Lars Andersen politianmelder politidirektøren for Fyn

Politidirektør på Fyn politianmeldt for at forbyde Stram Kurs møde – Løgnepressen er ligeglad med Grundloven

I Danmark er det ikke politiet, der skal bestemme, hvilke fredelige politiske møder folk afholder. Derfor har jeg anmeldt politidirektøren på Fyn, Arne Gram, for overtrædelse af Straffelovens §150.

“ATT: Den Uafhængige Politiklagemyndighed

Anmeldelse af politidirektør på Fyn, Arne Gram, for overtrædelse af straffelovens § 150.

Jeg indgiver hermed anmeldelse imod politidirektør på Fyn, Arne Gram, for overtrædelse af straffelovens § 150 – stillingsmisbrug – i forbindelse med forbuddet imod partiet Stram Kurs partikongres på Milling Hotel Park i Middelfart den 19. oktober 2019.

Straffelovens §150 siger: “Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år”

Grundloven §79 giver eksplicit borgerne ret til at forsamle sig uden forudgående tilladelse. Samme bestemmelse giver politiet hjemmel til at forbyde forsamlinger under åben himmel, hvis forsamlingen udgør en fare for den offentlige fred, og Grundloven hjemler dermed ikke forbud mod forsamlinger på hoteller, i forsamlingshuse og andre steder, der ikke lever op til kravene om “åben himmel”.

Heller ikke Politilovens bestemmelser hjemler forbuddet imod et lovligt partis partikongres på et hotel.

Politilovens §7 stk. 1 forpligter eksplicit politiet til at beskytte borgernes ret til at forsamle sig offentligt, og bestemmelsen vedrører kun offentlige forsamlinger, hvorfor forsamlinger som Stram Kurs partikongres på et hotel kun meget tvivlsomt kan henregnes under denne bestemmelse.

Det er derfor meget vanskeligt at finde noget hjemmelsgrundlag for Fyns Politis forbud mod partikongressen – og det er et bærende princip i retsstaten, at alle myndighedsindgreb er hjemlet i lov.

Det er endvidere en bærende søjle i et liberalt samfund, at borgerne kan forsamle sig og udøve lovlige politiske aktiviteter – også i de tilfælde, hvor de trues af kræfter, der ikke ønsker ytrings- og forsamlingsfrihed.

Politiets opgave er i de tilfælde at forsvare fredelige borgeres politiske aktiviteter – ikke at forbyde dem uden lovlig hjemmel.

Hvis Fyns Politi får held med at gå voldsmændenes ærinde, overtræder de ikke bare loven, men de bryder med grundlæggende retsstatslige principper om forsvaret af borgernes grundlovssikrede frihedsrettigheder.

Derfor beder jeg den Uafhængige Politiklagemyndighed om at indlede sag om stillingsmisbrug imod politidirektøren på Fyn.

Med venlig hilsen, Lars Kragh Andersen

CPR: 081280-1201 København”

Mail: mail@politiklagemyndigheden.dk

Læs om Fyns politis tætte forbindelser til Det Radikale Venstre.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.