Tosserne har indtaget Etisk Rod

Stort flertal i Det Etiske Råd anbefaler en klimaafgift på oksekød.

Klimaforandringerne er et etisk problem, fordi de udgør en betydelig risiko for menneskers sundhed, fødevaresikkerhed, biodiversitet og naturen.
Derfor mener et stort flertal i Det Etiske Råd, at danskerne bør gøre mere for at nedbringe deres klimabelastninger.

[…]

Et stort flertal i Rådet finder, at danskerne er etisk forpligtet på at ændre kostvaner. Om ansvaret skal placeres hos den enkelte forbruger er imidlertid omdiskuteret, da meget tyder på, at det ikke vil være effektivt at overlade ansvaret til forbrugeren.

[…]

Flertallet på 14 af Rådets 17 medlemmer anbefaler derfor en afgift på oksekød i forbrugsleddet, da det vil tydeliggøre problemstillingerne for forbrugerne og føre til et begrænset forbrug. På længere sigt bør der lægges afgifter på alle føde­varer efter klima­belastning, men på kort sigt vil en afgift på den uden sammenligning mest belastende fødevare, kød fra drøvtyggere, formentlig være mest gennemførlig. Et yderligere argument for dette er, at det er uproblema­tisk at spise sundt og nærende uden at spise oksekød.

Mere på Etisk Råd.

Hele rapporten.

Rapporten tager myten om ‘Den menneskeskabte Globale Opvarmning’ som et givent faktum med bemærkningen ‘Ifølge IPCC er der mere end 95 % sikkerhed for, at menneskelige aktiviteter er den dominerende årsag til den opvarmning af kloden, som er observeret siden midten af det 20. århundrede.’ Der er ikke skyggen af tvivl for dem, om at pseudovidenskaben er evidens.

Derudover kalder de klimatilhængere ‘etiske forbrugere’, hvilket er en frækhed uden lige, idet det er det samme som at sige, at klimaskeptikere er uetiske.

Lad os håbe, at forslaget ikke får nogen gang på Jorden.

Blandt ‘klimaeksperterne’ i Etisk Råd, der vil bestemme hvordan vi skal leve vores liv, finder vi bl.a. en socialpædagog, 3 overlæger, en jordemoder, en TV-stjerne, en præst, en historiker, en fagforeningsformand og en enkelt klimaforsker!

KLIMA

Mickey Gjerris, formand for Rådets bøfafgiftsarbejdsgruppe – og lektor i bioetik ved Københavns Universitet ville ikke “afspore” debatten !!  Derfor undlod han – beskedent … – at fortælle at han er vegetar !

Don’t look now but the Earth is getting greener.

4 Kommentarer

 1. Mere end 95% sikkert og dominerende årsag. Udover det lyder som en modsigelse i sig selv, så svjv så hviler teorien på titusindevis af enkelt målinger, som hver især har deres usikkerhed, hvilket så igen burde bonne ud som betydelig usikkerhed for teorien som helhed. Men det kan jeg jo have misforstået. Er der en ekspert i statistik og fysik tilstede?

  • Nej, jeg er ikke statistiker eller fysiker. Men noget erfaren inden for argumentering og manipulering.
   Konklusionen- at det er menneskets handlinger der er hovedårsag, eller væsentlig medvirkende til udsving holder kun, i min tolkning, når der totalt ses bort fra det kunne være alt muligt andet, der ligger bag klimaændringer.

  • Mon ikke de har konstrueret en model, der skulle give dem de 95%? Og voila – det gjorde den søreme.

   For at parafrasere Tom Lehrer: Klimavidenskab er som en kloak – hvad der kommer ud af den afhænger af hvad du kommer i den.

 2. Mere end 95% sikkert og dominerende årsag. Udover det lyder som en modsigelse i sig selv, så svjv så hviler teorien på titusindevis af enkelt målinger, som hver især har deres usikkerhed, hvilket så igen burde bonne ud som betydelig usikkerhed for teorien som helhed. Men det kan jeg jo have misforstået. Er der en ekspert i statistik og fysik tilstede?

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.