hele verden tilhører dem, og at de skal herske over
  hele verden – det er Allahs vilje. Og det er deres helige pligt ved jihad at udføre koranens budskab.
  Hvad gør vi ved det?
  Jeg vil nemlig ikke den vej. Om du vil ved jeg ikke – men jeg tvivler?

 47. Pæn tone hjælper ikke, venlighed i dagligdagen, social kontakt osv. gør.
  Men snakkker vi pænt med wahhabister tager de det som fuld vind i sejlene

  Radikal islam skal skal udpeges, dvs kritiseres og udstilles.

  Kort sagt så synes jeg vi skal have en lokal, moderat islam uddannelse og simpelthen forbyde imaner som ikke har taget den uddannelse at prædike, alternativt kan vi holde godt øje med Wahhabistiske moskéer og evt. lukke dem eller udvise radikale imaner.

  Så skal det være slut med indvandring og familiesammenføring.
  man skal kun kunne komme hertil med et konkret job i baghånden, eller studie og kun blive statsborger efter at have lagt 1-2 mio. kroner i statskassen.
  Flygtninge skal hentes i flygtninge lejre, valgt efter skrøbelighed eller status som langvarige flygtninge.

  Hvad angår islam internationalt, skal vi pumpe penge i moderat islam, cutte hånden af hamas og erklære vi vil kun støtte og samarbejde med parter som er villige til at anerkende Israel permanent, acceptere 1967 grænserne og acceptere at de som flygtede i 1948 bliver aldrig lukket ind igen.

 48. Spændende debat, men nogle alt for lange indlæg. Da jeg ikke gad læse det hele, så kan det være, nogle har foregrebet min kommentar – når jeg påpeger at Hodja har uret i, at Det gamle Testamente kun er ‘jødedom’:

  “…Marie det er ikke jødedom, men kristendom, så lad være med at citere alt det der fra det gamle testamente.”

  Da Det gamle Testamente er en kanoniseret del af Biblen, så er Det gamle Testamente naturligvis også en kanoniseret del af kristendommen.

  Det erkender Hodja jo indirekte også senere:

  “Og mens koranen nævner alle disse personer, så nævner Bibelen aldrig muhammed. Bibelens 40 forfattere fortæller en sammenhængende historie, der strækker sig over århundreder, og forudsiger endog Jesus og hans korsfæstelse. Men hans påståede sidste profet – muhammed – eller koranen, allah og Mekka nævnes ikke en eneste gang.”

  Biblens ’40 forfattere’ må omfatte dem fra det Gamle Testamente også, og så har Hodja en af sammenhængen dikteret, fleksibel holdning til hvor mange sider Biblen egentlig rummer.

 49. Kors i Hytten Raapil –

  hvem i alverden i Luthers lande anvender Gl. Testamente ?

  Gjorde vi det – så hang vi på den der med Øje For Øje – og Tand For Tand.

  Men det er måske en ide at begynde at holde sig handlingsmæssigt tæt til Gl. Testamente ?

 50. En hel del kristne tager f.eks. de ti bud ret alvorligt. Nogle mener også, at Det gamle Testamentes ord om ‘øje for øje’ er vigtigere end Jesus’ barmhjertighedsbud, f.eks. nogle der agiterer for dødsstraf.

 51. Nu skal jeg sætte tingene på plads! Hvis jeg er kristen, er Jesus min gud. Ifølge muslimerne, er Jesus IKKE deres gud. Hvordan kan allah (må hans skæg visne, og må han kun få pigebørn) og Jesus så være den samme?. Tænk over det.

 52. Nu er jeg ikke teolog, men den kristne gud er vel Treenigheden: Gud, Helligånden og Jesus.

  Islam anerkender kun gud. Jesus anerkender de kun som en profet.

 53. 57.Raapil

  Måske det bliver konsekvenserne af det der foregår i den Vestlige verden at vi kommer til at tage Gl.Testaments beskrevne metoder i anvendelse.

  Hvis det forholder sig således med islams Rettroende, at det eneste de har respekt for er de hårdtslående metoder, jamen hvorfor i alverden så fortsætte med at føre dialoger og diskurser imens vi gradvist bliver ført ind under det islamiske åg, som Dhimmier?

  At vende den anden kind til som gode kristne, mens vi samtidig kan iagttage vores samfund bliver gradvist islamiseret – er det humanistisk og kristent overfor vores egne børn og børnebørn og øvrige efterkommere ?

  Teorier og realiteter har det med at stå en del fra hinanden.

  Idealer og fakta er oftests uden forbindelse.

  I den virkelige verden er det nødvendigt at forholde sig realistisk til det der foregår, samt at indstille sig på at anvende metoder, der er virksomme.

  Vil vi ikke det får vi, hvad vi har lagt op til.

 54. Jeg synes, at der er et meget meget dumt argument i teksten: Der står, at i bibelen nævnes der ikke Muhammed,men derimod i Koranen nævnes han mange gange. Bibelen var jo 541 år ældre end Muhammeds fødsel, og det var en bog til Jesus Kristus. Koranen var derimod til Muhammed. Er det ikke meget naturligt, at Muhammeds navn ikke nævnes i Bibelen ???

  • Tydeligst gennemskuelig, er nok påstanden om at islam er fredens religion, når vi jo alle gennem de sidste mange år har kunnet erfare, at det omvendte er tilfældet nemlig at islam er krigens religion.

 55. fuck hodja er din mor dewr bolled Diq for meget siden du har lavet det navn din lille luder Og fuck

  Jer alle sammen hvad kristen det er bager en lille fucking Religion mår jeg sige som Stinker fordi hodja din mor er luder hahaha din far boller Din klasse lærer fra0 klasse din mor er død hun er luder

 56. I’ve been browsing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if
  all webmasters and bloggers made good content as
  you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 57. I am extremely inspired with your writing abilities as well as with the
  structure on your blog. Is that this a paid subject matter
  or did you customize it your self? Anyway stay up the excellent
  high quality writing, it’s rare to peer a great blog like this one today..

 58. Simply wish to say your article is as astonishing.
  The clarity in your post is just nice and i can assume you’re an expert on this subject.

  Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to
  date with forthcoming post. Thanks a million and please carry
  on the gratifying work.

5 Trackbacks / Pingbacks

 1. Guds hus eller krigens hus? Hvad er en moske egentlig? | Hodjanernes Blog
 2. Løgnagtig kronik i Berlingske | Hodjanernes Blog
 3. GESTAPO og STASI 2.0 snart en realitet | Hodjanernes Blog
 4. Socialdemokraten Lars Aslan Rasmussen tager kun udokumenterede trusler fra højrefløjen alvorligt | Hodjanernes Blog
 5. free clash royale gems

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.